M
03/06/2020 17:16

Do Covid-19, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đều giảm

(LĐTĐ) Ước hết tháng 6/2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Hà Nội là 1.730.801 người, giảm 32.232 người so với tháng 12/2019, đạt 90,1% số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

do covid 19 so nguoi tham gia bao hiem xa hoi bao hiem that nghiep deu giam Mất sổ bảo hiểm, có được tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?
do covid 19 so nguoi tham gia bao hiem xa hoi bao hiem that nghiep deu giam Hơn 24.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày đầu ra quân
do covid 19 so nguoi tham gia bao hiem xa hoi bao hiem that nghiep deu giam Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân
do covid 19 so nguoi tham gia bao hiem xa hoi bao hiem that nghiep deu giam
Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Vũ Đức Thuật thông tin về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng đầu năm

Ngày 3/6, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Vũ Đức Thuật đã chủ trì Hội nghị thông tin kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Thông tin về các chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đã được Hội đồng nhân dân thành phố giao, ông Vũ Đức Thuật cho biết: Ước đến hết tháng 6/2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87,1% dân số (chỉ tiêu Hội đồng nhân dân giao năm 2020 là 90,1%).

Về chỉ tiêu tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Ước hết tháng 6/2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 1.730.801 người, giảm 32.232 người so với tháng 12/2019, đạt 90,1% số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (chỉ tiêu Hội đồng nhân dân giao năm 2020 là 95%).

Ước hết tháng 6/2020, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 1.616.753 người, giảm 28.555 người so với tháng 12/2019, đạt 91,9% số người thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp (chỉ tiêu Hội đồng nhân dân giao năm 2020 là 95% ).

Về chỉ tiêu gia tăng bảo hiểm xã hội tự nguyện, ước hết tháng 6/2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 37.333 người, tương ứng tốc độ gia tăng bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 4,5% so với năm 2019 (chỉ tiêu Hội đồng nhân dân giao năm 2020 là 30%).

Thông tin thêm về các giải pháp của ngành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội Thành phố giao chỉ tiêu cho Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã và chủ động phối hợp với Cục Thuế Thành phố hàng tháng cập nhật danh sách các doanh nghiệp đang đóng thuế, nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội và các doanh nghiệp tham gia chưa đủ số lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để tập trung phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, từ ngày 23/5, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã phối hợp với Bưu điện Hà Nội tổ chức thành công Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Trong 2 ngày ra quân (23-24/5/2020) đã khai thác và phát triển mới được 560 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Lý giải về một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch đề ra, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Vũ Đức Thuật cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều giảm so với năm 2019, việc thực hiện các chỉ tiêu Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

“Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền theo Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới”. Đồng thời đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, tuyên truyền theo nhóm đối tượng; tăng cường đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp và người lao động”, ông Vũ Đức Thuật cho biết.

B.Duy

Nguồn :