Giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong bối cảnh nhiều ngành nghề thiếu nhân lực chất lượng cao, việc xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp góp phần hoàn thiện thị trường lao động, cải thiện đời sống của người lao động.
Tăng cường hợp tác trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực Để năng suất lao động tăng: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực Thủ đô

Đầu tư phát triển nhân lực

Theo Thạc sỹ Trần Văn Bích, Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển kinh tế (HIDS) nhận định, xu hướng chuyển dịch cơ sở sản xuất công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ra các tỉnh lân cận sẽ tiếp tục gia tăng. Qua đó cho thấy chủ trương phát triển nguồn nhân lực của thành phố hạn chế lao động phổ thông, tăng cường lực lượng lao động có tay nghề, trình độ chất lượng cao vào các ngành sản xuất giá trị cao, công nghệ và dịch vụ.

Giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang là mục tiêu của TP.HCM.

Theo đó, doanh nghiệp TP.HCM mở chi nhánh sản xuất ở các tỉnh lân cận đã thu hút gần 82.000 lao động làm việc vào năm 2020, tăng bình quân 4,39%/năm trong giai đoạn 2012-2020. Những địa phương có số lượng lớn lao động làm việc tại các chi nhánh sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp TP.HCM gồm các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Thạc sỹ Trần Văn Bích cho biết, bài toán đặt ra là đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ ngành nghề mới và các giải pháp kéo theo về cung ứng môi trường lao động, dịch vụ xã hội cơ bản nhằm giúp người lao động an tâm làm việc, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh. Để làm được điều đó, cần phải tập trung vận dụng cơ chế, chính sách về đào tạo nguồn nhân lực được quy định tại Nghị quyết 98/2023/QH15; Quyết định số 2673/QĐ-UBND của UBND TP.HCM.

"Nhà đầu tư chiến lược phải có cam kết bằng văn bản về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng các điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường theo quy định; hỗ trợ kinh phí để đào tạo nghề đối với lao động bị ảnh hưởng tại khu vực dự án; ưu tiên tiếp nhận lao động địa phương vào làm việc tại dự án; thực hiện cam kết về việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao (nếu có)", Thạc sỹ Trần Văn Bích cho biết.

Để thực hiện được yếu tố trên, Thạc sỹ Trần Văn Bích cho rằng, TP.HCM phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đào tạo nguồn nhân lực theo quy định khi các dự án đi vào hoạt động. Đặc biệt, đào tạo nguồn nhân lực để các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước có khả năng cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các nhà đầu tư các dự án trong lĩnh vực công nghiệp mạch tích hợp bán dẫn, công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp, điện tử linh hoạt, chip, pin công nghệ mới, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch.

Theo Thạc sỹ Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế (HIDS) cho biết, dựa trên kết quả nghiên cứu năm 2021 của HIDS và khảo sát trong năm 2023 tại 549 doanh nghiệp, 29 cơ sở, đơn vị đào tạo kỹ năng, đào tạo nghề và 1.089 người lao động cho thấy, có gần 1/4 số lao động có mong muốn được doanh nghiệp đào tạo mà không được đáp ứng. Các nội dung đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu xã hội đặc biệt là những nhu cầu chuyên môn về chuyên môn kỹ thuật, nhu cầu về các kỹ năng để người lao động thích nghi với những thay đổi từ cách mạng công nghiệp 4.0.

Thạc sỹ Lê Thanh Hải đề xuất, các chính sách của TP.HCM nên chú trọng theo đuổi chính sách tăng trưởng theo chiều sâu. Tăng cường đầu tư nâng cao kỹ năng người lao động hơn là theo đuổi chính sách tạo nhiều việc làm mới. Trong đó, khuyến khích đào tạo kỹ năng thực tế, đồng thời có các tiêu chí và điều kiện kiểm tra kỹ năng thực tế từ ghế nhà trường.

Ngoài ra, có thể xây dựng và đề xuất các công cụ đào tạo trực tuyến với độ phủ đối tượng phục vụ rộng, chi phí thấp, cập nhật thường xuyên, áp dụng cho những đối tượng chưa được trang bị năng lực tự học. Kỹ năng từ đơn giản đến chuyên sâu, lập nhóm học tập nhanh, yêu cầu học đơn giản, kết quả kiểm tra nhanh. Liên đoàn lao động hoặc Hiệp hội trường nghề chịu trách nhiệm.

Nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động

Từ thực tiễn lao động, việc làm hiện nay, Thạc sỹ Nguyễn Thị Lê Uyên chia sẻ về giải pháp đảm bảo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân ở TP.HCM, nhất là vấn đề đảm bảo việc làm, quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp.

