Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ thực hiện “mục tiêu kép”

(LĐTĐ) Bộ Ngoại giao vừa tổ chức hội nghị trực tuyến Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ thực hiện mục tiêu kép trong 6 tháng cuối năm 2021. Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao tổ chức một hội nghị trực tuyến với sự tham gia tất cả 96 Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để trao đổi về các biện pháp đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phòng, chống dịch bệnh và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm.
Phát huy tiềm năng của cộng đồng Mê Công - sông Hằng Hiệu quả từ công tác ngoại giao vắc xin Công tác đối ngoại đã góp phần tích cực vào nỗ lực chung của Chính phủ trong thực hiện “mục tiêu kép”

Hội nghị diễn ra một ngày sau Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XV và Chính phủ đang khẩn trương xây dựng các phương án, tổ chức triển khai Nghị quyết của Quốc hội. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngoại giao kinh tế đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy tinh thần hết sức khẩn trương, quyết liệt, đóng góp thiết thực hơn nữa, bám sát vào các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ.

Trong bối cảnh khó khăn chung của khu vực và thế giới, với tác động lan rộng và phức tạp của đại dịch Covid-19 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao vắc xin và “hiến kế” cho Chính phủ, các Bộ, ngành trong nước về kiểm soát dịch bệnh, tham mưu về các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trong nước, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đồng thời làm tốt công tác thông tin truyền thông đối ngoại.

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ thực hiện “mục tiêu kép”
Điểm sáng nhất của ngoại giao kinh tế trong 6 tháng đầu năm là ngoại giao vắc xin, đã góp phần vào kết quả chung của đất nước trong việc vận động và tiếp nhận hơn 14 triệu liều vắc xin (Ảnh: BNG)

Các đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự đã phát biểu khẳng định nhận thức rõ trách nhiệm là đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, trách nhiệm của từng đồng chí đối với đất nước, đối với nhân dân trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép. Các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện cũng chia sẻ cụ thể, đánh giá chi tiết về tình hình và xu thế của dịch bệnh, xu hướng phục hồi của kinh tế thế giới, các thách thức và vấn đề đặt ra với Việt Nam, để từ đó đề xuất nhiều biện pháp cụ thể để ngành Ngoại giao nói riêng và Chính phủ nói chung đóng góp trong công tác phòng, chống dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tranh thủ xu hướng phục hồi của kinh tế thế giới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh và đánh giá cao các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện đã tham gia và đóng góp nhiều ý kiến thực chất, có tâm huyết và có trách nhiệm về triển khai công tác ngoại giao kinh tế. Bộ trưởng nhấn mạnh, tinh thần chung của Hội nghị là trao đổi, thống nhất các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể để cùng đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế nhằm đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn nữa cho nhiệm vụ thực hiện mục tiêu kép của đất nước trong 6 tháng cuối năm. Bộ trưởng khẳng định, điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện đối với nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

Về công tác 6 tháng đầu năm, đồng chí Bùi Thanh Sơn đánh giá các cơ quan đại diện đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, gắn chặt với các chỉ đạo của Chính phủ và nhu cầu trong nước. Để đạt được kết quả quan trọng này là nhờ sự đoàn kết, chung sức, nỗ lực của các đơn vị trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhất là các đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự.

Bộ trưởng nhấn mạnh, điểm sáng nhất của ngoại giao kinh tế trong 6 tháng đầu năm là ngoại giao vắc xin, đã góp phần vào kết quả chung của đất nước trong việc vận động và tiếp nhận hơn 14 triệu liều vắc xin mặc dù nhu cầu thực tế trong nước còn rất lớn. Kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng về nhiều mặt, từ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và kinh tế - xã hội. Ngoại giao kinh tế cũng đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, từ nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ các kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế, duy trì nhập cảnh cho chuyên gia, nhà đầu tư, cho đến lồng ghép nội dung hợp tác kinh tế trong mọi trao đổi, điện đàm cấp cao... Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Ngoại giao cũng đã chủ động, phối hợp xử lý tốt các vấn đề phát sinh trong quan hệ kinh tế với các nước, giới thiệu và kết nối nhiều nhà đầu tư với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam.

