M
15/07/2020 21:43

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Ngày 15/7, tại Nghệ An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam”.

Nhà Ngoại giao xuất sắc
Đóng góp quan trọng của nền ngoại giao Hồ Chí Minh vào chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975

Hội thảo diễn ra nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (15/7/1910 - 15/7/2020).

5550 tta 7889 1 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, đây là dịp để nhìn lại cuộc đời cách mạng phong phú, sôi nổi và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc; đồng thời trao đổi rút ra các bài học kinh nghiệm về tư duy, phong cách lãnh đạo, quản lý của đồng chí Nguyễn Duy Trinh.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, với gần 60 năm hoạt động cách mạng và gần 30 năm được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng, giao phó nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã đem hết tâm lực và trí tuệ của mình cùng Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Trong suốt cuộc đời hoạt động vẻ vang của mình, đồng chí Nguyễn Duy Trinh luôn chứng tỏ phẩm chất của một người chiến sĩ cộng sản kiên cường, học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà ngoại giao xuất sắc, luôn thể hiện vai trò và bản lĩnh của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và tư duy sâu rộng, luôn sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành.

Trên tinh thần khoa học, khách quan, tôn trọng sự thật lịch sử, với 42 tham luận kỷ yếu và 10 tham luận phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu đều khẳng định đồng chí Nguyễn Duy Trinh là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam, luôn thể hiện người chiến sĩ cộng sản kiên trung, được tôi luyện và thử thách qua gần 60 năm hoạt động cách mạng (trong đó gần 14 năm trong lao tù của đế quốc), trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào vẫn giữ vững chí khí của người cộng sản và làm việc quên mình vì lợi ích quốc gia, dân tộc, mục tiêu lý tưởng của Đảng và lợi ích của nhân dân.

Hội thảo cũng thống nhất đánh giá, với kinh nghiệm công tác qua rất nhiều lĩnh vực, đồng chí Nguyễn Duy Trinh có đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực, từ công tác Đảng, công tác kinh tế, kế hoạch, khoa học - công nghệ đến công tác đối ngoại.

5742 tta 7911 1 1
Quang cảnh Hội thảo

Đặc biệt, trong lĩnh vực đối ngoại với 15 năm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao (1965-1980), đồng chí Nguyễn Duy Trinh là kiến trúc sư trưởng của ngành ngoại giao, đã vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và các đường lối, chính sách đối ngoại của Trung ương Đảng, triển khai thành công chủ trương chiến lược mở mặt trận đấu tranh ngoại giao, với đỉnh cao là việc đàm phán, ký kết và thi hành Hiệp định Paris lịch sử về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam năm 1973.

Trong thời kỳ hòa bình lập lại, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã chỉ đạo ngành ngoại giao mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, đấu tranh phá bao vây cấm vận, đưa Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên hợp quốc vào tháng 9/1977.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đồng chí Nguyễn Duy Trinh là con người đức độ, tài năng, luôn nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của Đảng, nói đi đôi với làm, phong cách tận tụy, không màng danh lợi, rất giản dị, khiêm tốn, mềm mỏng, đồng thời cũng rất kiên định về nguyên tắc và quyết liệt trong chỉ đạo hành động, luôn có tấm lòng yêu quê hương, đất nước và dành tình cảm sâu nặng cho quê nhà và dòng họ, xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Bên lề Hội thảo, Bảo tàng tỉnh Nghệ An và Bộ Ngoại giao đã tổ chức triển lãm hơn 100 bức ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh, trong đó có nhiều tấm ảnh quý trong quá trình hoạt động cách mạng tại quê hương Nghệ An và một số hoạt động đối ngoại tiêu biểu trong thời kỳ đồng chí làm Bộ trưởng Ngoại giao.

B.D

Nguồn :