Hai ngành chung sức vì người lao động

(LĐTĐ) Chiều 12/10, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa giai đoạn 2016-2021 và ký kết, triển khai Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục thể thao trong CNVCLĐ giai đoạn 2021-2026.
Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, sức khỏe cho người lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn Kiến nghị xem xét bổ sung đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ

Báo cáo tại Hội nghị về kết quả phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL thời gian qua, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Thời gian qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, phần nào đáp ứng được nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của một bộ phận CNVCLĐ.

Ở các địa phương, ngành, Công đoàn phối hợp chặt chẽ với ngành VHTTDL tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chiếu phim lưu động, biểu diễn văn nghệ; tổ chức sân chơi văn hóa với nhiều tên gọi khác nhau, thu hút được đông đảo CNVCLĐ tham gia. Trong đó, với phương châm “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, các cấp Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: “Tháng công nhân”, “Tết sum vầy”, “Ngày hội sản phẩm chất lượng cao”, “Lễ hội tôn vinh lao động sáng tạo công nhân, viên chức, lao động”, “Ngày hội công nhân lao động”, “Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình”…

Hai ngành chung sức vì người lao động
CNVCLĐ quận Long Biên tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Ảnh: B.D

Các cấp Công đoàn đã đưa nội dung tập thể dục giữa giờ vào thương lượng tập thể, có nhiều nơi, các bên đã chính thức đưa nội dung này vào Thỏa ước lao động tập thể, giúp người lao động có cơ hội nâng cao sức khỏe. Công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tập luyện như: Cải tạo sân bãi, nhà tập, phòng tập, mua sắm dụng cụ cho CNVCLĐ tập luyện sau giờ làm việc, tăng cường giao lưu thể dục thể thao. Nhiều hội thao, giải thể thao với nhiều bộ môn thi đấu như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, tenis, điền kinh…thu hút hàng vạn vận động viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe cho CNVCLĐ với phương châm “Khỏe để nâng cao năng suất lao động”.

Đáng chú ý, Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ” trong CNVCLĐ do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động qua hình thức online đã thu hút 2.454 tác phẩm dự thi, với 8,2 triệu lượt người theo dõi, tham gia xem và bình chọn cho tác phẩm yêu thích.

Đặc biệt, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động với mục tiêu lan tỏa rộng rãi các giá trị văn hóa công vụ, tinh thần trách nhiệm với nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Sau khi triển khai cuộc vận động và phong trào, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá văn hóa công sở và thái độ công chức, viên chức, cũng như chế tài xử lý vi phạm ứng xử và có cơ chế khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thực hiện tốt, tiêu biểu, như phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng" của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội, phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Công đoàn Tổng cục Chính trị, phong trào xây dựng cơ sở y tế "Xanh - sạch - đẹp", “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” của Công đoàn ngành Y tế…

Bên cạnh đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CNVCLĐ từng bước được chính quyền địa phương, doanh nghiệp quan tâm, đầu tư quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Tính đến hết năm 2020, cả nước có 66 thiết chế văn hóa cấp tỉnh (Trung tâm văn hóa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Thông tin Triển lãm...); 700 quận, huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc Nhà Văn hóa, đạt tỷ lệ khoảng 96,5%; 7.945 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, đạt tỷ lệ 74,5%; 78.273 làng, thôn, bản, ấp… có Nhà Văn hóa.

Cần có giải pháp đồng bộ, liên tục và lâu dài

Chỉ rõ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” xác định rõ nhiệm vụ “nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân”; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu nhiệm vụ “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho giai cấp công nhân.

“Để xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của tất cả các chủ thể với các giải pháp đồng bộ, liên tục và lâu dài”.

(Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang)

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng, với nhận thức xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ là một bộ phận quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Nhấn mạnh văn hóa là phạm trù rộng lớn, có vai trò rất quan trọng trong đời sống của CNVCLĐ, là tiêu chí xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là tiền đề để xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, thời gian tới, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL sẽ tăng cường phối hợp, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nâng cao đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe của đoàn viên, CNVCLĐ.

