Đề xuất Quốc hội giám sát việc sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao, trong đó có việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng.
Tích cực giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 6 tỉnh, thành phố và 8 bộ, ngành Chủ tịch Quốc hội đề nghị giám sát về tình hình cung ứng xăng dầu trong nước

Chiều 26/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc Phiên họp thứ 10. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến vào 16 nội dung, trong đó có 14 nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XV và ban hành 2 nghị quyết thuộc thẩm quyền, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội định kỳ hằng tháng.

Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Về công tác lập pháp, UBTVQH đã cho ý kiến về 8 nội dung, trong đó có 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; báo cáo của Chính phủ việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, UBTVQH cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình triển khai thực hiện chương trình thời gian qua, các nguyên tắc và dự kiến chương trình như báo cáo của Chính phủ và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật.

Đề xuất Quốc hội giám sát việc sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Đồng thời, UBTVQH đã kịp thời ban hành Nghị quyết để bổ sung 2 nội dung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, UBTVQH thống nhất bổ sung dự thảo nghị quyết này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của UBTVQH để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, tờ trình và dự thảo nghị quyết, đánh giá toàn diện các chính sách đề xuất tác động đến kinh tế - ngân sách, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm tính hợp lý, khả thi trong các quy định ưu đãi.

Về năm dự án luật, gồm: Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), UBVTQH đánh giá cao quá trình chuẩn bị của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội đã tích cực phối hợp, theo dõi, đôn đốc, bám sát chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Nội dung thẩm tra có chính kiến, có lý lẽ rõ ràng đối với quan điểm trong từng chính sách. Đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung thực hiện các kết luận của UBTVQH về từng dự án, cơ quan thẩm tra chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức. Tổng thư ký Quốc hội kịp thời đôn đốc các cơ quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, tiến độ để gửi đại biểu Quốc hội đúng quy định của pháp luật.

UBTVQH cơ bản tán thành báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 42 về thí điểm giải quyết nợ xấu của các tổ chức tín dụng, nhất trí cho phép kéo dài thời gian thực hiện toàn bộ nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023. Đồng thời yêu cầu Chính phủ sớm xây dựng, trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có các quy định về xử lý nợ xấu trong năm 2023.

Đề xuất giám sát việc sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Về công tác giám sát, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao trong năm 2023 gồm: Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Thứ hai là việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thứ ba, việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thứ tư, việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng.

Đề xuất Quốc hội giám sát việc sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Toàn cảnh phiên họp.

Trên cơ sở Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao, UBTVQH sẽ giám sát 2 chuyên đề còn lại, đồng thời UBTVQH cũng thống nhất cần tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Đối với những dự kiến chuyên đề giám sát còn lại đều mang tính thời sự, được dư luận quan tâm.

Gắn trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân

Về báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, báo cáo tài chính nhà nước năm 2020, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo.

Trong đó cần lưu ý đánh giá cụ thể hơn về những kết quả nổi bật đã đạt được cũng như những hạn chế; rà soát nêu bật những việc làm được, chưa làm được theo các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021.

“Bổ sung thêm địa chỉ các bộ, ngành địa phương, đơn vị thực hiện tốt và các bộ, ngành địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt theo 7 lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Về công tác dân nguyện tháng 3/2022 của Quốc hội, UBTVQH cơ bản nhất trí với báo cáo công tác dân nguyện tháng 3/2022; nội dung báo cáo cơ bản đảm bảo chất lượng, chỉ rõ những vấn đề được cử tri và nhân dân đang băn khoăn, lo lắng....

UBTVQH cũng cơ bản nhất trí với báo cáo về công tác chuẩn bị, dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3 và giao Tổng thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến đại biểu tại phiên họp, hoàn hiện dự thảo chương trình Kỳ họp, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp với cơ quan hữu quan làm tốt công tác phòng, chống Covid-19, công tác thông tin truyền thông, công tác an ninh trật tự và các điều kiện bảo đảm cho Kỳ họp thứ 3 được tổ chức theo hình thức tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chú trọng phát hiện án oan sai, đẩy nhanh bồi thường thiệt hại

Chú trọng phát hiện án oan sai, đẩy nhanh bồi thường thiệt hại

(LĐTĐ) Trong phiên chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã trả lời về việc ...
Cần có chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực văn hóa hội tụ về Hà Nội

Cần có chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực văn hóa hội tụ về Hà Nội

