Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Để Nghị quyết Đại hội sớm lan tỏa và đi vào thực tiễn

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Để kịp thời đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn ngành Ngân hàng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.
Ông Đào Minh Tú tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Nâng cao văn hóa nghề nghiệp Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Quốc hội

Trong bối cảnh hiện nay, kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm, sản xuất, thương mại toàn cầu khó khăn. Lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn còn cao, việc kiểm soát lạm phát gặp thách thức khi giá hàng hóa thế giới biến động khó lường, tăng mạnh trong nhiều thời điểm do tác động từ diễn biến địa chính trị phức tạp, thời tiết khắc nghiệt.

Các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Sự bất định trong diễn biến kinh tế, lạm phát toàn cầu và động thái điều hành chính sách tiền tệ của Fed khiến đồng USD trên thị trường quốc tế biến động với biên độ lớn.

Trong nước, tăng trưởng kinh tế GDP 6 tháng ở mức thấp 3,72% và các chỉ số 8 tháng tăng chậm trong bối cảnh cầu thế giới giảm, khó khăn nội tại trong nước vẫn chưa được tháo gỡ, thị trường bất động sản khó khăn làm giảm khả năng hấp thụ vốn tín dụng ngân hàng.

Trong bối cảnh đó, bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 17/1/2023 về các giải pháp của ngành ngân hàng nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Để Nghị quyết Đại hội sớm lan tỏa và đi vào thực tiễn
Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam là tổ chức Công đoàn đứng đầu hệ thống công đoàn ngành Ngân hàng, là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn Ngành trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động của ngành Ngân hàng, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành Ngân hàng và thành tích chung của Công đoàn Việt Nam.

Ông Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực NHNN Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh rằng: Để phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những thách thức, khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã đề ra, góp phần cùng toàn ngành Ngân hàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn tới; hơn lúc nào hết Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cùng với các cấp Công đoàn trong hệ thống cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò của tổ chức công đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng; để cùng với các tổ chức đảng, chuyên môn và tổ chức đoàn thể khác trong Ngành nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được cùng bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm; cùng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Ngành, đóng góp tích cực vào kết quả chung của đất nước.

Đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn

Để Nghị quyết Đại hội sớm lan tỏa và đi vào thực tiễn đạt hiệu quả thiết thực, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú đã lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu.

Đó là, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục bám sát định hướng và chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN và định hướng phát triển của ngành Ngân hàng, của đất nước trong thời gian tới; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn trong Ngành phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để xây dựng chương trình hạnh động, kế hoạch, hoạt động cụ thể nhằm triển khai thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Chỉ thị số 03-CT/BCS, ngày 12/12/2018 của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong ngành Ngân hàng và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc Khóa XIII và XIV sắp tới.

Cùng với đó, là đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, tham mưu, đề xuất những kiến nghị xây dựng chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích đoàn viên, người lao động.

Có chế độ đãi ngộ đối với lực lượng lao động có năng lực, trình độ chuyên môn cao; sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của đoàn viên, người lao động để chủ động tổ chức làm việc với lãnh đạo chuyên môn đơn vị về các vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, thời gian làm việc, nhằm nâng cao điều kiện thụ hưởng chính đáng cho người lao động;

Kịp thời nắm bắt, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, người lao động; chăm lo, nâng cao phúc lợi đối với đoàn viên, lao động nữ; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Để Nghị quyết Đại hội sớm lan tỏa và đi vào thực tiễn
Ngành Ngân hàng quyết tâm đưa Nghị quyết vào thực tiễn.

Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện đạo đức, văn hóa nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và tác phong làm việc văn minh hiện đại.

Các phong trào thi đua thiết thực gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, thực chất trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Công đoàn các cấp cần sáng tạo, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị nhằm củng cố niềm tin, yêu ngành yêu nghề và tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó của đoàn viên, người lao động trong từng đơn vị và trong toàn Ngành.

Tiếp tục tích cực đổi mới, kiện toàn hệ thống công đoàn ngành Ngân hàng phù hợp với định hướng phát triển của Ngành và của hệ thống Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn 2023 - 2028 và các giai đoạn tiếp theo nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ ngân hàng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng trong các giai đoạn tiếp theo.

“Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Công đoàn các cấp cần chú trọng vấn đề chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động công đoàn ngành Ngân hàng để đơn giản hóa, chuyên nghiệp hóa, giảm các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý tài chính, quản lý đoàn viên. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò vận động đoàn viên, người lao động tham gia ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa, phát huy tinh thần tương thân tương ai, vì cộng đồng”, ông Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Thống đốc thường trực NHNN cũng tin tưởng và mong rằng, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động công đoàn của ngành Ngân hàng ngày càng “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” theo đúng phương châm đại hội mà Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đặt ra, tiếp tục có những đóng góp quan trọng, thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của Ngành trong thời gian tới.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đến nay, các nội dung công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã cơ bản hoàn thành.
Lao động nữ mang thai vi phạm kỷ luật lao động có bị xử lý hay không?

Lao động nữ mang thai vi phạm kỷ luật lao động có bị xử lý hay không?

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ mang thai; lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng.
“Tháo gỡ” khó khăn xây dựng thành phố thông minh

“Tháo gỡ” khó khăn xây dựng thành phố thông minh

(LĐTĐ) Hà Nội đang chịu áp lực lớn giải bài toán xây dựng thành phố thông minh để phát triển kinh tế - xã hội xứng tầm Thủ đô. Trong khi Thành phố phải đối mặt với những thách thức không nhỏ như: Dân số đông, gia tăng cơ học một cách nhanh chóng, những vấn đề bất cập do hạ tầng giao thông chưa kịp phát triển để đáp ứng tốc độ đô thị hóa; ô nhiễm môi trường và các vấn đề liên quan đến cấp, thoát nước, xử lý ngập nước…
Xây dựng thành phố thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Xây dựng thành phố thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

(LĐTĐ) Chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đã trở thành xu hướng tất yếu, khách quan và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi và xuất hiện các hình thái mới trong quản lý, vận hành, phát triển kinh tế - xã hội cũng như quản trị quốc gia. Theo các chuyên gia, việc xây dựng thành phố thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm là vấn đề đặt ra hàng đầu.
Kỳ 2: Vẫn còn nhiều bất cập cần tháo gỡ

Kỳ 2: Vẫn còn nhiều bất cập cần tháo gỡ

Thực tế cho thấy, dù được quan tâm, phát triển đồng bộ, từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hoá, tuy nhiên hiện hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần được tháo gỡ.
34 đại biểu ngành Y tế dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

34 đại biểu ngành Y tế dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Đoàn đại biểu ngành Y tế đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 34 công đoàn viên tiêu biểu thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn ngành y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, trường, công ty dược.
Thúc đẩy chuyển đổi số báo chí góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp

Thúc đẩy chuyển đổi số báo chí góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp

(LĐTĐ) Chiều 29/11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo với chủ đề "Thúc đầy chuyển đổi số báo chí góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp". Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý báo chí, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các nhà báo đã cùng chia sẻ kinh nghiệm để Bộ Tư pháp tiếp thu, tham khảo phục vụ việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số báo chí.

Tin khác

Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đến nay, các nội dung công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã cơ bản hoàn thành.
34 đại biểu ngành Y tế dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

34 đại biểu ngành Y tế dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Đoàn đại biểu ngành Y tế đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 34 công đoàn viên tiêu biểu thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn ngành y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, trường, công ty dược.
Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

(LĐTĐ) Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số đại biểu chính thức được triệu tập là 1.100 đại biểu. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.
Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Nhằm phát huy sự tập trung, trí tuệ của đại biểu, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII tổ chức các diễn đàn thảo luận chuyên đề trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Từ 1-3/12/2023: 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Từ 1-3/12/2023: 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 22/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông tin về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn vào cuộc sống

Nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn vào cuộc sống

(LĐTĐ) Ngay sau Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/10/2023), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã triển khai nhiều hoạt động, nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.
Long Biên: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

Long Biên: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 8/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội tới hơn 300 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 8/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội khóa XVII vào cuộc sống

Nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội khóa XVII vào cuộc sống

(LĐTĐ) Ngay sau Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/10/2023), Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đến 100% cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc quận với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
Xem thêm
Phiên bản di động