M
25/02/2021 14:21

Đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm cho người lao động

(LĐTĐ) Nhằm tiếp tục đảm bảo thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi chính đáng của người lao động trên địa bàn Thủ đô, Bảo hiểm xã hội, sẽ tiếp tục phối hợp với 6 sở, ngành của thành phố đẩy mạnh rà soát đối tượng, hoàn thiện hồ sơ khởi tố đối với các đơn vị có hành vi gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cố tình nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Hải Dương: Đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội và an toàn trong phòng chống dịch

Đảm bảo quyền của người lao động theo luật

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Hà Nội là một trong những địa phương có số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lớn nhất cả nước, đồng thời tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội luôn cao hơn tỷ lệ trung bình chung.

Đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm cho người lao động
Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây và Bảo hiểm xã hội Thành phố tuyên truyền về những điểm mới của chính sách bảo hiểm xã hội tới người lao động.

Với quyết tâm phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội, Ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân các cấp, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đặc biệt đã huy động được sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, thể hiện bằng việc ký kết quy chế phối hợp liên ngành số 1460/QCPH-CA-LĐTBXH-LĐLĐ-CT-BHXH (Quy chế phối hợp số 1460) ngày 21/6/2017 giữa Công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội Thành phố về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020.

Phát huy hiệu quả trong triển khai thực hiện Quy chế phối hợp thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa chủ trì phối hợp với Công an - Liên đoàn Lao động - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Y tế - Thanh tra Thành phố và Cục thuế Thành phố ký kết Quy chế phối hợp số 588/QCPH-CA-LĐTBXH-SYT-LĐLĐ-CT-TTTP-BHXH (Quy chế phối hợp số 588) về thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Một trong những điểm mới của Quy chế phối hợp số 588 là bổ sung cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành trong phối hợp thực hiện phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Thành phố có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện rà soát, thống kê số lao động đang làm việc tại các đơn vị làm cơ sở mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị đang hoạt động nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội để tập trung phát triển, yêu cầu các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố thực hiện rà soát, thống kê số lao động đang làm việc tại các đơn vị làm cơ sở mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các trường hợp đề nghị thanh toán chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Cục Thuế Hà Nội định kỳ hàng quý cung cấp dữ liệu về số đơn vị thành lập mới, tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, địa chỉ trụ sở để cơ quan Bảo hiểm xã hội có căn cứ xác định, phân loại số đơn vị, lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa tham gia.

Liên đoàn Lao động Thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người sử dụng lao động, người lao động để tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời thông qua hệ thống công đoàn cơ sở.

Phối hợp khởi tố các đơn vị có hành vi gian lận

Quy chế phối hợp số 588 giữa 7 sở, ngành có điểm mới đáng lưu ý là đã bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm liên quan trong việc khởi tố đối với các đơn vị có hành vi gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cố tình nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Quy chế phối hợp liên ngành phát huy hiệu quả cao

Thời gian qua, Quy chế phối hợp số 1460 đã thực sự mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trong thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Giai đoạn 2017-2020, Bảo hiểm xã hội Thành phố luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố giao về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tốc độ gia tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Qua phối hợp, tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội giảm mạnh, năm 2016, tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao là 7,99%; năm 2017, tỷ lệ nợ giảm xuống còn 3,9%; năm 2018, tỷ lệ nợ giảm còn 2,53%; năm 2019, tỷ lệ nợ giảm còn 1,98%. Năm 2020, mặc dù các doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn vì dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động, nhưng tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội của toàn thành phố là 2,58%.

Theo đó, trong giai đoạn phòng ngừa: Bảo hiểm xã hội Thành phố trao đổi chủ trương, chính sách, hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), chú trọng tuyên truyền có hiệu quả bằng hình thức mời các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội lên làm việc và tuyên truyền về các quy định tại Điều 214, Điều 215, Điều 216 của Bộ luật Hình sự 2015 cũng như pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trước khi chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, Bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin, trao đổi và cùng với Công an Thành phố phân loại xử lý.

Trong giai đoạn xử lý: Thanh tra Thành phố trong quá trình thanh tra phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội phạm hình sự về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để kiến nghị khởi tố vụ án hình sự theo đúng thẩm quyền. Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan công an đối với các đơn vị có hành vi gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cố tình nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Công an Thành phố điều tra, xác minh, khởi tố đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự những đơn vị có hành vi gian lận bảo hiểm xã hội, cố tình nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Thành phố chuyển hồ sơ; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử để răn đe, ngăn chặn đối với những đơn vị có hành vi gian lận bảo hiểm xã hội cố tình nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, căn cứ chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố tại văn bản số 5755/UBND-KGVX ngày 10/12/2020 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quy chế phối hợp số 588 cũng cụ thể hóa quy định về việc xét khen thưởng đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Công an Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Thanh tra Thành phố, Cục Thuế Thành phố trước khi vinh danh, khen thưởng, xét tham gia đấu thầu và đấu thầu dự án đối với các đơn vị phải yêu cầu Bảo hiểm xã hội Thành phố xác nhận về việc đơn vị có vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không; nếu có, sẽ không xét khen thưởng các đơn vị vi phạm pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế./.

Bảo Duy

Nguồn :