Đề xuất Quốc hội giám sát việc sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao, trong đó có việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng.
Tích cực giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 6 tỉnh, thành phố và 8 bộ, ngành Chủ tịch Quốc hội đề nghị giám sát về tình hình cung ứng xăng dầu trong nước

Chiều 26/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc Phiên họp thứ 10. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến vào 16 nội dung, trong đó có 14 nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XV và ban hành 2 nghị quyết thuộc thẩm quyền, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội định kỳ hằng tháng.

Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Về công tác lập pháp, UBTVQH đã cho ý kiến về 8 nội dung, trong đó có 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; báo cáo của Chính phủ việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, UBTVQH cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình triển khai thực hiện chương trình thời gian qua, các nguyên tắc và dự kiến chương trình như báo cáo của Chính phủ và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật.

Đề xuất Quốc hội giám sát việc sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Đồng thời, UBTVQH đã kịp thời ban hành Nghị quyết để bổ sung 2 nội dung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, UBTVQH thống nhất bổ sung dự thảo nghị quyết này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của UBTVQH để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, tờ trình và dự thảo nghị quyết, đánh giá toàn diện các chính sách đề xuất tác động đến kinh tế - ngân sách, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm tính hợp lý, khả thi trong các quy định ưu đãi.

Về năm dự án luật, gồm: Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), UBVTQH đánh giá cao quá trình chuẩn bị của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội đã tích cực phối hợp, theo dõi, đôn đốc, bám sát chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Nội dung thẩm tra có chính kiến, có lý lẽ rõ ràng đối với quan điểm trong từng chính sách. Đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung thực hiện các kết luận của UBTVQH về từng dự án, cơ quan thẩm tra chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức. Tổng thư ký Quốc hội kịp thời đôn đốc các cơ quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, tiến độ để gửi đại biểu Quốc hội đúng quy định của pháp luật.

UBTVQH cơ bản tán thành báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 42 về thí điểm giải quyết nợ xấu của các tổ chức tín dụng, nhất trí cho phép kéo dài thời gian thực hiện toàn bộ nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023. Đồng thời yêu cầu Chính phủ sớm xây dựng, trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có các quy định về xử lý nợ xấu trong năm 2023.

Đề xuất giám sát việc sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Về công tác giám sát, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao trong năm 2023 gồm: Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Thứ hai là việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thứ ba, việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thứ tư, việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng.

Đề xuất Quốc hội giám sát việc sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Toàn cảnh phiên họp.

Trên cơ sở Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao, UBTVQH sẽ giám sát 2 chuyên đề còn lại, đồng thời UBTVQH cũng thống nhất cần tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Đối với những dự kiến chuyên đề giám sát còn lại đều mang tính thời sự, được dư luận quan tâm.

Gắn trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân

Về báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, báo cáo tài chính nhà nước năm 2020, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo.

Trong đó cần lưu ý đánh giá cụ thể hơn về những kết quả nổi bật đã đạt được cũng như những hạn chế; rà soát nêu bật những việc làm được, chưa làm được theo các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021.

“Bổ sung thêm địa chỉ các bộ, ngành địa phương, đơn vị thực hiện tốt và các bộ, ngành địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt theo 7 lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Về công tác dân nguyện tháng 3/2022 của Quốc hội, UBTVQH cơ bản nhất trí với báo cáo công tác dân nguyện tháng 3/2022; nội dung báo cáo cơ bản đảm bảo chất lượng, chỉ rõ những vấn đề được cử tri và nhân dân đang băn khoăn, lo lắng....

UBTVQH cũng cơ bản nhất trí với báo cáo về công tác chuẩn bị, dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3 và giao Tổng thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến đại biểu tại phiên họp, hoàn hiện dự thảo chương trình Kỳ họp, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp với cơ quan hữu quan làm tốt công tác phòng, chống Covid-19, công tác thông tin truyền thông, công tác an ninh trật tự và các điều kiện bảo đảm cho Kỳ họp thứ 3 được tổ chức theo hình thức tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sôi nổi hoạt động giao lưu chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Sôi nổi hoạt động giao lưu chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

(LĐTĐ) Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã tổ chức cho 400 cán bộ nữ công, cán bộ Công đoàn cơ sở giao lưu, thực tế tại Khu du lịch trải nghiệm văn hoá Bản Mường Xanh (Hòa Bình). Đây cũng là dịp Công đoàn tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" năm 2023, hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam…
Đẩy mạnh thi đua trong đoàn viên, người lao động

Đẩy mạnh thi đua trong đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Công đoàn Công ty Ladoda (trực thuộc Liên đoàn Lao động - LĐLĐ huyện Gia Lâm) có 160 đoàn viên Công doàn. Nhận thức rõ thi đua là động lực để phát triển, thời gian qua, Công đoàn Công ty Ladoda đã tham mưu, phối hợp với lãnh đạo Công ty không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Khánh Hòa