Về bối cảnh sắp tới, đồng chí Bùi Thanh Sơn cho rằng dịch bệnh sẽ không sớm kết thúc mà đang chuyển sang “trạng thái bình thường mới” với các diễn biến phức tạp hơn nhưng phải khẳng định rằng có vắc xin thì dịch bệnh suy giảm, tạo điều kiện để mở cửa nền kinh tế. Bộ trưởng chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm, các Trưởng Cơ quan đại diện cần thực hiện các nhiệm vụ với phương châm tiếp tục chủ động, sáng tạo trong phát hiện, đề xuất các cơ hội hợp tác. Bộ trưởng nhấn mạnh, mỗi Trưởng Cơ quan đại diện là một tướng lĩnh ở mặt trận, cần phát huy sức sáng tạo phục vụ hai mục tiêu là chống dịch và phát triển kinh tế và trong triển khai cần bám thật sát nhu cầu phát triển trong nước. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng giao các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện cần làm tốt năm nhiệm vụ:

Một là, đẩy mạnh ngoại giao vắc xin theo cả các hình thức viện trợ, bán và chuyển giao công nghệ cũng như đẩy mạnh nguồn cung trang thiết bị, vật tư y tế. Bộ trưởng chỉ đạo, thuốc điều trị Covid-19 là một phương hướng mới, các Trưởng Cơ quan đại diện cần tìm hiểu cụ thể, thông tin ngay về trong nước.

Hai là, tập trung theo dõi, phát hiện các xu hướng mới trong và sau Covid-19 để thông tin, tham mưu cho Chính phủ trong triển khai các chiến lược, định hướng phát triển đất nước. Chẳng hạn các vấn đề như chuyển dịch chuỗi cung ứng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển xanh, kinh tế số, phát triển bền vững cần được nghiên cứu sâu hơn và kỹ hơn.

Ba là, mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế với các đối tác quan trọng, tận dụng các hiệp định thương mại tự do, nhất là trong bối cảnh 6 tháng cuối năm sẽ diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao với các nước đối tác. Bộ trưởng đề nghị các cơ quan đại diện sớm rà soát tổng thể, tìm hiểu và chủ động đề xuất các dự án kinh tế cụ thể, mang tính chiến lược trong quan hệ với các đối tác quan trọng và từ đó tổ chức xúc tiến kinh tế đối ngoại thực chất, hiệu quả nhân các chuyến thăm cấp cao.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối địa phương, doanh nghiệp xúc tiến kinh tế đối ngoại thích ứng với bối cảnh Covid-19.

Năm là, trên cơ sở tình hình cụ thể của từng địa bàn, các đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự cần chủ động thông tin, tham mưu các kế hoạch, lộ trình nối lại hợp tác kinh tế, đi lại, du lịch giữa Việt Nam với các nước.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành Ngoại giao dồn toàn lực, phát huy tối đa các nguồn lực cho mục tiêu và khát vọng phát triển của đất nước. Bộ trưởng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân trong nước đang tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn để thực hiện bằng được mục tiêu kép. Các cán bộ ngoại giao, hơn bao giờ hết, phải dành quyết tâm cao nhất, với tinh thần chủ động, sáng tạo, cần hành động khẩn trương, quyết liệt, đồng hành cùng cả nước trong thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hiện tượng Evergrande có tác động dây chuyền lên thị trường BĐS và tài chính toàn cầu?

Hiện tượng Evergrande có tác động dây chuyền lên thị trường BĐS và tài chính toàn cầu?

(LĐTĐ) Nguy cơ sụp đổ của tập đoàn bất động sản Evergrande có tác động dây chuyền lên thị trường bất động sản, tài chính toàn cầu, liệu Việt Nam có ...
Không để học sinh nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường

Không để học sinh nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm ...
Lạng Sơn: Thu giữ gần 6 tạ nấm Lim và Linh Chi không rõ nguồn gốc

Lạng Sơn: Thu giữ gần 6 tạ nấm Lim và Linh Chi không rõ nguồn gốc

(LĐTĐ) Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lô hàng gần 6 tạ là nấm Lim và nấm ...
Các hoạ sĩ nhóm G39 "phá cỗ tranh" dịp Tết Trung thu 2021

Các hoạ sĩ nhóm G39 "phá cỗ tranh" dịp Tết Trung thu 2021

(LĐTĐ) Nhân dịp Trung thu, hoạ sĩ Lê Thiết Cương cùng nhóm hoạ sĩ G39 đã ra mắt triển lãm trực tuyến "Phá cỗ tranh".
Tạm giữ hơn 43.000 sản phẩm bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ

