Hà Nội: Hàng nghìn hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

(LĐTĐ) 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Tín dụng chính sách làm thay đổi vùng đất ven đô Đẩy mạnh công tác tín dụng chính sách giúp hội viên giảm nghèo bền vững Nhờ vốn tín dụng chính sách, hàng ngàn hộ nghèo vượt qua khó khăn

Những con số ấn tượng

Tại quận Hai Bà Trưng, trong 20 năm thực hiện tính dụng chính sách, đến nay, nguồn vốn này đã được triển khai đến 100% phường. Lũy kế 20 năm qua đã giải ngân tới 1.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và giải quyết việc làm cho trên 30.000 lượt lao động, giúp trên 1.500 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, 259 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

Tính đến cuối năm 2021, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) quận cho rằng, những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Tại huyện Ứng Hoà, đại diện Ngân hàng CSXH huyện cho biết, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai đến với 100% các thôn, xóm, cụm dân cư trên địa bàn huyện, giúp cho hơn 142.926 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hành CSXH.

Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đã góp phần giúp cho hơn 69.884 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 33.388 lao động...

Hà Nội: Hàng nghìn hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách
Người dân được nhận giải ngân khoản vay cho học sinh sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập. (Ảnh: Thiện Tâm)

Tại huyện Thanh Trì, các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân, hạn chế tín dụng đen trên địa bàn.

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Trì Nguyễn Hữu Thành cho biết: Tổng doanh số cho vay trong 20 năm đạt: 1.522,6 tỷ đồng; tổng doanh số thu nợ 20 năm đạt 1.084,9 tỷ đồng; tổng dư nợ đến ngày 15/6/2022 đạt 444,6 tỷ đồng đạt 97,7% kế hoạch năm 2022, tăng 434,7 đồng so với năm 2003, tỉ lệ tăng trưởng bình quân năm 21%.

Tính đến 15/6/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 445.993 triệu đồng, tăng 435.812 triệu đồng (gấp 44 lần) so với thời điểm Nghị định số 78/NĐ-CP được ban hành, tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn bình quân là 21%/năm.

Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương 252,7 tỷ đồng, chiếm 57% tổng nguồn vốn; nguồn vốn nhận ủy thác từ thành phố Hà Nội là 182,5 tỷ đồng, chiếm 41% tổng nguồn vốn; nguồn vốn nhận ủy thác tại huyện là 10,4 tỷ đồng, chiếm 2% tổng nguồn vốn.

Tính từ năm 2003 đến nay, thông qua các nguồn vốn vay tín dụng chính sách đã cùng các cấp, ngành ở địa phương nỗ lực giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tự lực vươn lên, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện, đến cuối năm 2021, số hộ nghèo trên địa bàn còn là 21 hộ, chiếm 0,02% số hộ trên địa bàn.

Tại huyện Hoài Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Thuận cho biết, trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, huyện đã tập trung nguồn lực tín dụng qua Ngân hàng CSXH cho vay được 62.058 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với doanh số cho vay đạt 1.311 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 879 tỷ đồng.

Tổng dư nợ 10 chương trình tính dụng chính sách đến 31/5/2022 đạt 459,4 tỷ đồng, tăng 440,5 tỷ đồng, gấp 26 lần so với dư nợ khi thành lập. Tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 15%, với 10.260 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn, dư nợ bình quân là 44,8 triệu đồng/khách hàng, tăng 40,3 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập. Trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 43,1 triệu đồng/hộ, tăng 38,6 triệu đồng/hộ so với khi thành lập.

Hà Nội: Hàng nghìn hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách
Nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách, đời sống người dân ở nhiều địa phương được cải thiện đáng kể.

Theo Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Phong, đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời.

Đặc biệt, đã giúp cho 20.820 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn, trong đó, có 5.192 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 20.000 lao động. Vốn vay tín dụng cũng giúp cho trên 5.200 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ xây mới và cải tạo 17.400 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; trợ giúp xây dựng, sửa chữa 123 ngôi nhà cho hộ nghèo...

“Vốn tính dụng chính sách còn góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng. Qua đó, từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo…”, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Hoài Đức cho biết.

Tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình

Theo Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban đại diện Ngân hàng CSXH Hà Nội Nguyễn Tất Vinh, những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tính dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tính dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả trong việc duy trì và phát triển mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng với tính ưu việt và đặc thù riêng có của Ngân hàng CSXH.

Trong thời gian tới, các quận, huyện tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn và của các Điểm giao dịch tại các phường trên địa bàn để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội.

Chú trọng đẩy mạnh, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, tiếp tục quan tâm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân đối với hoạt động tín dụng CSXH...

H.Phong - C.Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

(LĐTĐ) Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ đề xuất chưa nên thực hiện tự chủ ở các bệnh viện tuyến cuối, vì đây là bệnh viện đầu ngành, ...
TP.HCM: Xử lý nghiêm hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH

TP.HCM: Xử lý nghiêm hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH

(LĐTĐ) Tình hình trốn đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thời gian qua diễn ra ...
Bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn

Bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn xã Lam Điền thuộc Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã tổ chức bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt. Đây là công trình ...
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập

(LĐTĐ) Ngày 19/8 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong ...
WHO cập nhật mới nhất về vaccine Covid-19 mũi 4

WHO cập nhật mới nhất về vaccine Covid-19 mũi 4

Vaccine COVID-19 mũi 4 (mũi tiêm nhắc lại thứ hai) được khuyến nghị cho những người có nguy cơ, theo WHO.
Cách mạng Tháng Tám 1945 - Biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cách mạng Tháng Tám 1945 - Biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tháng Tám 1945, chớp thời cơ “ngàn năm có một”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân ta vùng lên tiến ...
Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Cách đây 77 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng ...

Tin khác

Quận ủy Ba Đình tổ chức trao tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng

Quận ủy Ba Đình tổ chức trao tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng

(LĐTĐ) Ngày 18/8, Quận ủy Ba Đình trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn quận. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự, trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.
Phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô: Phát huy tiềm năng, khơi thông lợi thế

Phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô: Phát huy tiềm năng, khơi thông lợi thế

(LĐTĐ) Là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp ít nhất 8-10% GRDP kinh tế Thủ đô.
Câu chuyện về nữ trưởng thôn

Câu chuyện về nữ trưởng thôn

(LĐTĐ) Đảm nhiệm cương vị trưởng thôn suốt gần 20 năm, đối với nam giới, chuyện “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” đã vất vả, thì với phụ nữ, điều này dường như còn khó khăn hơn bội phần. Dù vậy, bà Kiều Thị Hoạt (Trưởng thôn Cua Chu, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) vẫn đam mê, trách nhiệm với việc làng, việc xã, được nhân dân tin yêu, quý mến.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh: Nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh: Nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Trong 7 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong đó, nổi bật phải kể đến hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế.
Huyện đoàn Quốc Oai khánh thành, bàn giao 2 nhà nhân ái

Huyện đoàn Quốc Oai khánh thành, bàn giao 2 nhà nhân ái

(LĐTĐ) Mới đây, Huyện đoàn Quốc Oai đã tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao 2 nhà nhân ái cho hai hộ gia đình tại xã Phượng Cách và xã Cấn Hữu.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác nâng cao năng lực cán bộ Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được các cấp Hội phụ nữ quận Tây Hồ quan tâm chỉ đạo sâu sát, đảm bảo hiệu quả. Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở, vừa qua Hội phụ nữ quận đã tổ chức toạ đàm “Những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở”.
Hà Nội thông báo về việc treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Lễ Quốc khánh

Hà Nội thông báo về việc treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Lễ Quốc khánh

(LĐTĐ) Từ ngày 18/8 đến hết ngày 20/8 và từ ngày 1/9 đến hết ngày 3/9, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn Thành phố treo cờ Tổ quốc.
Kết quả tuần 2, Vòng sơ khảo Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị

Kết quả tuần 2, Vòng sơ khảo Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị

(LĐTĐ) Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 40-TB/BTGTU về kết quả tuần 2, Vòng sơ khảo Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Quốc Oai ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” đầu tiên

Quốc Oai ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” đầu tiên

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thị trấn Quốc Oai vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” số 1. Đây là mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” đầu tiên trên địa bàn huyện.
Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Nhằm ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2022, thành phố Hà Nội thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư. Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tháo gỡ khó khăn tối đa cho các dự án ODA...
Xem thêm
Phiên bản di động