(LĐTĐ) Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, ngày 2/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chưa bao giờ trong một thời gian ngắn, Trung ương ban hành nhiều văn bản, chủ trương, cơ chế, chính sách cho tỉnh Khánh Hòa như vậy. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với Khánh Hòa; đồng thời cũng là giao trách nhiệm cho Đảng bộ và chính quyền tỉnh Khánh Hòa.
Xác định 5 tuyến cao tốc cần ưu tiên nâng cấp

Xác định 5 tuyến cao tốc cần ưu tiên nâng cấp

(LĐTĐ) Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, đã xác định được 5 tuyến cao tốc đang khai thác với quy mô 2 làn xe cần sớm nâng cấp, đây được xác định là nhiệm vụ ưu tiên số 1.
TIN BUỒN

TIN BUỒN

(LĐTĐ) Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và gia đình đồng chí Tô Quang Phán - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học báo tin buồn:
Bộ Công an nêu 6 nguyên nhân dẫn tới thao túng thị trường chứng khoán của FLC

Bộ Công an nêu 6 nguyên nhân dẫn tới thao túng thị trường chứng khoán của FLC

(LĐTĐ) Theo Bộ Công an, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty FLC Faros, mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty, mở 500 tài khoản chứng khoán, tiến hành các hành vi thao túng chứng khoán.
Quận Hai Bà Trưng quản lý toàn diện Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Quận Hai Bà Trưng quản lý toàn diện Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có quyết định giao UBND quận Hai Bà Trưng quản lý toàn bộ phạm vi ranh giới Công viên Tuổi trẻ Thủ đô theo hiện trạng quản lý, sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương.

Tin khác

Bộ Công an nêu 6 nguyên nhân dẫn tới thao túng thị trường chứng khoán của FLC

Bộ Công an nêu 6 nguyên nhân dẫn tới thao túng thị trường chứng khoán của FLC

(LĐTĐ) Theo Bộ Công an, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty FLC Faros, mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty, mở 500 tài khoản chứng khoán, tiến hành các hành vi thao túng chứng khoán.
Thảo luận những việc cần làm để thu hút và giữ chân tập đoàn lớn

Thảo luận những việc cần làm để thu hút và giữ chân tập đoàn lớn

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phân tích những công việc cần làm để thu hút và giữ chân các tập đoàn, công ty lớn, uy tín trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ như tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính…
Tổng kiểm kê tài sản công từ ngày 1/1/2025

Tổng kiểm kê tài sản công từ ngày 1/1/2025

(LĐTĐ) Từ 0h ngày 1/1/2025, sẽ bắt đầu việc tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Dự kiến ngày 31/3/2025 hoàn thành và ngày 1/7/2025 tổng hợp xong kết quả, xây dựng báo cáo tổng hợp.
Hưng Yên tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh để đón các nhà đầu tư lớn

Hưng Yên tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh để đón các nhà đầu tư lớn

(LĐTĐ) Theo tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên, chiều 1/3, Đoàn công tác của Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Điều chỉnh phạm vi hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế

Điều chỉnh phạm vi hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Ngày 1/3, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì phiên họp.
Hà Nội: Điều động Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao sang Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố

Hà Nội: Điều động Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao sang Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa, sinh năm 1978, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, chỉ định tham gia đảng đoàn giới thiệu để Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố.
TP.HCM: Sau Tết, lượng hồ sơ cấp lý lịch tư pháp tăng đột biến

TP.HCM: Sau Tết, lượng hồ sơ cấp lý lịch tư pháp tăng đột biến

(LĐTĐ) Sau Tết, lượng người dân nộp hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tăng 71% so với thời điểm trước Tết.
Cập nhật tiến độ mới nhất về việc xây dựng 3 bệnh viện cửa ngõ TP.HCM

Cập nhật tiến độ mới nhất về việc xây dựng 3 bệnh viện cửa ngõ TP.HCM

(LĐTĐ) Tiến độ về việc xây dựng mới 3 bệnh viện cửa ngõ TP.HCM gồm: Bệnh viện Đa Khoa khu vực Thủ Đức, Hóc Môn và Củ Chi đang được gấp rút hoàn thành, dự kiến cuối năm 2024, đầu năm 2025 sẽ đi vào hoạt động.
Bám sát tiến độ thi công Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Bám sát tiến độ thi công Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

(LĐTĐ) Lũy kế giải ngân vốn đầu tư dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đạt khoảng 11.397 tỷ đồng trên 15.496,7 tỷ đồng, đạt 74%. Hiện, các địa phương đang tập trung hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, các nhà thầu, đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công trên toàn tuyến...
Báo Người Lao Động trao giải Cuộc thi “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia”

Báo Người Lao Động trao giải Cuộc thi “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia”

(LĐTĐ) Ngày 29/2, báo Người Lao Động trao giải cuộc thi “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia” cho 9 tác phẩm xuất sắc nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động