M
09/11/2020 20:05

Container hàng phế liệu tồn đọng tại các cảng giảm đáng kể

(LĐTĐ) Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến tháng 6/2020 số hàng hóa tồn đọng là phế liệu trên 90 ngày tại các cảng biển còn khoảng hơn 3.000 container.

Tái diễn tình trạng tập kết rác dưới chân đường sắt Cát Linh – Hà Đông Nhếch nhác nạn đổ rác thải ven đường Ẩn họa từ các điểm tập kết phế liệu

Như vậy so với cùng thời điểm năm 2019, số lượng container hàng phế liệu tồn đọng tại các cảng biển đã giảm nhiều. Để có được những kết quả tích cực đó, thời gian qua, các cơ quan Hải quan, Biên phòng, chính quyền địa phương... đã phối hợp thực hiện tốt trong triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu (Quyết định số 35/QĐ-2019/QĐ-TTg) trong đó công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành luôn được duy trì thông suốt, liên tục, đảm bảo thông tin kịp thời khi phát hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận trong hoạt động nhập khẩu phế liệu. Các cảng vụ hàng hải căn cứ kết quả xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia để quyết định cho phép tàu xuất cảnh, nhập cảnh.

Container hàng phế liệu tồn đọng tại các cảng giảm đáng kể
Các phế liệu, rác thải nhựa được chất đống ven bờ sông ở làng tái chế xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa

Các cảng vụ hàng hải triển khai tốt việc hướng dẫn các hãng tàu, đại lý hãng tàu, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, công ty giao nhận về khai báo cụ thể các thông tin: vận đơn, giấy xác nhận đảm bảo môi trường, giấy ký quỹ để khai báo hải quan trước khi hàng đến cảng đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu để không cho phép dỡ hàng là chất thải, phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu xuống kho, bãi cảng...

Thời gian tới, Tổng cục Hải quan cho biết tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam nhằm đảm bảo chỉ phế liệu đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật được nhập khẩu vào Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất. Bên cạnh đó, Tổng cục phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành liên quan xử lý dứt điểm các container phế liệu tồn đọng tại cảng, kiên quyết yêu cầu buộc tái xuất các lô hàng là chất thải, phế liệu gây ô nhiễm môi trường.

N. Hoa

Nguồn :