Hà Nội: Kiên quyết thay thế, điều chuyển cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, chấp hành quy định giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Từ đó, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực yếu, vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc.
Tạo cơ chế huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đường bộ Quận Nam Từ Liêm có tân Bí thư Hà Nội: Rõ trách nhiệm, lộ trình, tiến độ khắc phục các tồn tại, hạn chế

Ngày 15/12, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hà Nội: Kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm

Trong phần đề dẫn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phùng Khải Lợi cho biết, những năm gần đây, vượt qua nhiều thách thức, cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế, Hà Nội được bạn bè quốc tế biết tới là địa phương có môi trường chính trị ổn định, văn hoá xã hội đạt được nhiều thành tựu, trật tự an toàn được giữ vững, bộ mặt Thành phố ngày càng được cải thiện; con người Thủ đô thân thiện, cởi mở và thanh lịch; vị thế của Hà Nội ngày càng được nâng cao trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, Hà Nội cũng đối mặt thực tế cần khắc phục, đó là: Việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nghiêm; vai trò trách nhiệm, năng lực người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị còn yếu kém, chưa đổi mới sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, còn tình trạng “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” trong thực thi công vụ. Vấn đề này không còn mang tính cá biệt mà đang diễn ra ở nhiều nơi, trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Thực trạng đó đặt ra những câu hỏi cần được giải quyết bằng lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, bằng năng lực trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên, nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần phát huy năng lực dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo… vì danh dự cá nhân, vì lợi ích chung của tập thể, là biểu hiện của chuẩn mực đạo đức, phẩm chất cao quý, đáp ứng đòi hỏi khách quan, góp phần vào phát triển chung của Thủ đô trong tình hình mới.

“Tọa đàm hôm nay là một trong những hoạt động thiết thực của Đảng ủy Khối nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội”, ông Phùng Khải Lợi nhấn mạnh.

Hà Nội: Kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phùng Khải Lợi phát biểu đề dẫn

Tại tọa đàm đã có hơn 20 bài tham luận từ các cơ quan, đơn vị và nhiều ý kiến từ đại diện lãnh đạo một số chi bộ, đảng bộ cơ sở, chia sẻ về một số kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU; phân tích nguyên nhân hạn chế, tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, các đại biểu đã chia sẻ những giải pháp mà đơn vị đang thực hiện để phát huy tốt trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ được giao gắn với những biểu hiện về vi phạm kỷ cương kỷ luật, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ và các biểu hiện trong việc thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích những người dám đấu tranh, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo.

Từ đó, nêu những bài học kinh nghiệm, đề xuất để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Thành phố nói chung, Đảng bộ Khối nói riêng có ý thức kỷ luật, gương mẫu, tâm huyết với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tri thức, đạo đức, năng lực, chuyên nghiệp, tinh thần cống hiến, hết lòng vì công việc; không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến biểu dương kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; đồng thời đánh giá cao việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã sớm ban hành Kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị này bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp đặc thù từng cơ quan, đơn vị; nhờ đó tạo bước chuyển sâu sắc, rõ nét.

“Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố là một đảng bộ cấp trên cơ sở đặc thù có 64 tổ chức cơ sở Đảng với gần 8.000 đảng viên, đều công tác tại cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội của Thành phố. Trong đó, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy chiếm trên 50% tổng số cán bộ chủ chốt của Thành phố, nên tính chất, mức độ, phạm vi ảnh hưởng của đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối có sức lan tỏa lớn trong cả hệ thống chính trị”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Hà Nội: Kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Quang cảnh tọa đàm

Từ những ý kiến tại Tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận tinh thần học hỏi, đổi mới, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố.

Để Chỉ thị 24-CT/TU thực sự phát huy hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và cấp ủy Đảng các cơ quan, đơn vị cơ sở quán triệt sâu sắc, cụ thể những nội dung đã nêu tại Chỉ thị.

Trong đó, tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung của Chỉ thị nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối về trách nhiệm chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện phân cấp, ủy quyền, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, chấp hành quy định giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Từ đó, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực yếu, vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần của Chỉ thị 24-CT/TU.

“Cần đặc biệt coi trọng việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, sáng tạo vì sự phát triển của Thủ đô, mà cụ thể là giải quyết kịp thời, có hiệu quả các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Song song với đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả mô hình “một cửa” và “một cửa liên thông”, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên các mặt hoạt động nhằm cải cách hơn nữa các dịch vụ công phục vụ nhân dân. Các cấp ủy Đảng cũng cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân, nhất là những lĩnh vực khó khăn, là “điểm nghẽn” của Thành phố, như xây dựng chung cư cũ, quản lý tài sản công, xây dựng đơn giá định mức để áp dụng tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập…”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

(LĐTĐ) Sáng 13/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nghi Lộc, Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá nam, nữ công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) lần thứ II năm 2024.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố ý khoa tử vong thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội).
Giá vàng SJC bất ngờ “hạ nhiệt”

Giá vàng SJC bất ngờ “hạ nhiệt”

(LĐTĐ) Ngày 13/4, giá vàng SJC đã “hạ nhiệt”, hiện niêm yết ở mức dao động từ mức 81,2 - 83,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
EVNNPC được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+”

EVNNPC được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+”

(LĐTĐ) Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới Fitch Ratings (Tổ chức Fitch) vừa nâng xếp hạng tín nhiệm cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) năm 2023 lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”.
Tòa án kiến nghị nhiều vấn đề trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Tòa án kiến nghị nhiều vấn đề trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm

(LĐTĐ) Ngoài án tử hình dành cho bị cáo Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và hàng loạt án tù khác dành cho 85 bị cáo còn lại, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) còn kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng trong vụ án đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Bình Dương: Tổ chức diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Bình Dương: Tổ chức diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

(LĐTĐ) Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 được tổ chức từ ngày 14 - 16/4, tại tỉnh Bình Dương. Diễn đàn do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Tổ chức Horasis, Liên đoàn Công nghiệp Trung Quốc chủ trì tổ chức. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Bình Dương trong năm 2024.

Tin khác

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân

Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân

(LĐTĐ) Sáng 5/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị giao ban quý I năm 2024 của Ban chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025.
Hà Nội cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

Hà Nội cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, chính quyền Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô. Trước mắt là tập trung cải cách hành chính, hướng tới xây dựng hệ giá trị cốt lõi theo phương châm: “Chính quyền phục vụ - Doanh nghiệp cống hiến - Xã hội niềm tin - Người dân hạnh phúc”.
Xem thêm
Phiên bản di động