Tạm giữ hơn 43.000 sản phẩm bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ

(LĐTĐ) Tổng Cục Quản lý thị trường cho biết, mới đây, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh trên ...
Người dân Thủ đô háo hức đi cắt tóc, gội đầu sau nhiều ngày "ai ở đâu, ở đó"

Người dân Thủ đô háo hức đi cắt tóc, gội đầu sau nhiều ngày "ai ở đâu, ở đó"

(LĐTĐ) Sau 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, sáng nay (21/9), nhiều người dân trên địa bàn Hà Nội vui mừng, phấn khỏi khi Thành phố bắt đầu nới ...
Tiếp nhận, xử lý hơn 2.100 cuộc gọi liên quan đến chính sách an sinh xã hội

Tiếp nhận, xử lý hơn 2.100 cuộc gọi liên quan đến chính sách an sinh xã hội

(LĐTĐ) Đến nay, thông qua tổng đài 1022 Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội đã tiếp nhận, xử lỷ hơn 2.100 cuộc gọi ...

Tin khác

Giám đốc điều hành COVAX: Việt Nam thực hiện tiêm chủng thông minh, khoa học, minh bạch, kịp thời và hiệu quả

Giám đốc điều hành COVAX: Việt Nam thực hiện tiêm chủng thông minh, khoa học, minh bạch, kịp thời và hiệu quả

(LĐTĐ) Giám đốc điều hành Chương trình COVAX Aurélia Nguyen đánh giá Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng rất thông minh, khoa học, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; khẳng định COVAX coi Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình trong triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng và phòng, chống dịch.
Hơn 7,3 triệu dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được hỗ trợ đợt 3

Hơn 7,3 triệu dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được hỗ trợ đợt 3

(LĐTĐ) Hơn 7,3 triệu dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người, bắt đầu từ cuối tuần này.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz

(LĐTĐ) Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cuba, sáng ngày 19/9 theo giờ địa phương (tối 19/9 theo giờ Việt Nam), tại thủ đô La Habana, Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và lãnh đạo nhiều bộ, ngành Cuba.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cuba

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cuba

Nhận lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng và Nhà nước Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Cuba, từ ngày 18 đến 20/9.
Thông tin "Ngân sách Trung ương gần như không còn" là không đúng

Thông tin "Ngân sách Trung ương gần như không còn" là không đúng

(LĐTĐ) Ngày 17/9, Bộ Tài chính đã có thông cáo báo chí liên quan đến việc một số thông tin trích lời Bộ trưởng Hồ Đức Phớc về "tình hình ngân sách" tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ngày 16/9 không đúng với bản chất gây hiểu lầm trong nhân dân.
Mở cửa trở lại phải nâng cấp cơ sở Y tế và nâng cao ý thức phòng dịch của người dân

Mở cửa trở lại phải nâng cấp cơ sở Y tế và nâng cao ý thức phòng dịch của người dân

(LĐTĐ) Tại cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia đều cho rằng đến lúc bắt buộc phải mở cửa mọi hoạt động đời sống, kinh tế, sẵn sàng sống chung với dịch trên nền tảng khoa học, lấy an toàn làm đầu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz

(LĐTĐ) Chiều 16/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Tại điện đàm, trong bầu không khí cởi mở, chân thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Áo vừa qua đã tổ chức thành công Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5.
Tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”

Tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”

(LĐTĐ) Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội tha thiết kêu gọi các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân; các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, thiện nguyện chung tay, góp sức tiếp tục ủng hộ đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”.
Thủ tướng: VUSTA phát huy tốt vai trò hạt nhân tập hợp, tư vấn, phản biện

Thủ tướng: VUSTA phát huy tốt vai trò hạt nhân tập hợp, tư vấn, phản biện

VUSTA đã phát huy tối đa vai trò hạt nhân tập hợp, đoàn kết, có nhiều tư vấn, phản biện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các dự án đầu tư trọng điểm trong nước, thu hút đông đảo đội ngũ trí thức người Việt Nam, người nước ngoài tham gia công cuộc phát triển đất nước.
Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các biện pháp giãn cách từ ngày 16/9

Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các biện pháp giãn cách từ ngày 16/9

(LĐTĐ) Tối 15/9, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh họp báo thông tin về các biện pháp giãn cách từ 16/9 đến 30/9.
Xem thêm
Phiên bản di động