M
19/05/2021 22:56

Diễn tập bỏ phiếu tại nhà với cử tri bị cách ly

(LĐTĐ) Ngày 19/5, tại‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌bỏ‌ ‌phiếu‌ ‌số‌ ‌2‌ ‌tổ‌ ‌dân‌ ‌phố‌ ‌13,‌ ‌phường‌ ‌Phú‌ ‌Diễn,‌ ‌quận‌ ‌Bắc‌ ‌Từ‌ ‌Liêm, Ban‌ ‌Chỉ‌ ‌đạo‌ ‌bầu‌ ‌cử‌ ‌phường‌ ‌Phú‌ ‌Diễn‌ đã‌ ‌tổ‌ ‌chức‌ ‌diễn‌ ‌tập‌ ‌bầu‌ ‌cử‌ với nhiều tình huống giả định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Xây dựng các phương án cụ thể đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến: Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành đúng quy định Hà Nội: Chuẩn bị các điều kiện chu đáo cho cử tri đi bầu cử

Nhằm‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌an‌ ‌toàn‌ ‌tuyệt‌ ‌đối‌ ‌về‌ ‌công‌ ‌tác‌ ‌phòng‌, ‌chống‌ ‌dịch‌ ‌Covid-19,‌ ‌phục‌ ‌vụ‌ ‌bầu‌ ‌cử‌ ‌theo‌ ‌đúng‌ ‌quy‌ ‌định,‌ ‌Ban‌ ‌Chỉ‌ ‌đạo‌ ‌bầu‌ ‌cử‌ ‌phường‌ ‌Phú‌ ‌Diễn‌, quận‌ ‌Bắc‌ ‌Từ‌ ‌Liêm đã‌ ‌tổ‌ ‌chức‌ ‌diễn‌ ‌tập‌ ‌phương‌ ‌án‌ ‌phòng,‌ ‌chống‌ ‌dịch‌ ‌Covid-19‌ ‌trong‌ ‌ngày‌ ‌bầu‌ ‌cử‌ ‌đại‌ ‌biểu‌ ‌Quốc‌ ‌hội‌ ‌khóa‌ ‌XV‌ ‌và‌ ‌đại‌ ‌biểu‌ Hội đồng nhân dân‌ ‌các‌ ‌cấp‌ ‌nhiệm‌ ‌kỳ‌ ‌2021-2026‌ ‌tại‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌bỏ‌ ‌phiếu‌ ‌số‌ ‌2‌ thuộc tổ‌ ‌dân‌ ‌phố‌ ‌13,‌ ‌phường‌ ‌Phú‌ ‌Diễn.

Buổi‌ ‌diễn‌ ‌tập‌ ‌được‌ ‌triển‌ ‌khai‌ ‌vào‌ ‌lúc‌ ‌15h ngày 19/5 ‌với‌ ‌3‌ ‌tình‌ ‌huống giả định được‌ ‌thực‌ ‌hành‌. Thứ nhất, hoạt‌ ‌động‌ ‌bỏ‌ ‌phiếu‌ ‌trong‌ ‌điều‌ ‌kiện‌ ‌địa‌ ‌bàn‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌phong‌ ‌toả,‌ ‌cử‌ ‌tri‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌nghi‌ ‌ngờ‌ ‌nhiễm‌ ‌bệnh; thứ hai, cử‌ ‌tri‌ ‌đến‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌bỏ‌ ‌phiếu‌ ‌có‌ biểu‌ ‌hiện‌ ‌nghi‌ ‌nhiễm‌ ‌Covid-19‌ ‌hoặc‌ ‌thuộc‌ ‌diện‌ ‌F3; cuối cùng, tổ‌ ‌chức‌ ‌bỏ‌ ‌phiếu‌ ‌cho‌ ‌cử‌ ‌tri‌ ‌cách‌ ‌ly‌ ‌tại‌ ‌hộ‌ ‌gia‌ ‌đình.‌ ‌

Diễn tập bỏ phiếu tại nhà với cử tri bị cách ly
Ngày 19/5, tại‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌bỏ‌ ‌phiếu‌ ‌số‌ ‌2‌ ‌tổ‌ ‌dân‌ ‌phố‌ ‌13,‌ ‌phường‌ ‌Phú‌ ‌Diễn,‌ ‌Ban‌ ‌Chỉ‌ ‌đạo‌ ‌bầu‌ ‌cử‌ ‌phường‌ ‌Phú‌ ‌Diễn‌, quận‌ ‌Bắc‌ ‌Từ‌ ‌Liêm đã‌ ‌tổ‌ ‌chức‌ ‌diễn‌ ‌tập‌ ‌bầu‌ ‌cử‌ với nhiều tình huống giả định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ thực tế diễn ra trong quá‌ ‌trình‌ ‌diễn‌ ‌tập,‌ ‌các‌ ‌tổ‌ ‌bầu‌ ‌cử‌ ‌của‌ ‌phường‌ ‌đã‌ ‌tiếp‌ ‌thu,‌ ‌rút‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm‌ ‌nhanh‌ ‌chóng,‌ ‌tổ‌ ‌chức‌ ‌tập‌ ‌luyện,‌ ‌phân‌ ‌công‌ ‌cụ‌ ‌thể‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌thành‌ ‌viên‌ ‌trong‌ ‌tổ‌ ‌để‌ ‌chủ‌ ‌động‌ ‌và‌ ‌xử‌ lý‌ ‌tốt‌ ‌nhất‌ ‌các‌ ‌tình‌ ‌huống‌ ‌dịch‌ ‌Covid-19‌ ‌cùng các tình huống giả định phòng, chống‌ ‌cháy,‌ ‌nổ‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌xảy‌ ‌ra.

