Đề xuất cơ chế để tăng tốc các dự án nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô và đề xuất xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi, với nhiều điểm mới quan trọng. Trong đó, UBND đề xuất Thành phố được ban hành quy định biện pháp phát triển nhà ở phù hợp với điều kiện của Thủ đô…
Gói hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội: Cần sớm được triển khai Để người lao động thực sự tiếp cận được nhà ở Nỗ lực cao nhất để cung cấp nhà ở chất lượng cho người dân thu nhập thấp

Phát triển các khu nhà ở xã hội tập trung

Về phát triển nhà ở xã hội, UBND thành phố Hà Nội đề xuất được chủ động bố trí, sắp xếp các quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tập trung, mô hình nhà ở căn hộ chung cư cao tầng để phát triển nhà ở xã hội phù hợp với điều kiện về đất đai, dân cư của Thủ đô, đảm bảo tỷ lệ quỹ nhà ở xã hội theo quy định và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt.

Đề xuất cơ chế để tăng tốc các dự án nhà ở xã hội
Dự án Nhà ở xã hội Thanh Lâm - Đại Thịnh tại huyện Mê Linh. Ảnh: VGP

Cụ thể, Thành phố đề xuất được bố trí quỹ đất tương đương 20% đất ở trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thay thế ở vị trí khác trên cơ sở đề xuất quỹ đất thay thế của UBND cấp huyện.

Trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt và mức độ đô thị hóa, Thành phố được quyết định các khu vực, địa bàn hoặc loại đồ án quy hoạch chi tiết đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị không phải dành quỹ đất ở tại dự án để xây dựng nhà ở xã hội.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha đến dưới 10ha, doanh nghiệp dự án được phép nộp tiền tương ứng với qũy đất 20% để phát triển nhà ở xã hội. Thành phố được quyết định bố trí thay thế quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tương đương vào trong các khu nhà ở xã hội trên địa bàn để tránh phát triển dự án nhà ở xã hội nhỏ, manh mún, sử dụng đất không hiệu quả.

Đồng thời, Thành phố đề xuất được sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất ở 20% tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị thực hiện trách nhiệm phát triển nhà ở xã hội bằng tiền bổ sung Quỹ đầu tư phát triển Thành phố để hỗ trợ, cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội.

“Được phát triển các khu nhà ở xã hội tập trung theo hướng văn minh, hiện đại, đồng bộ hệ thống hạ tầng, theo lộ trình phù hợp với nhu cầu của thị trường và điều kiện của Thành phố; được điều chỉnh quy hoạch tại một số ô đất tại các khu, cụm công nghiệp để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp; không phát triển nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng”, Báo cáo nêu.

Đề xuất nêu trên được đưa ra trên cơ sở khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tiễn về nhà ở. Hiện nay, việc bố trí khu vực phát triển nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại chưa hợp lý, thiếu đồng bộ về chất lượng chung giữa nhà ở thương mại và nhà ở xã hội tại cùng một khu vực.

Trong khi đó, theo UBND Thành phố, nếu chủ đầu tư nhà ở thương mại nộp tiền cho phần đất có giá trị cao ở các dự án nhà ở thương mại thì sẽ giúp cho ngân sách Hà Nội có thêm kinh phí để xây dựng nhà ở xã hội hoặc đầu tư, đặt hàng nhà tái định cư có chất lượng tốt hơn.

Do đó, cần có cơ chế cho phép chủ đầu tư được lựa chọn nộp tiền hoặc bố trí đất (20%) ở các dự án nhà ở thương mại có diện tích từ 2ha trở lên đối với đô thị loại đặc biệt, loại I, hoặc 5ha trở lên tại các đô thị loại II, III để xây dựng nhà ở xã hội. Đối với dự án trên 10 ha, sẽ vẫn thực hiện việc bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội như quy định hiện hành.

Thành phố được ban hành chính sách ưu đãi về nhà ở cao hơn

Đáng quan tâm, thành phố Hà Nội đề xuất được ban hành chính sách ưu đãi về nhà ở cao hơn quy định hiện hành cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Trung ương và Thành phố; cho cán bộ, sỹ quan thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố (gồm ưu đãi bố trí quỹ đất, đầu tư, ưu đãi về thuê, thuê mua, mua nhà tương tự đối tượng mua nhà ở xã hội...).

