Đề xuất Quốc hội giám sát việc sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao, trong đó có việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng.
Tích cực giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 6 tỉnh, thành phố và 8 bộ, ngành Chủ tịch Quốc hội đề nghị giám sát về tình hình cung ứng xăng dầu trong nước

Chiều 26/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc Phiên họp thứ 10. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến vào 16 nội dung, trong đó có 14 nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XV và ban hành 2 nghị quyết thuộc thẩm quyền, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội định kỳ hằng tháng.

Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Về công tác lập pháp, UBTVQH đã cho ý kiến về 8 nội dung, trong đó có 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; báo cáo của Chính phủ việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, UBTVQH cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình triển khai thực hiện chương trình thời gian qua, các nguyên tắc và dự kiến chương trình như báo cáo của Chính phủ và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật.

Đề xuất Quốc hội giám sát việc sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Đồng thời, UBTVQH đã kịp thời ban hành Nghị quyết để bổ sung 2 nội dung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, UBTVQH thống nhất bổ sung dự thảo nghị quyết này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của UBTVQH để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, tờ trình và dự thảo nghị quyết, đánh giá toàn diện các chính sách đề xuất tác động đến kinh tế - ngân sách, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm tính hợp lý, khả thi trong các quy định ưu đãi.

Về năm dự án luật, gồm: Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), UBVTQH đánh giá cao quá trình chuẩn bị của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội đã tích cực phối hợp, theo dõi, đôn đốc, bám sát chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Nội dung thẩm tra có chính kiến, có lý lẽ rõ ràng đối với quan điểm trong từng chính sách. Đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung thực hiện các kết luận của UBTVQH về từng dự án, cơ quan thẩm tra chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức. Tổng thư ký Quốc hội kịp thời đôn đốc các cơ quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, tiến độ để gửi đại biểu Quốc hội đúng quy định của pháp luật.

UBTVQH cơ bản tán thành báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 42 về thí điểm giải quyết nợ xấu của các tổ chức tín dụng, nhất trí cho phép kéo dài thời gian thực hiện toàn bộ nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023. Đồng thời yêu cầu Chính phủ sớm xây dựng, trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có các quy định về xử lý nợ xấu trong năm 2023.

Đề xuất giám sát việc sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Về công tác giám sát, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao trong năm 2023 gồm: Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Thứ hai là việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thứ ba, việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thứ tư, việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng.

Đề xuất Quốc hội giám sát việc sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Toàn cảnh phiên họp.

Trên cơ sở Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao, UBTVQH sẽ giám sát 2 chuyên đề còn lại, đồng thời UBTVQH cũng thống nhất cần tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Đối với những dự kiến chuyên đề giám sát còn lại đều mang tính thời sự, được dư luận quan tâm.

Gắn trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân

Về báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, báo cáo tài chính nhà nước năm 2020, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo.

Trong đó cần lưu ý đánh giá cụ thể hơn về những kết quả nổi bật đã đạt được cũng như những hạn chế; rà soát nêu bật những việc làm được, chưa làm được theo các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021.

“Bổ sung thêm địa chỉ các bộ, ngành địa phương, đơn vị thực hiện tốt và các bộ, ngành địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt theo 7 lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Về công tác dân nguyện tháng 3/2022 của Quốc hội, UBTVQH cơ bản nhất trí với báo cáo công tác dân nguyện tháng 3/2022; nội dung báo cáo cơ bản đảm bảo chất lượng, chỉ rõ những vấn đề được cử tri và nhân dân đang băn khoăn, lo lắng....

UBTVQH cũng cơ bản nhất trí với báo cáo về công tác chuẩn bị, dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3 và giao Tổng thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến đại biểu tại phiên họp, hoàn hiện dự thảo chương trình Kỳ họp, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp với cơ quan hữu quan làm tốt công tác phòng, chống Covid-19, công tác thông tin truyền thông, công tác an ninh trật tự và các điều kiện bảo đảm cho Kỳ họp thứ 3 được tổ chức theo hình thức tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công an TP Hồ Chí Minh xử lý hàng trăm "quái xế" sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Công an TP Hồ Chí Minh xử lý hàng trăm "quái xế" sau chiến thắng của U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, các đội, trạm trực thuộc đơn vị ...
Đồng Nai: Ưu tiên giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số

Đồng Nai: Ưu tiên giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số

(LĐTĐ) “Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội địa bàn vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, giảm nghèo bền vững; các hộ nghèo đều có nhà ...
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi

Sức lan tỏa từ phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi

(LĐTĐ) Phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi trong công nhân lao động (CNLĐ) quận Ba Đình thời gian qua đã đạt những kết quả thiết thực, là ...
Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán

Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 23/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn ...
Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu và đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu và đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

(LĐTĐ) Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động theo hợp đồng, áp dụng từ tháng 7/2022. Quan tâm hơn nữa việc phát triển nhà ...
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Sáng nay (23/5), tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3. Trước phiên khai mạc, các vị đại ...
Quy định của Bộ Chính trị về chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao

Quy định của Bộ Chính trị về chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương ...

Tin khác

Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán

Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 23/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3.
Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu và đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu và đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

(LĐTĐ) Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động theo hợp đồng, áp dụng từ tháng 7/2022. Quan tâm hơn nữa việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những ưu tiên của Chính phủ.
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Sáng nay (23/5), tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3. Trước phiên khai mạc, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quy định của Bộ Chính trị về chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao

Quy định của Bộ Chính trị về chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngay sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết gặp U23 Thái Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Ban Huấn luyện và Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam.
Phân bổ hơn 92 nghìn tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Phân bổ hơn 92 nghìn tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

(LĐTĐ) Ngày 22/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

(LĐTĐ) Ngày 21/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Thủ tướng gửi thư khen đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 31

Thủ tướng gửi thư khen đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 31

(LĐTĐ) Ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games 31, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng đội tuyển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri

(LĐTĐ) Ngày 21/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV theo hình thức trực tuyến.
Bổ sung dự toán chi ngân sách trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ

Bổ sung dự toán chi ngân sách trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 627/QĐ-TTg bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.
Xem thêm
Phiên bản di động