Đồng chí Nguyễn Đình Khang gợi mở 5 vấn đề lớn cho Công đoàn tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Tham dự và chỉ đạo phiên khai mạc chính thức của Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày 22/9, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) đã gợi mở 5 vấn đề lớn cho hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ tới.
Nhiều kết quả ấn tượng trong hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2018 -2023 Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, bên cạnh những khó khăn, thách thức và những kết quả đã đạt được, thời gian tới, dự báo số lượng công nhân lao động (CNLĐ) của tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng, nhất là lao động (LĐ) có trình độ cao, giảm dần LĐ trong các ngành nghề thâm dụng LĐ. Đây vừa là điều kiện thuận lợi để phát triển đoàn viên (ĐV), thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), đồng thời cũng là áp lực đối với tổ chức Công đoàn trong bối cảnh các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, việc làm dự báo tiếp tục có những thay đổi.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương di dời các doanh nghiệp (DN) nằm ngoài khu công nghiệp ở phía Nam tỉnh Bình Dương vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phía Bắc tỉnh Bình Dương cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một bộ phận NLĐ. Nhu cầu về nhà ở, nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế, giáo dục, an ninh trật tự, môi trường sống... tiếp tục là những vấn đề cấp thiết đối với ĐV, NLĐ trên địa bàn đòi hỏi phải được quan tâm giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang gợi mở 5 vấn đề lớn cho Công đoàn tỉnh Bình Dương
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TLĐLĐVN đã có bài phát biểu chỉ đạo, đưa ra những vấn đề định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới của Công đoàn tỉnh Bình Dương.

Trong bối cảnh đó đặt ra yêu cầu phải đối mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đòi hỏi từng cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn đoàn tỉnh Bình Dương cần ý thức thật sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với tổ chức, với ĐV, NLĐ nhất là trong việc chăm lo về vật chất và tinh thần, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ĐV, NLĐ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang hoàn toàn đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ tới được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời gợi mở một số nội dung để Đại hội tập trung thảo luận và quyết định.

Cụ thể, thứ nhất: Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành TLĐLĐVN về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" phù hợp với đặc thù của địa phương. Bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và TLĐLĐVN, các cấp công đoàn tỉnh chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời các chủ trương, định hưởng phát triển phong trào CN, VC, lao động và hoạt động công đoàn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tinh, đồng hành với DN để tăng cường nguồn lực và sức mạnh tổng hợp cho hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh các chính sách hỗ trợ ĐV, NLĐ, nhất là các nhu cầu thiết yếu như nhà ở, nhà trẻ, thiết chế văn hóa, thể thao, nơi khám chữa bệnh... Phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện cho ĐV, CNLĐ có nhu cầu về nha ở nhất là CN, LĐ xa quê đang làm việc tại tỉnh được thuê, thuê mua, mua căn hộ thuộc các dự án nhà ở xã hội dành cho CNLĐ trên địa bàn tỉnh Bình Dương ...

Đề xuất, tham mưu các giải pháp hỗ trợ cho ĐV, NLĐ cùng DN thực hiện việc di dời từ phía Nam lên phía Bắc theo chủ trương của tỉnh. Thường xuyên phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bao đảm quyền của NLĐ thông qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Tăng cường phổi hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN về những vấn đề liên quan đến NLĐ; chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của CNLĐ phát sinh ngay tại cơ sở, tích cực xây dựng quan hệ lao động, hài hòa, tiến bộ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang gợi mở 5 vấn đề lớn cho Công đoàn tỉnh Bình Dương
Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào ngày 22/9.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển ĐV, thành lập CĐCS, lấy lợi ích ĐV là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn. Nghiên cứu, triển khai mô hình phù hợp để tập hợp, bảo vệ NLĐ ở khu vực phi chính thức. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là Chủ tịch CĐCS thực sự là thủ lĩnh của ĐV, NLĐ, có uy tín cao, am hiểu sâu sắc và có kinh nghiệm thực tiễn về công tác tuyên truyền vận động. Tăng cường công tác kiểm tra, giảm sát, nhất là kiểm tra, giám sát tài chính tại CĐCS.

Thứ tư, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, ĐV, VC, CN, NLĐ với nội dung, phương pháp phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, đối tượng. Làm tốt công tác phát hiện, lựa chọn, tôn vinh kịp thời, nhân rộng điển hình tiên tiến nhất là công nhân lao động trực tiếp; tạo sự lan tỏa trong hệ thống và toàn xã hội; quan tâm đúc kết, phát triển các mô hình mới, cách làm hay, có hiệu quả để nhân rộng.

Thứ năm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thủ địch chống phá Đảng và tổ chức Công đoàn. Phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng, kích động NLĐ, gây mất an ninh, trật tự, xâm phạm quyền, lợi ích của NLĐ và DN. Làm tốt công tác giới thiệu ĐV ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp, trong đó cần quan tâm đối tượng ĐV là công nhân, lao động trực tiếp sản xuất.

"Đại hội sẽ lựa chọn các đại biểu đủ tiêu chuẩn, nhiệt tình, trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương khóa XI, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Vì thế đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ, đóng góp tích cực vào các văn kiện của Đại hội để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội", Chủ tịch TLĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nêu rõ.