Các‌ ‌tình‌ ‌huống‌ ‌không‌ ‌chỉ‌ ‌bó‌ ‌hẹp‌ ‌ở‌ ‌một‌ ‌"kịch‌ ‌bản"‌ ‌đã‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌tại‌ ‌buổi‌ ‌diễn‌ ‌tập‌ ‌mà ‌luôn‌ ‌cập‌ ‌nhật‌ ‌và‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌các‌ ‌phương‌ ‌án‌ ‌để‌ ‌ứng‌ ‌phó‌ ‌kịp‌ ‌thời‌ ‌nhất‌ ‌với‌ ‌diễn‌ ‌biến‌ ‌dịch‌ ‌bệnh‌ ‌trong‌ ‌ngày‌ ‌bầu‌ ‌cử.‌ ‌

Trao đổi bên lề buổi diễn tập, bà ‌Lê‌ ‌Thị‌ ‌Thu‌ ‌Hương‌ - ‌Phó‌ ‌Chủ‌ ‌tịch‌ ‌Uỷ ban nhân dân‌ ‌quận‌ ‌Bắc‌ ‌Từ‌ ‌Liêm‌ ‌cho‌ ‌biết, trước‌ ‌tình‌ ‌hình‌ ‌diễn‌ ‌biến‌ ‌phức‌ ‌tạp‌ ‌của‌ ‌dịch‌ ‌Covid-19,‌ ‌đặc‌ ‌biệt‌ ‌trên‌ ‌địa‌ ‌bàn‌ ‌quận‌ ‌đã‌ ‌có‌ ‌nhiều‌ ‌ca‌ ‌là‌ ‌F0,‌ ‌F1‌ ‌và‌ ‌F2, việc tổ chức tập huấn với nhiều tình huống giả định là cần thiết để công tác tổ chức cho ngày bầu cử được đảm bảo tuyệt đối.

"Đợt‌ ‌tập‌ ‌huấn‌ ‌này‌ nhằm‌ ‌chuẩn‌ ‌bị‌ ‌phương‌ ‌án‌ ‌tốt‌ ‌nhất‌ đó để vừa‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌công tác tổ chức được diễn ra an toàn, đảm bảo‌ ‌sức‌ ‌khỏe‌ ‌người‌ ‌dân,‌ ‌‌chấp‌ ‌hành‌ ‌đúng‌ ‌công tác‌phòng‌ ,‌chống‌ ‌dịch‌ ‌bệnh.. ‌Buỗi diễn tập được thu hình và sẽ phát cho 138 tổ bầu cử trên địa bàn để xây dựng phương án phù hợp", Phó Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho hay.‌ ‌

Sau đây là hình ảnh phóng viên ghi nhận tại buổi diễn tập:

Diễn tập bỏ phiếu tại nhà với cử tri bị cách ly
Nhà văn hóa tổ dân phố số 13, phường Phú Diễn - một trong điểm bầu cử của quận Bắc Từ Liêm.
Diễn tập bỏ phiếu tại nhà với cử tri bị cách ly
Cử tri đi bầu cử phải tiến hành khử khuẩn, khai báo y tế online và đo thân nhiệt trước khi tiến hành bầu cử.
Diễn tập bỏ phiếu tại nhà với cử tri bị cách ly
Cử tri đi bầu cử được bố trí ngồi dãn cách 2m.
Diễn tập bỏ phiếu tại nhà với cử tri bị cách ly
Trường hợp không có cử tri bị nhiễm covid thì các hoạt động diễn ra bình thường.
Diễn tập bỏ phiếu tại nhà với cử tri bị cách ly
Tiến hành kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước khi diễn ra hoạt động bỏ phiếu.
Diễn tập bỏ phiếu tại nhà với cử tri bị cách ly
Trường hợp có ca nghi nhiễm Covid-19 trong quá trình bầu cử sẽ được lấy mẫu xét nghiệm.
Diễn tập bỏ phiếu tại nhà với cử tri bị cách ly
Các ca nghi nhiễm Covid-19 sau khi được xét nghiệm xong vẫn được tiến hành bỏ phiếu bình thường.
Diễn tập bỏ phiếu tại nhà với cử tri bị cách ly

Sau đó sẽ được đưa đi cách ly y tế.

Diễn tập bỏ phiếu tại nhà với cử tri bị cách ly
Tiến hành phun khử khuẩn sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19.
Diễn tập bỏ phiếu tại nhà với cử tri bị cách ly
Đối với các trường hợp cách ly tại nhà, một hòm phiếu phụ sẽ được mang đến nhà người bị cách ly.
Diễn tập bỏ phiếu tại nhà với cử tri bị cách ly

Hòm phiếu mang đến nhà cử tri, sẽ được phun khử khuẩn trước và sau khi tiến hành bỏ phiếu.

Diễn tập bỏ phiếu tại nhà với cử tri bị cách ly
Cử tri tiến hành bỏ phiếu tại nhà đối với hộ gia đình bị cách ly.

Tuấn Dũng - Niệm Lê

Nguồn :