Các giải pháp phải vừa tập trung giải quyết vấn đề lương ở công nhân, vừa đáp ứng, hỗ trợ các nhu cầu sống cơ bản còn lại của công nhân trên nguyên tắc huy động toàn bộ sức mạnh hệ thống chính trị-xã hội, nguồn lực của toàn thể xã hội và cần có sự chung tay từ phía doanh nghiệp.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Lê Uyên cũng đề xuất nhóm giải pháp tăng trưởng kinh tế và phát triển thị trường lao động việc làm; hoàn thiện khung pháp lý về lao động, về tăng lương tối thiểu theo luật lên mức lương đủ sống; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về thị trường lao động, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và việc làm; thực hiện có hiệu quả biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ công đoàn, tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, chú trọng đảm bảo các chế độ an sinh xã hội tối thiểu cho công nhân; xem xét xây dựng các gói an sinh xã hội dành riêng cho nhóm công nhân nghèo ở TP.HCM; đầu tư cho tương lai của công nhân thông qua giáo dục-đào tạo, đào tạo bổ sung và đầu tư nguồn nhân lực công nhân chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Trong khi đó, Thạc sỹ Lương Ngọc Thảo cho rằng, cần phải hoàn thiện những quy định, chính sách về giải quyết nhà ở cho người lao động làm việc tại các khu chế xuất - khu công nghiệp. Trên cơ sở chính sách này, chính quyền TP.HCM hoàn thiện hệ thống chính sách nhà ở cho phù hợp với xu hướng phát triển của Thành phố như quy hoạch đất phát triển nhà ở cho người lao động làm việc các khu chế xuất - khu công nghiệp, chính sách hỗ trợ về lãi suất vay vốn đầu tư phát triển nhà ở, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh nhà ở thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cung ứng nhà ở cho người lao động tại các khu chế xuất - khu công nghiệp.

Đồng thời cần sớm nghiên cứu đưa ra các quy chuẩn về nhà ở cho người lao động các khu chế xuất - khu công nghiệp thuê và phải tăng cường công tác tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện nhằm biến chủ trương chính sách thành hiện thực.

Ngoài ra, Thạc sỹ Lương Ngọc Thảo cũng cho rằng, TP.HCM cần nghiên cứu đẩy mạnh xây dựng các nhà lưu trú công nhân ngoại tỉnh tại các khu chế xuất - khu công nghiệp. TP.HCM cần có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển loại hình này, nhằm đáp ứng nhu cầu nơi ở cho công nhân cũng như tạo sự cạnh tranh nâng cao chất lượng, giá thuê phòng.

Bên cạnh đó, hiện nay nhiều khu chế xuất - khu công nghiệp tại TP.HCM đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm sinh hoạt công nhân. Đồng thời, tăng cường sự hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa chủ doanh nghiệp, doanh nhân với công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy đảng, nhất là các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, khu công nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở doanh nghiệp. Giải pháp đối với dịch vụ chăm sóc con cái, học hành của con cái người lao động nhập cư.

Minh Tuấn

Nên xem

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng Thanh niên tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng Thanh niên tại Nghệ An

(LĐTĐ) Sáng 25/2, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn...
Phát triển hạ tầng thông tin để mở không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội

Phát triển hạ tầng thông tin để mở không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt các mục tiêu cao để kiến tạo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội.
Lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục giảm

Lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục giảm

(LĐTĐ) Sau Tết Nguyên đán, lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm và theo các chuyên gia, lãi suất sẽ khó tăng mạnh thời gian tới.
Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở y tế trên địa bàn quận.
Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân được giao tuyển chọn và gọi 56 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 17 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

(LĐTĐ) Chùa Cái Bầu còn được gọi là Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm, cách thành phố Hạ Long khoảng 65km, gần khu du lịch Bãi Dài (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), rất nguyên sơ và thơ mộng. Với độ cao khoảng 100m, đứng từ sân Thiền viện, du khách có thể ngắm nhìn vịnh Bái Tử Long.
Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

(LĐTĐ) Sau hơn 2 tháng ra quân triển khai thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, vận động và thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... góp phần hạn chế thấp nhất những nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.

Tin khác

Tăng hơn 32% lương công chức, viên chức từ 1/7/2024

Tăng hơn 32% lương công chức, viên chức từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Dự kiến từ 1/7/2024, tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% (tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng) so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).
Tăng cường phát triển đối tượng tham gia, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT

Tăng cường phát triển đối tượng tham gia, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT

(LĐTĐ) Ngày 21/2, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2024.
Từ 15/2/2024: Người lao động được đề nghị hỗ trợ học nghề tại địa phương khác nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Từ 15/2/2024: Người lao động được đề nghị hỗ trợ học nghề tại địa phương khác nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

(LĐTĐ) Người lao động được đề nghị hỗ trợ học nghề tại địa phương khác nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp - là một trong những điểm mới được quy định tại Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
“Của để dành” cho người lao động

“Của để dành” cho người lao động

(LĐTĐ) Việc phát triển và hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) để cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng sẽ là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, một trong những trụ cột góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Từ 1/7, tiền lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức tăng khoảng 30%

Từ 1/7, tiền lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức tăng khoảng 30%

Từ ngày 1/7 tới, sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).
Thêm trường hợp được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp

Thêm trường hợp được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Theo Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sẽ có thêm một trường hợp được tính bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp.
Cải cách tiền lương: Xây dựng 3 bảng lương và phụ cấp đối với lực lượng vũ trang

Cải cách tiền lương: Xây dựng 3 bảng lương và phụ cấp đối với lực lượng vũ trang

(LĐTĐ) Nhằm thực hiện chính sách cải cách tiền lương từ 1/7, Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng bảng lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để trình cấp có thẩm quyền.
Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội: Ngân sách Thành phố hỗ trợ vốn điều lệ

Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội: Ngân sách Thành phố hỗ trợ vốn điều lệ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo “Quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong một số lĩnh vực khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô”, nhằm có thêm cơ sở để hoàn thiện nội dung này trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đến năm 2030, nhằm phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động và nhân dân.
Nghệ An: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp ở huyện sẽ tạo thuận lợi cho người lao động

Nghệ An: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp ở huyện sẽ tạo thuận lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Bộ Tư pháp vừa trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho một số phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An.
Xem thêm
Phiên bản di động