(LĐTĐ) GS.TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng Hà Nội cần bổ sung chính ...
Độc đáo tục “Tết lại” ở làng cổ Hà Nội

Độc đáo tục “Tết lại” ở làng cổ Hà Nội

(LĐTĐ) Làng Yên Trường, xã Trường Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là một ngôi làng cổ nổi tiếng. Ít ai biết, ngoài nếp rêu phong mà ít nơi có được ...
Báo chí trong dòng chảy chuyển đổi số

Báo chí trong dòng chảy chuyển đổi số

(LĐTĐ) Trong thời đại bùng nổ dữ liệu và chia sẻ toàn cầu trên mạng Internet hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, ...
Chú trọng phát triển nguồn lực không gian sáng tạo văn hóa

Chú trọng phát triển nguồn lực không gian sáng tạo văn hóa

(LĐTĐ) Làm rõ hơn về một số giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa Thủ đô trong thời kỳ mới, PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học ...
Tái diễn bẫy lừa “tour du lịch 0 đồng”

Tái diễn bẫy lừa “tour du lịch 0 đồng”

(LĐTĐ) Với chiêu thức dụ dỗ, lôi kéo tinh vi, thời gian qua, loại hình “tour du lịch 0 đồng” đã xuất hiện tại nhiều địa phương. Đối tượng bị lôi ...
Chung sức, đồng lòng vì đô thị văn minh

Chung sức, đồng lòng vì đô thị văn minh

(LĐTĐ) Thời gian qua, việc xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh luôn được các cấp, ngành, địa phương tại Hà Nội dốc sức thực hiện. “Quả ...

Tin khác

Chú trọng phát hiện án oan sai, đẩy nhanh bồi thường thiệt hại

Chú trọng phát hiện án oan sai, đẩy nhanh bồi thường thiệt hại

(LĐTĐ) Trong phiên chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã trả lời về việc chống án oan sai, chống bỏ lọt tội phạm trong quá trình tố tụng.
Đẩy mạnh truyền thông chính sách trên nền tảng số

Đẩy mạnh truyền thông chính sách trên nền tảng số

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, công tác truyền thông chính sách cần được chú trọng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong toàn hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi chính sách.
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Phải đảm bảo tiêu chí “nhà ở thỏa đáng”

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Phải đảm bảo tiêu chí “nhà ở thỏa đáng”

(LĐTĐ) Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở, bảo đảm thực hiện tốt hơn nữa quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở - một trong những quyền căn bản, thiết yếu của con người theo Công ước quốc tế và Hiến pháp 2013 - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần đảm tiêu chí “nhà ở thỏa đáng” trong phát triển các loại hình nhà ở.
Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Dominica

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Dominica

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, ông Vince Henderson - Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương, Thương mại và Năng lượng Cộng đồng Thịnh vượng Dominica đã có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22/3.
Viện trưởng Lê Minh Trí: Xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng nhưng vẫn bảo vệ người dám nghĩ, dám làm

Viện trưởng Lê Minh Trí: Xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng nhưng vẫn bảo vệ người dám nghĩ, dám làm

(LĐTĐ) Trả lời đại biểu, Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là vấn đề ông trăn trở suy nghĩ.
Nhớ thời khắc lịch sử hào hùng của những ngày chiến thắng trở về

Nhớ thời khắc lịch sử hào hùng của những ngày chiến thắng trở về

(LĐTĐ) Chiến tranh và quá khứ đau thương đã lùi xa nhưng ký ức về một thời hoa lửa bi hùng vẫn sẽ mãi không phai mờ trong tâm trí của những người chiến sĩ năm xưa. Càng trân quý hơn, khi chính những người chiến sĩ dù ở nơi địa ngục trần gian hay trong cuộc sống đời thường hôm nay, vẫn là những chiến sĩ kiên trung, bất khuất, tình nghĩa thủy chung.
Sáng nay (20/3), Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn

Sáng nay (20/3), Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 21, sáng 20/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.
Xác định thiệt hại thực tế trong một số vụ án tham nhũng rất khó khăn

Xác định thiệt hại thực tế trong một số vụ án tham nhũng rất khó khăn

(LĐTĐ) Theo Tòa án nhân dân tối cao, việc xác định thiệt hại thực tế trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế rất khó khăn, việc giám định thiệt hại thường bị kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ án…
Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2023

Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 19/3, sau 3 ngày diễn ra trong không khí tưng bừng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Hội Báo toàn quốc 2023 đã bế mạc. Dự và chỉ đạo Lễ bế mạc có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
Chính phủ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển

Chính phủ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, cụ thể là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động