M
14:43 | 25/12/2018

Huyện Quốc Oai

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp

(LĐTĐ) Là một huyện ven đô với diện tích nông nghiệp lớn, những năm qua, huyện Quốc Oai đã tận dụng lợi thế của mình để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và đạt được nhiều kết quả tích cực.  

day manh phat trien nong nghiep 85295 Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới
day manh phat trien nong nghiep 85295 Thu ngân sách hơn 900 tỷ đồng
day manh phat trien nong nghiep 85295 Huyện Quốc Oai tăng trưởng kinh tế đạt 11,79%

Về trồng trọt, năm 2018, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của Quốc Oai tăng trưởng bình quân đạt 1,66%/năm. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 11.000 ha. Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản ước đạt 1.438 tỷ đồng. chiếm 18,2% cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện.

Cụ thể, diện tích gieo trồng lúa còn 4.966 ha; năng suất trung bình vụ xuân đạt 60-62 tạ/ha, vụ mùa đạt 55-57 tạ/ha; trong đó diện tích được gieo trồng bằng các giống tiến bộ kỹ thuật, giống chất lượng ngày càng tăng. Giá trị sản xuất tại các khu lúa trung bình đạt 70-80 triệu đồng/ha (lúa 2 vụ).

Tổng diện tích đất xuất rau an toàn là 447,3 ha; tập trung chủ yếu ở các xã khu chuyên canh rau: Tân Phú, Yên Sơn, Nghĩa Hương, Phượng Cách...; diện tích rau gieo trồng theo quy trình rau an toàn ngày càng tăng. Giá trị thu nhập trung bình của các khu rau đạt khoảng 300 triệu đồng/ha/năm.

Hiện nay, huyện có 1.019 ha diện tích cây ăn quả. Trong đó diện tích cây nhãn là 315 ha, cây Bưởi Diễn là 248 ha và các loại cây ăn quả khác là 555 ha. Với cây ăn quả chủ lực của huyện là Nhãn chín muộn Đại Thành đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể nhãn chín muộn Đại Thành năm 2013, năm 2016, 2017, UBND huyện đã có chính sách hỗ trợ mở rộng diện tích trồng nhãn chín muộn tại 05 xã khu Bán sơn địa với tổng diện tích 60ha. Giá trị thu nhập trung bình của các khu trồng cây ăn quả đều đạt 200-300 triệu đồng/ha. Nhiều mô hình cây ăn quả đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho thu nhập trung bình 300-400 triệu đồng/ha.

Về chăn nuôi, trong năm qua, chăn nuôi của huyện có nhiều chuyển biến cả về số lượng, quy mô, cũng như chất lượng, giá trị; phát triển theo hướng trang trại, gia trại, bán công nghiệp, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh phòng dịch và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất nông nghiệp.

day manh phat trien nong nghiep
Nhãn chính muộn xã Đại Thành cho năng suất và giá trị kinh tế cao (Ảnh: MQ)

Cụ thể, năm 2017, huyện có 1.309 con trâu, 4132 con bò, 54.348 con lợn, 1.679.721 con gia cầm. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 19.450 tấn/năm tăng 1,08% năm 2010; trứng các loại ước đạt 200 triệu quả và đã xây dựng thành công chuỗi sản xuất và tiêu thụ lợn sinh học tại xã Cấn Hữu. Hiện nay, toàn huyện có 13 hộ chăn nuôi theo quy trình VIETGAP.

Bên cạnh đó, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 635 ha, tăng 52 ha so với năm 2015 (618 ha). Tập trung chủ yếu ở xã Đông Yên, Hòa Thạch, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu. Sản lượng năm 2017 đạt 2.300 tấn tăng 140 tấn so với cùng kỳ năm 2015 (2.160 tấn). Phương thức nuôi chủ yếu là thâm canh, bán thâm canh và quảng canh cải tiến.

Mộc Thanh

Nguồn :