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Fortech khánh thành cơ sở sản xuất 15.000m2 tại Việt Nam

Fortech khánh thành cơ sở sản xuất 15.000m2 tại Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 5/12, Fortech chính thức khánh thành cơ sở sản xuất mới tại Việt Nam. Nhà máy có diện tích 15.000m2, tọa lạc tại Khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, dây chuyền sản xuất hiệu quả, dự kiến ​​sẽ tạo hàng trăm cơ hội việc làm tại địa phương và nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như đơn đặt hàng từ Đông Nam Á.
Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc

Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc

(LĐTĐ) Tối 5/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phát đi thông tin, cảnh báo hành vi xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa (SGK) tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4.
Bế mạc Giải bóng đá thường niên Hanoi Metro năm 2023

Bế mạc Giải bóng đá thường niên Hanoi Metro năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 5/12, tại Depot Phú Lương, Giải bóng đá Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) lần thứ 3 năm 2023 chính thức khép lại sau nhiều ngày tranh tài kịch tính. Với sự đầu tư ngày một bài bản, chuyên nghiệp, Giải bóng đá thường niên Hanoi Metro tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào văn hóa, thể thao, rèn luyện sức khỏe cho đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội.
Chính thức phát động Lễ tôn vinh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2023

Chính thức phát động Lễ tôn vinh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2023

(LĐTĐ) Tiếp nối sự thành công rực rỡ của 5 mùa liên tiếp 2017 - 2022, ngày 5/12, Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam chính thức phát động Lễ tôn vinh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” mùa thứ 6 với đầy mong chờ và hứa hẹn sẽ nhận được sự tham gia đông đảo của các gương mặt tiêu biểu trên toàn quốc.
Phẫu thuật nội soi một lỗ: Kỹ thuật y khoa sánh ngang tầm thế giới

Phẫu thuật nội soi một lỗ: Kỹ thuật y khoa sánh ngang tầm thế giới

(LĐTĐ) Sau khi phát hiện con gái 4 tuổi bị nang ống mật chủ, một gia đình người Australia (hiện đang sinh sống tại Indonesia) đã quyết định sang Việt Nam để điều trị bằng công nghệ nội soi một lỗ.
TP.HCM: Có thêm sản phẩm du lịch đường thủy phục vụ người dân và du khách

TP.HCM: Có thêm sản phẩm du lịch đường thủy phục vụ người dân và du khách

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 3, Sở Du lịch TP.HCM đã giới thiệu 17 sản phẩm du lịch đường thủy, giúp người dân và du khách có thể tham quan hệ thống sông nước Thành phố.
Năm 2024 tiếp tục xét xử một số đại án

Năm 2024 tiếp tục xét xử một số đại án

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 5/12, Chánh án Toà án nhân dân (TAND) Thành phố Nguyễn Hữu Chính đã báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tin khác

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện

(LĐTĐ) Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã xác định mục tiêu tổng quát của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó, nhấn mạnh nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
LĐLĐ thành phố Hà Nội mít tinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ thành phố Hà Nội mít tinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Tối 3/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ mít tinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Công đoàn Việt Nam tiếp tục kiến nghị giải quyết tình trạng NLĐ bị nợ đọng bảo hiểm xã hội

Công đoàn Việt Nam tiếp tục kiến nghị giải quyết tình trạng NLĐ bị nợ đọng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng 3/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ngay sau khi bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân và Nguyễn Xuân Hùng chủ trì họp báo công bố kết quả của Đại hội.
Không ít nữ công nhân đã chảy nước mắt, nói rằng: Mong ước của họ là được đưa con đi khai giảng

Không ít nữ công nhân đã chảy nước mắt, nói rằng: Mong ước của họ là được đưa con đi khai giảng

(LĐTĐ) Không ít nữ công nhân đã chảy nước mắt và nói rằng mong ước của họ chính là trong ngày khai giảng được đưa con đến trường. Trước tâm tư, nguyện vọng này, thời gian tới, tổ chức Công đoàn sẽ vẫn kiên trì kiến nghị bổ sung 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh để tạo cơ hội cho công nhân, lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 1-3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

(LĐTĐ) Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII được tín nhiệm, bầu tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Danh sách 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Danh sách 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

(LĐTĐ) Chiều 2/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã bầu 168 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

(LĐTĐ) Chiều nay (2/12), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã bầu 168 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Vai trò của Công đoàn Việt Nam được thể hiện rõ nét

Vai trò của Công đoàn Việt Nam được thể hiện rõ nét

(LĐTĐ) Ngày 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã khai mạc phiên trọng thể. Đại hội vui mừng đón những vị khách quốc tế tham dự ngày hội lớn của đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Việt Nam. Các đại biểu quốc tế đã bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Các đại biểu gửi gắm niềm tin vào lá phiếu

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Các đại biểu gửi gắm niềm tin vào lá phiếu

(LĐTĐ) Chiều 2/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Số lượng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII gồm 177 đồng chí. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên sẽ kiện toàn, bổ sung sau Đại hội.
Xem thêm
Phiên bản di động