M
13/05/2021 15:29

Danh sách 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội có 5 người. Trong đó, số đại biểu Quốc hội được bầu là 3 người. Đơn vị bầu cử số 3 gồm: Quận Thanh Xuân, Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm.

Quyền lực thuộc về Nhân dân! Biên bản tổng kết cuộc bầu cử gồm những nội dung gì? Xác định tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thế nào?

Thông tin từ Hội đồng bầu cử Quốc gia, tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV, Thành phố Hà Nội có 49 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong đó, số lượng đại biểu được bầu là 29 (số lượng đại biểu do Trung ương giới thiệu là 12; đại biểu của địa phương là 17).

49 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội được chia thành 10 đơn vị bầu cử; trong đó, 9 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 đại biểu; 1 đơn vị bầu cử có 4 ứng cử viên để bầu lấy 2 đại biểu.

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm:

Danh sách 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hà Nội
Đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hà Nội có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội
Danh sách 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hà Nội
Ứng cử viên Nguyễn Ngọc Tuấn
Danh sách 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hà Nội
Ứng cử viên Nguyễn Phi Thường
Danh sách 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hà Nội
Ứng cử viên Dương Minh Ánh
Danh sách 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hà Nội
Ứng cử viên Đặng Thị Kim Tuyến
Danh sách 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hà Nội
Ứng cử viên Phạm Thị Ngọc Yến

Đỗ Đạt

Nguồn :