Hà Nội thông qua Nghị quyết về phân cấp thu, chi giữa các cấp ngân sách

(LĐTĐ) Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, các đại biểu HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của Thành phố; định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025.
Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để nhân dân đón Tết vui tươi an toàn Cử tri mong muốn Thành phố tăng cường các tuyến xe buýt trợ giá ra ngoại thành

Theo đó, các nguồn thu ngân sách Thành phố được hưởng 100% gồm 23 danh mục: Thuế tài nguyên từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước có vốn đầu tư nước ngoài trừ thu trên địa bàn huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng; Tiền sử dụng đất thu từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; Thu từ bán tài sản do Thành phố quản lý; Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố xử lý...

Các nguồn thu ngân sách cấp Thành phố hưởng theo tỉ lệ phần trăm phân chia gồm 8 danh mục: Thuế giá trị gia tăng của các nhà thầu phụ phát sinh từ các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế tiêu thụ đặc biệt (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động xổ số kiến thiết); Thuế bảo vệ môi trường; Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, tàu thuyền và các tài sản khác...

Hà Nội thông qua Nghị quyết về phân cấp thu, chi giữa các cấp ngân sách
Các đại biểu HĐND Thành phố bấm nút biểu quyết về các nội dung Dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp

Về nhiệm vụ chi ngân sách Thành phố gồm chi cho đầu tư phát triển. Ngân sách cấp Thành phố chi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng (gọi tắt là đầu tư) các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội không có khả năng thu hồi vốn, không có khả năng xã hội hoá hoặc chỉ xã hội hóa được một phần thuộc Thành phố quản lý, gồm 26 lĩnh vực: Đầu tư thủy lợi; đê điều; lâm nghiệp; trồng trọt - chăn nuôi; các công trình vườn hoa, cây xanh, hồ nước; đầu tư lĩnh vực giao thông; công trình bãi, bến cảng thủy; công trình chiếu sáng công cộng; công trình vệ sinh môi trường; công trình thoát nước; công trình văn hóa, thể thao; công trình giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; công trình y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm...

Ngân sách Thành phố chi thường xuyên cho 16 nhiệm vụ gồm: Các hoạt động sự nghiệp giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp do Thành phố quản lý; các hoạt động sự nghiệp khoa học công nghệ do cấp Thành phố quản lý; các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội cấp Thành phố; các hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường; trợ giá, trợ cước theo chính sách của Nhà nước và Thành phố; thực hiện các chính sách xã hội đối với các đối tượng do cấp Thành phố quản lý. Hoạt động các cơ sở xã hội, hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội và các hoạt động xã hội khác...

Nghị quyết cũng quy định ngân sách thành phố chi cho trả nợ lãi các khoản do thành phố vay; chi bổ sung quỹ trự trữ tài chính của thành phố; chi bổ sung cho ngân sách quận, huyện, thị xã...

Về nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách quận, huyện, thị xã, Nghị quyết quy định các khoản thu ngân sách quận, huyện được hưởng 100% gồm 18 danh mục: Thu hỗ trợ Nhà nước thu hồi với đất thuộc cấp huyện và phường quản lý; Thu từ đất công ích và thu hoạ lợi công sản khác trên địa bàn phường; Lệ phí trước bạ nhà đất thu trên địa bàn phường; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thu trên địa bàn phường...

Các khoản thu phân chia ngân sách cấp quận, huyện, thị xã được hưởng theo tỉ lệ phần trăm gồm 8 danh mục: Thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số kiến thiết, từ hoạt động thăm dò khai thác dầu khí) thu từ khu vực ngoài quốc doanh; Thuế thu nhập cá nhân do Chi cục thuế quản lý thu (thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Hà Nội và Cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý thu trên địa bàn huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng)...

Hà Nội thông qua Nghị quyết về phân cấp thu, chi giữa các cấp ngân sách
Đại biểu tham dự kỳ họp

Về nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện, quận, thị xã, Nghị quyết cũng quy định ngân sách cấp quận, huyện, thị xã được chi cho đầu tư phát triển với 20 danh mục; Chi thường xuyên với 15 danh mục...

Đối với cấp xã, thị trấn, Nghị quyết quy định các khoản thu ngân sách được hưởng 100% có 15 danh mục; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên; thu chuyển từ nguồn ngân sách xã, thị trấn năm trước sang năm sau...Nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của cấp xã, thị trấn có 3 danh mục; chi thường xuyên có 11 danh mục...

Nghị quyết cũng quy định mức phân bổ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản, phân cấp cho các quận, huyện thị xã, với các tiêu chí chính thì việc tính toán theo phương pháp tính toán tại Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg, số liệu về tiêu chí dân số, dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo, diện tích đất tự nhiên, tỷ lệ từng địa phương được lấy mốc năm 2019; số liệu về thu nội địa, tỷ lệ điều tiết ngân sách cấp trên được lấy mốc năm 2020. Trên cơ sở cách xác định điểm tiêu chí, định mức của quốc gia, phân bổ cho cấp tỉnh, đưa vào tính toán của Hà Nội cần phải quy đổi tiêu chí, định mức về đơn vị hành chính nhỏ hơn cấp tỉnh phân bổ cho cấp huyện.

Với tiêu chí bổ sung: Mật độ dân số căn cứ vào nguồn số liệu trên cơ sở số liệu dân số và diện tích tự nhiên tại niên giám thống kê năm 2021 của Hà Nội; số trường công lập do cấp huyện quản lý chưa đạt chuẩn quốc gia, nguồn số liệu Sở GD-ĐT cung cấp theo báo cáo ngày 13/10/2021; số di tích quản lý cần tu bổ theo báo cáo của Sở Văn hoá Thể thao ngày 13/10/2021...

