M
13/04/2021 10:46

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bao nhiêu năm để được hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Chị Dương Ngọc Lan (Email: tvx8...@gmail.com) hỏi: Tôi sinh năm 1983, bán hàng tạp hóa ở nhà. Tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thủ tục cần những gì? tiền đóng hàng tháng là bao nhiêu? tôi phải đóng bao nhiêu năm mới được hưởng lương hưu hằng tháng?

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần để hưởng hưu trí? Có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bổ sung ngoài phần doanh nghiệp đóng? Nghiên cứu giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bao nhiêu năm để được hưởng lương hưu?
Ảnh minh họa.

- Vấn đề chị hỏi, Phòng Quản lý Thu - Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia sẽ đến các đại lý thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội (đại lý thu ở các phường xã, đại lý thu bưu điện... hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội) để làm thủ tục. Cụ thể:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)

- Tiền đóng: Căn cứ Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (nay là 700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

- Về điều kiện hưởng chế độ hưu trí căn cứ theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội, người tham gia cần đủ điều kiện về tuổi đời (đối với nữ từ năm 2021 trở đi là 55 tuổi, 4 tháng) và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

B.D

Nguồn :