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đồng tình với quan điểm xây dựng đời sống văn hóa là việc làm thường xuyên, lâu dài, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VHTTDL thẳng thắn nhìn nhận trong quá trình tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn chưa thực hiện tốt, sự phối hợp còn lỏng lẻo, chưa tạo thành sức mạnh, hiệu quả chưa cao. Thậm chí có những việc tưởng như đơn giản, như cần một thư viện mini, một phòng tập thể thao tại một số khu công nghiệp, vẫn chưa thực hiện được.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng mong muốn hai ngành không chỉ thống nhất với nhau trong chương trình khung để hành động mà còn đề ra những đầu việc cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền, từng khu công nghiệp, khu chế xuất để hiệu quả của Chương trình phối hợp là những con số biết nói. Sau 5 năm nữa, khi tổng kết Chương trình phối hợp, sẽ có được một bức tranh toàn cảnh, có nhiều gam màu tươi sáng hơn là đời sống văn hóa, tinh thần, việc rèn luyện thể thao được nâng cao trong đội ngũ CNVCLĐ./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội cho gần 3,9 triệu lượt người

Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội cho gần 3,9 triệu lượt người

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 7/2021 đến cuối ngày 27/10, toàn Thành phố đã quyết định hỗ trợ an ...
146/175 phường đã thực hiện ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch ký chứng thực

146/175 phường đã thực hiện ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch ký chứng thực

(LĐTĐ) Theo Sở Tư pháp Hà Nội, tính đến ngày 21/10/2021, đã có 146/175 phường (đạt tỷ lệ 83,4%) thực hiện ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch ...
LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021

LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 28/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021 cho đội ngũ cán bộ ...
LĐLĐ huyện Thanh Trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2021

LĐLĐ huyện Thanh Trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2021

(LĐTĐ) Sáng nay (28/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công ...
VietinBank tiếp tục kiểm soát hiệu quả chi phí vốn

VietinBank tiếp tục kiểm soát hiệu quả chi phí vốn

(LĐTĐ) VietinBank vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021, theo đó ngân hàng này tiếp tục kiểm soát tốt chi phí vốn, chi phí quản lý; tăng thu thuần ...
Không để giá thịt lợn “nhảy múa”

Không để giá thịt lợn “nhảy múa”

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, giá thịt lợn hơi giảm mạnh khiến nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù vậy, giá ...
Yếu tố quan trọng xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh

Yếu tố quan trọng xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh

(LĐTĐ) Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, thực thi cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đã và đang đặt ...

Tin khác

LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021

LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 28/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác Tuyên giáo của LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở và đội ngũ cộng tác viên Dư luận xã hội LĐLĐ Thành phố.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2021

LĐLĐ huyện Thanh Trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2021

(LĐTĐ) Sáng nay (28/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021. Chương trình tập huấn nghiệp vụ nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2021 của LĐLĐ thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trực thuộc LĐLĐ huyện Thanh Trì.
Yếu tố quan trọng xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh

Yếu tố quan trọng xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh

(LĐTĐ) Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, thực thi cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đã và đang đặt ra những vấn đề cấp bách về đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân trong đó có đội ngũ công nhân lao động tại các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước. Do đó, việc đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong các DN ngoài khu vực Nhà nước được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Đảm bảo an toàn lao động góc nhìn từ một doanh nghiệp

Đảm bảo an toàn lao động góc nhìn từ một doanh nghiệp

(LĐTĐ) Là doanh nghiệp trực thuộc ngành Xây dựng Hà Nội với đặc thù công việc có nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị luôn quan tâm, chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động nhằm giữ môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động.
LĐLĐ huyện Thường Tín đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, nhà giáo, người lao động

LĐLĐ huyện Thường Tín đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, nhà giáo, người lao động

(LĐTĐ) Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín (Hà Nội) còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, chú trọng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, nhà giáo, người lao động.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Hiệu quả công tác phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Hiệu quả công tác phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo

(LĐTĐ) Sáng 27/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn, chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo (Phòng GD&ĐT) huyện năm học 2020-2021; Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020 và biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”…
Ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển thương mại Quang Vinh

Ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển thương mại Quang Vinh

(LĐTĐ) Ngày 27/10, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển thương mại Quang Vinh và kết nạp các đoàn viên vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn

Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn

Khi Thủ đô trải qua đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, với chức năng, vai trò của mình, các cấp Công đoàn Thủ đô với cách làm linh hoạt, sáng tạo đã đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động đảm bảo an toàn sản xuất, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng Thành phố thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
Hà Nội xét duyệt giải thưởng "Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5

Hà Nội xét duyệt giải thưởng "Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26-27/10), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức vòng chung khảo xét duyệt giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5 năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến tới gần 300 điểm cầu các đơn vị trường học.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đẩy mạnh xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đẩy mạnh xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Những gia đình được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tôn vinh, biểu dương chính là hạt nhân tiêu biểu để tiếp tục phát huy, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và tạo sức lan toả tốt đẹp tới cộng đồng xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động