Tại Nghị quyết này của HĐND cũng quy định cụ thể về định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND. ngày 8/12/2021 của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố Hà Nội.

Đối với Dự thảo Nghị quyết Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2023 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2023; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025), Chủ toạ kỳ họp thống nhất đề nghị UBND Thành phố rà soát, bổ sung nội dung giải trình về Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023, làm cơ sở để các Ban và đại biểu HĐND tiếp tục xem xét, thảo luận trước khi quyết nghị tại Kỳ họp này.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chùm ảnh: Hàng ngàn người nô nức tham gia trẩy hội Đền Và

Chùm ảnh: Hàng ngàn người nô nức tham gia trẩy hội Đền Và

(LĐTĐ) Theo phong tục cổ truyền, vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Đền Và sẽ mở hội chính với lễ rước long ngai bài vị Tam vị Đức Thánh Tản ...
Hàng nghìn người dâng lễ chùa Ngọc Hoàng vào rằm tháng Giêng

Hàng nghìn người dâng lễ chùa Ngọc Hoàng vào rằm tháng Giêng

(LĐTĐ) Ngày 5/2 (rằm tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn du khách đổ về chùa Phước Hải (còn gọi là chùa Ngọc Hoàng) tại đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, ...
Hoa mận nở rộ, phủ trắng cao nguyên Mộc Châu và vùng núi Vân Hồ

Hoa mận nở rộ, phủ trắng cao nguyên Mộc Châu và vùng núi Vân Hồ

(LĐTĐ) Cao nguyên Mộc Châu hay vùng núi Vân Hồ đều thuộc Sơn La - một tỉnh vùng núi phía Bắc của nước ta. Nơi đây, mùa nào cũng đẹp nhưng ...
Nồm ẩm kéo dài, thiết bị sấy, hút ẩm đắt hàng

Nồm ẩm kéo dài, thiết bị sấy, hút ẩm đắt hàng

(LĐTĐ) Kiểu thời tiết nồm ẩm xuất hiện liên tục trong nhiều ngày gần đây làm nhà cửa ẩm ướt, tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi, phát ...
Ngày thơ Việt Nam - Điểm hẹn văn hóa của những người yêu thơ

Ngày thơ Việt Nam - Điểm hẹn văn hóa của những người yêu thơ

(LĐTĐ) Tối nay (5/2), sự kiện chính của Ngày thơ Việt Nam với chủ đề "Nhịp điệu mới" sẽ được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long nhằm tăng hiệu quả ...
Hà Nội: Nhếch nhác xung quanh công viên Cầu Giấy sau khi tháo rào sắt

Hà Nội: Nhếch nhác xung quanh công viên Cầu Giấy sau khi tháo rào sắt

(LĐTĐ) Những ngày đầu năm Quý Mão 2023, nhiều người khi đi qua công viên Cầu Giấy (Hà Nội) khá bất ngờ khi gần 50% lượng hàng rào sắt tại đây ...
Trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 27/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ ...

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thị sát một số chung cư cũ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thị sát một số chung cư cũ

(LĐTĐ) Chiều 3/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đi kiểm tra thực địa tại nhà C8 Khu tập thể Giảng Võ (quận Ba Đình); nhà B3, B4 Khu tập thể Khương Thượng và nhà C5 Khu tập thể Trung Tự (quận Đống Đa), để nắm bắt tình hình và chỉ đạo, triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.
Thực hiện đường Vành đai 4 phải “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”

Thực hiện đường Vành đai 4 phải “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”

(LĐTĐ) Ngày 3/2, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát với các quận, Huyện ủy có đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa bàn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội dự và chỉ đạo.
Hà Nội: Triển khai bài bản phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Hà Nội: Triển khai bài bản phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

(LĐTĐ) Ngày 2/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.
Hà Nội: Chậm nhất trong quý I/2023 sẽ hoàn thành di dời các hộ dân khỏi chung cư cũ nguy hiểm

Hà Nội: Chậm nhất trong quý I/2023 sẽ hoàn thành di dời các hộ dân khỏi chung cư cũ nguy hiểm

(LĐTĐ) Theo Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, chậm nhất trong quý I/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) các quận: Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy khẩn trương triển khai thực hiện công tác di dời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D đối với 10 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

(LĐTĐ) Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP, ngày 09/1/2023 của Chính phủ.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên sản xuất đầu Xuân tại huyện Thường Tín

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên sản xuất đầu Xuân tại huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Sáng 31/1, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, động viên sản xuất đầu năm 2023 một số đơn vị trên địa bàn huyện Thường Tín. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Minh Hải cùng tham gia đoàn.
Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu

(LĐTĐ) Chiều 30/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nghe báo cáo, đánh giá tình hình tổ chức, phục vụ nhân dân đón Tết Quý Mão 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra tiến độ đường Vành đai 4

Bí thư Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra tiến độ đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Ngày 30/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đã đi kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 tại huyện Thường Tín.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Thành phố dâng hương khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Thành phố dâng hương khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long

(LĐTĐ) Ngày 30/1/2023 (tức ngày Mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Thăng Long - Hà Nội tổ chức lễ dâng hương, khai Xuân tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với nước. Dự nghi lễ dâng hương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm

(LĐTĐ) Chiều 27/1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Thành Công nhân dịp ra quân sản xuất đầu năm Quý Mão 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động