Vì hiện nay trên địa bàn Thành phố có đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức viên chức thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể của Trung ương, Thành phố, cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang của Trung ương và Thành phố, trong đó còn có tỷ lệ không nhỏ các cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ còn khó khăn về nhà ở.

Do đó, việc đảm bảo về nhà ở cho các cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ làm việc trong hệ thống chính trị là một nhu cầu cấp thiết, cần được thực hiện để đảm bảo sự ổn định về tư tưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Được quy định biện pháp thu hồi đất, giao đất

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đề nghị quy định chính sách phát triển nhà ở thông qua cải tạo, xây mới nhà ở cũ, nhà nhiều hộ xuống cấp, chỉnh trang nhà ở các ô phố.

Chủ trương phát triển nhà ở xã hội là nhà chung cư

Theo UBND thành phố Hà Nội, qua rà soát, nhu cầu nhà ở xã hội của Thành phố giai đoạn sau năm 2020 khoảng 6,8 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó khả năng đáp ứng giai đoạn 2021-2025 chỉ khoảng 1,25 triệu m2. Do đó, Thành phố chủ trương phát triển nhà ở xã hội là nhà chung cư để có quỹ nhà ở xã hội lớn hơn, đáp ứng cho nhiều đối tượng được hỗ trợ nhà ở xã hội hơn.

Thực tế giá nhà đất ở thấp tầng liền kề trên địa bàn Thành phố là rất lớn (vài tỷ đồng/căn nhà) trong khi nhà ở xã hội là nhà chung cư (căn hộ) chỉ dao động từ vài trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/căn hộ. Vì vậy, việc phát triển nhà ở xã hội theo loại hình nhà chung cư là phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, nguồn lực đất đai của Thành phố.

Cụ thể, với các nhà ở cũ có một chủ sở hữu là Nhà nước thì Thành phố đầu tư sử dụng vốn ngân sách hoặc từ Quỹ đầu tư phát triển Thành phố để triển khai lập quy hoạch, đầu tư xây dựng. Sau khi hoàn thành, Thành phố cho người sử dụng thuê (nếu có nhu cầu), trường hợp còn quỹ nhà sau khi xây dựng mới sẽ tổ chức đấu giá thu hồi vốn.

Đối với các nhà ở cũ thuộc đa sở hữu (trong đó có Nhà nước), Thành phố bố trí kinh phí ngân sách lập quy hoạch, lựa chọn chủ đầu tư; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực từ Nhà nước, xã hội hóa hoặc đầu tư theo hình thức hợp tác công tư để cải tạo, xây dựng mới, các chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Nhà ở.

UBND thành phố Hà Nội cũng đề xuất được quy định biện pháp thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây mới nhà ở cũ, nhà nhiều hộ, hoán đổi các ô quy hoạch để xây dựng mới nhà ở tái định cư tại chỗ cho người dân hoặc bố trí tái định cư tại các vị trí khác nhằm ưu tiên dành quỹ đất tại các khu vực này để xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, công cộng, thương mại, dịch vụ.

Cùng với đó, được ban hành quy định biện pháp về hỗ trợ đầu tư, xây dựng, phát triển quỹ nhà tái định cư (bao gồm cả biện pháp đặt hàng trong các dự án nhà ở thương mại) nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng nhà ở tái định cư, tạo sự đồng thuận của người dân./.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Việt Nam - điểm đến hấp dẫn của nhân sự chất lượng cao ngành ô tô

Việt Nam - điểm đến hấp dẫn của nhân sự chất lượng cao ngành ô tô

(LĐTĐ) Việt Nam đang dần trở thành lựa chọn hấp dẫn với các kỹ sư, chuyên gia ô tô trên toàn cầu nhờ tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, mức thu ...
Đà Nẵng: Xác minh thông tin trẻ mầm non bị bạo hành

Đà Nẵng: Xác minh thông tin trẻ mầm non bị bạo hành

(LĐTĐ) Chiều 3/10, ông Phạm Hồng Thái - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã cùng Công an và ...
Quảng Bình hỗ trợ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

