M
02/04/2019 11:33

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải nộp tiền ký quỹ

(LĐTĐ) Ngày 20/3, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.  

doanh nghiep cho thue lai lao dong phai nop tien ky quy Thêm 3 công việc được phép cho thuê lại lao động
doanh nghiep cho thue lai lao dong phai nop tien ky quy Doanh nghiệp cho thuê lại lao động: Phải ký quỹ 3 tỉ đồng
doanh nghiep cho thue lai lao dong phai nop tien ky quy Đề xuất sửa đổi điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Một trong những quy định tại Nghị định này là doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và tuân thủ quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp được sử dụng để thanh toán tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại.

doanh nghiep cho thue lai lao dong phai nop tien ky quy
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, Nghị định này quy định các trường hợp doanh được rút tiền ký quỹ. Cụ thể chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ trong 5 trường hợp sau: doanh nghiệp cho thuê gặp khó khăn tạm thời, không đủ khả năng thanh toán tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thuê lại theo quy định của pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày đến thời hạn thanh toán; doanh nghiệp cho thuê gặp khó khăn tạm thời, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đến hạn bồi thường; doanh nghiệp không được cấp giấy phép; doanh nghiệp cho thuê bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép; doanh nghiệp cho thuê đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại khác.

Nghị định 29/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 5/5/2019.

Phạm Diệp

Nguồn :