Đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm cho người lao động

(LĐTĐ) Nhằm tiếp tục đảm bảo thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi chính đáng của người lao động trên địa bàn Thủ đô, Bảo hiểm xã hội, sẽ tiếp tục phối hợp với 6 sở, ngành của thành phố đẩy mạnh rà soát đối tượng, hoàn thiện hồ sơ khởi tố đối với các đơn vị có hành vi gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cố tình nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Hải Dương: Đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội và an toàn trong phòng chống dịch

Đảm bảo quyền của người lao động theo luật

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Hà Nội là một trong những địa phương có số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lớn nhất cả nước, đồng thời tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội luôn cao hơn tỷ lệ trung bình chung.

Đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm cho người lao động
Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây và Bảo hiểm xã hội Thành phố tuyên truyền về những điểm mới của chính sách bảo hiểm xã hội tới người lao động.

Với quyết tâm phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội, Ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân các cấp, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đặc biệt đã huy động được sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, thể hiện bằng việc ký kết quy chế phối hợp liên ngành số 1460/QCPH-CA-LĐTBXH-LĐLĐ-CT-BHXH (Quy chế phối hợp số 1460) ngày 21/6/2017 giữa Công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội Thành phố về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020.

Phát huy hiệu quả trong triển khai thực hiện Quy chế phối hợp thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa chủ trì phối hợp với Công an - Liên đoàn Lao động - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Y tế - Thanh tra Thành phố và Cục thuế Thành phố ký kết Quy chế phối hợp số 588/QCPH-CA-LĐTBXH-SYT-LĐLĐ-CT-TTTP-BHXH (Quy chế phối hợp số 588) về thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Một trong những điểm mới của Quy chế phối hợp số 588 là bổ sung cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành trong phối hợp thực hiện phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Thành phố có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện rà soát, thống kê số lao động đang làm việc tại các đơn vị làm cơ sở mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị đang hoạt động nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội để tập trung phát triển, yêu cầu các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố thực hiện rà soát, thống kê số lao động đang làm việc tại các đơn vị làm cơ sở mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các trường hợp đề nghị thanh toán chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Cục Thuế Hà Nội định kỳ hàng quý cung cấp dữ liệu về số đơn vị thành lập mới, tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, địa chỉ trụ sở để cơ quan Bảo hiểm xã hội có căn cứ xác định, phân loại số đơn vị, lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa tham gia.

Liên đoàn Lao động Thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người sử dụng lao động, người lao động để tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời thông qua hệ thống công đoàn cơ sở.

Phối hợp khởi tố các đơn vị có hành vi gian lận

Quy chế phối hợp số 588 giữa 7 sở, ngành có điểm mới đáng lưu ý là đã bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm liên quan trong việc khởi tố đối với các đơn vị có hành vi gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cố tình nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Quy chế phối hợp liên ngành phát huy hiệu quả cao

Thời gian qua, Quy chế phối hợp số 1460 đã thực sự mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trong thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Giai đoạn 2017-2020, Bảo hiểm xã hội Thành phố luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố giao về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tốc độ gia tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Qua phối hợp, tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội giảm mạnh, năm 2016, tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao là 7,99%; năm 2017, tỷ lệ nợ giảm xuống còn 3,9%; năm 2018, tỷ lệ nợ giảm còn 2,53%; năm 2019, tỷ lệ nợ giảm còn 1,98%. Năm 2020, mặc dù các doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn vì dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động, nhưng tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội của toàn thành phố là 2,58%.

Theo đó, trong giai đoạn phòng ngừa: Bảo hiểm xã hội Thành phố trao đổi chủ trương, chính sách, hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), chú trọng tuyên truyền có hiệu quả bằng hình thức mời các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội lên làm việc và tuyên truyền về các quy định tại Điều 214, Điều 215, Điều 216 của Bộ luật Hình sự 2015 cũng như pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trước khi chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, Bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin, trao đổi và cùng với Công an Thành phố phân loại xử lý.

Trong giai đoạn xử lý: Thanh tra Thành phố trong quá trình thanh tra phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội phạm hình sự về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để kiến nghị khởi tố vụ án hình sự theo đúng thẩm quyền. Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan công an đối với các đơn vị có hành vi gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cố tình nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Công an Thành phố điều tra, xác minh, khởi tố đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự những đơn vị có hành vi gian lận bảo hiểm xã hội, cố tình nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Thành phố chuyển hồ sơ; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử để răn đe, ngăn chặn đối với những đơn vị có hành vi gian lận bảo hiểm xã hội cố tình nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, căn cứ chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố tại văn bản số 5755/UBND-KGVX ngày 10/12/2020 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quy chế phối hợp số 588 cũng cụ thể hóa quy định về việc xét khen thưởng đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Công an Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Thanh tra Thành phố, Cục Thuế Thành phố trước khi vinh danh, khen thưởng, xét tham gia đấu thầu và đấu thầu dự án đối với các đơn vị phải yêu cầu Bảo hiểm xã hội Thành phố xác nhận về việc đơn vị có vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không; nếu có, sẽ không xét khen thưởng các đơn vị vi phạm pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Cán bộ, công chức chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết

Hà Nội: Cán bộ, công chức chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết

(LĐTĐ) Hà Nội yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành việc giãn cách xã hội và quy định ...
Gây thiệt hại 208 tỷ đồng, nguyên Chủ tịch VEAM tiếp tục bị đề nghị truy tố

Gây thiệt hại 208 tỷ đồng, nguyên Chủ tịch VEAM tiếp tục bị đề nghị truy tố

(LĐTĐ) Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) bị cáo buộc có nhiều sai phạm trong quản lý, ...
Mua sắm qua mạng khi giãn cách xã hội, lưu ý gì để không bị "viêm màng túi"

Mua sắm qua mạng khi giãn cách xã hội, lưu ý gì để không bị "viêm màng túi"

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương) cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều địa ...
Trưa 31/7: Hà Nội thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

Trưa 31/7: Hà Nội thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

(LĐTĐ) Trưa 31/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 31/7, Thành phố ghi nhận 26 ca mắc mới trong đó 17 ca phát ...
Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 4.500 tỷ USD nếu không giúp các nước nghèo chống Covid

Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 4.500 tỷ USD nếu không giúp các nước nghèo chống Covid

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng, nếu không giúp các nước nghèo chống đại dịch Covid-19, nền kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại tới 4.500 tỷ ...
Cứu sống bệnh nhi rò khí thực quản do nuốt phải pin

Cứu sống bệnh nhi rò khí thực quản do nuốt phải pin

(LĐTĐ) Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và phẫu thuật nọi soi thành công, cứu sống bé gái N.M.A (22 tháng tuổi, ...
Arsenal đón "bom tấn" 50 triệu bảng

Arsenal đón "bom tấn" 50 triệu bảng

(LĐTĐ) Tối qua, Arsenal đã công bố chính thức chiêu mộ thành công trung vệ Ben White từ Brighton với mức phí chuyển nhượng 50 triệu bảng.

Tin khác

Trao 600 suất quà cho công nhân lao động ngành Công Thương Hà Nội từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Trao 600 suất quà cho công nhân lao động ngành Công Thương Hà Nội từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

(LĐTĐ) Nhằm hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động đang bị cách ly, phong tỏa, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; sáng ngày 30/7, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức đã trao 600 suất quà cho 600 công nhân lao động trực thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng.
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp và Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp và Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp và Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân thôn Xuân Bách (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn).
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục đến với đoàn viên, người lao động Thủ đô bị cách ly, phong tỏa

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục đến với đoàn viên, người lao động Thủ đô bị cách ly, phong tỏa

(LĐTĐ) Tiếp tục hành trình của những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” được triển khai từ 26/7, hôm nay (30/7), chuyến xe buýt tiếp tục mang những món quà ân tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô đến với đoàn viên, người lao động đang bị cách ly, phong tỏa, có hoàn cảnh khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động quận Long Biên và Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, hiện sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm.
Thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19

Thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 29/7, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận. Đây là hoạt động ý nghĩa của tổ chức Công đoàn nhằm mục đích chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa tại phường Phúc Xá

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa tại phường Phúc Xá

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm kịp thời quan tâm, chia sẻ, động viên những hộ dân trong khu vực phong tỏa, mới đây, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã phối hợp với phường Phúc Xá (quận Ba Đình) hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 13 hộ dân với 40 nhân khẩu nằm trong khu vực phong tỏa tại ngõ 98 phố Phúc Xá.
Cán bộ Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Cán bộ Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu toàn thể cán bộ chuyên trách Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và khi trở về gia đình; thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế hàng ngày.
Tặng 300 mũ chắn giọt bắn, góp sức đẩy lùi dịch bệnh

Tặng 300 mũ chắn giọt bắn, góp sức đẩy lùi dịch bệnh

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Trường Tiểu học Phong Vân đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.
Công đoàn Thủ đô, tổ ấm của người lao động

Công đoàn Thủ đô, tổ ấm của người lao động

(LĐTĐ) Chu đáo, tận tâm, kịp thời, đúng lúc… các hoạt động xã hội từ thiện của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã hỗ trợ, san sẻ khó khăn cho biết bao công nhân viên chức lao động, đem lại cho họ niềm tin, nghị lực để vượt lên hoàn cảnh bất hạnh, qua đó khẳng định Công đoàn luôn là điểm tựa vững chắc, là tổ ấm của người lao động.
Lấy đoàn viên, công nhân, viên chức lao động là trung tâm

Lấy đoàn viên, công nhân, viên chức lao động là trung tâm

(LĐTĐ) Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) luôn luôn lấy đoàn viên, công nhân, viên chức lao động làm trung tâm trong hoạt động của mình. Chính nhờ xác định phương hướng này mà Công đoàn quận Bắc Từ Liêm luôn là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động.
Đồng hành vì sức khỏe nhân dân và đoàn viên

Đồng hành vì sức khỏe nhân dân và đoàn viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt là đối tượng người lao động trực tiếp. Đáng chú ý là công tác phối hợp chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, chú trọng công tác thi đua khen thưởng động viên người lao động trực tiếp, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn. Xung quanh vấn đề này, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn ông Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động