Quảng Bình hỗ trợ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

(LĐTĐ) Sau khi nắm thông tin về diễn biến và hậu quả mưa lũ tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình đã quyết định trích kinh phí ...
Đà Nẵng: Tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2022

Đà Nẵng: Tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 7/10 tới đây, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) năm ...
Tiếp xúc cử tri lấy ý kiến vào dự thảo Luật Phòng thủ dân sự

Tiếp xúc cử tri lấy ý kiến vào dự thảo Luật Phòng thủ dân sự

(LĐTĐ) Chiều 3/10, tại Học viện Biên phòng (thị xã Sơn Tây), Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý ...
Prudential ra mắt sản phẩm bảo hiểm trực tuyến với nhiều quyền lợi tối ưu

Prudential ra mắt sản phẩm bảo hiểm trực tuyến với nhiều quyền lợi tối ưu

(LĐTĐ) Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) vừa chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm trực tuyến PRU-EASY365.
Hà Tĩnh: Xử lý môi trường sau lũ

Hà Tĩnh: Xử lý môi trường sau lũ

(LĐTĐ) Cùng với khắc phục hậu quả lũ lụt, công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ cũng đang được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh gấp ...

Tin khác

Bế mạc Giải Cầu lông học sinh - sinh viên thành phố Hà Nội mở rộng tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải Cầu lông học sinh - sinh viên thành phố Hà Nội mở rộng tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi (30/9-2/10), Giải Cầu lông học sinh - sinh viên thành phố Hà Nội mở rộng tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ IX, năm 2022 đã bế mạc tại Trung tâm Thể dục thể thao Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội).
Chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò “tuổi cao, gương sáng”

Chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò “tuổi cao, gương sáng”

(LĐTĐ) Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Thạch Thất luôn quan tâm, làm tốt công tác chăm lo cho người cao tuổi; tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin, sống vui - sống khỏe - sống có ích và phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống cho gia đình và toàn xã hội.
Sơn Tây phát động đợt cao điểm hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”

Sơn Tây phát động đợt cao điểm hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch Sơn Tây - xứ Đoài, hướng tới kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây (1822 - 2022), ngày 1/10, tại Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2022.
Sôi nổi tranh tài bảo dưỡng, sửa chữa xe buýt giỏi

Sôi nổi tranh tài bảo dưỡng, sửa chữa xe buýt giỏi

(LĐTĐ) Hưởng ứng “Năm an toàn giao thông Quốc gia 2022”, chào mừng Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9 và 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, ngày 1/10, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức Hội thi Bảo dưỡng sửa chữa xe buýt năm 2022.
Lan toả mạnh mẽ những gương người tốt, việc tốt

Lan toả mạnh mẽ những gương người tốt, việc tốt

(LĐTĐ) Trong những năm qua, quận Tây Hồ luôn tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với nhiều hình thức phong phú. Chất lượng phong trào ngày càng được nâng cao, hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã được khen thưởng.
Đẩy mạnh quảng bá, hợp tác phát triển du lịch Ninh Thuận tại Thủ đô

Đẩy mạnh quảng bá, hợp tác phát triển du lịch Ninh Thuận tại Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 30/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2022 nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch, dịch vụ của tỉnh tới các nhà đầu tư du lịch, doanh nghiệp lữ hành Thủ đô.
Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

(LĐTĐ) Nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Phúc Thọ sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Cử tri quận Thanh Xuân đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy

Cử tri quận Thanh Xuân đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Sáng 30/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 3) đã tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.
Quận Đống Đa: Nhân rộng mô hình cưới văn minh

Quận Đống Đa: Nhân rộng mô hình cưới văn minh

(LĐTĐ) Chiều 30/9, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về việc "Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới" trên địa bàn quận. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, 100% đám cưới trên địa bàn quận đã được tổ chức văn minh. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới cũng được coi là một tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ, đảng viên.
Quận Đống Đa khen thưởng 18 tập thể, cá nhân tích cực tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW

Quận Đống Đa khen thưởng 18 tập thể, cá nhân tích cực tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW

(LĐTĐ) Chiều 30/9, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi “Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045”. Đồng chí Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động