Công đoàn các KCN&CX Hà Nội: Hướng về cơ sở vì lợi ích của đoàn viên

(LĐTĐ) Ngay sau Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội đã tập trung xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết, trọng tâm hướng về cơ sở, với phương châm “Vì lợi ích của đoàn viên và người lao động; vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và thu nhập của người lao động”.
Tạo dấu ấn thông qua việc tổ chức Đại hội Công đoàn các KCN&CX Hà Nội lần thứ IV Đồng chí Nguyễn Đình Thắng tái cử chức Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội lần thứ IV

Nghị quyết Đại hội Công đoàn các KCN&CX Hà Nội lần thứ IV đã để ra10 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể: Hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) do Liên đoàn Lao động Thành phố và Đảng ủy các KCN&CX Hà Nội giao.

Đến năm 2028, ít nhất 80% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được Thoả ước lao động tập thể, trong đó có nhiều điều khoản có lợi hơn cho công nhân lao động (CNLĐ) so với Bộ luật Lao động quy định. Hàng năm, có từ 80% đoàn viên, CNLĐ được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và Công đoàn; Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% CNLĐ tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp;

Công đoàn các KCN&CX Hà Nội: Hướng về cơ sở vì lợi ích của đoàn viên
Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đặt mục tiêu mọi hoạt động đều hướng về đoàn viên, NLĐ. Ảnh minh họa

Cùng với đó hàng năm, 100% CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp, ít nhất 75% CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm bình quân mỗi CĐCS nơi có chi bộ Đảng giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 100% cán bộ chủ chốt CĐCS được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp; 100% CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp và 55% CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra hàng năm, ít nhất 80% CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; ít nhất 10% CĐCS được Công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính Công đoàn; hoàn thành chỉ tiêu thu nộp kinh phí, đoàn phí Công đoàn.

Công đoàn các KCN&CX Hà Hà Nội cũng đề ra 2 khâu đột phá, đó là: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết Thoả ước lao động tập thể với nhiều lợi ích cho đoàn viên, CNLĐ trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, các phúc lợi, điều kiện và thời giờ làm việc. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là Chủ tịch CĐCS doanh nghiệp.

Với tinh thần và khí thế mới của Đại hội lần thứ IV, ngay sau Đại hội Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các KCN&CX Hà Nội về kết quả đại hội và các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Theo đó Công đoàn các KCN&CX Hà Nội tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Chỉ đạo CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, sắp xếp lao động có đủ việc làm, thu nhập ổn định. Xây dựng, sửa đổi bổ sung thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân trong đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Công đoàn các cấp cũng chủ động tham gia với chuyên môn, người sử dụng lao động chăm lo cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho CNLĐ. Đồng thời tăng cường phối hợp với Ban quản lý và các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, tiền lương, và các chế độ, chính sách đối với lao động nữ…

Hàng năm, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội hướng dẫn CNVCLĐ tham gia ý kiến xây dựng các dự án luật, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi của mình. Kịp thời nắm bắt tình hình CNVCLĐ để có biện pháp giúp đỡ những có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; thống nhất kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sớm điều chỉnh chính sách cải cách tiền lương, đảm bảo đời sống cho CNLĐ.

Công đoàn các KCN&CX Hà Nội cũng triển khai phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”,“Người tốt, việc tốt”, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” Thủ đô, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề” thi thợ giỏi, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động; Phong trào thi đua trong cơ quan hành chính tập trung vào việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính...Đồng thời làm tốt công tác sơ, tổng kết biểu dương khen thưởng và nêu gương các điển hình tiên tiến nhằm nhân rộng những tập thể, cá nhân Lao động giỏi trong phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt Công đoàn các KCN&CX Hà Nội chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh. Duy trì chất lượng hoạt động Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức CĐCS. Tăng cường tuyên truyền để CNLĐ và người sử dụng lao động hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và lợi ích của việc thành lập tổ chức Công đoàn; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao  “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

(LĐTĐ) Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 70 năm ngành Xây dựng Hà Nội, ngày 19/7, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cùng lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho anh Đoàn Văn Tiến, đoàn viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.
Điện, Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Điện, Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, nhiều quốc gia và các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi điện, thư chia buồn.
Ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, Đông Anh

Ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, Đông Anh

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, xã Hải Bối.
BIDV nhận “cú đúp” giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ

BIDV nhận “cú đúp” giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ

(LĐTĐ) Với kết quả kinh doanh ấn tượng, sản phẩm dịch vụ sáng tạo và giải pháp vượt trội dành cho khách hàng cá nhân, ngày 18/7/2024 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được tạp chí The Asian Banker trao 02 giải thưởng: Sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam và Dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam năm 2024.
Thời tiết ngày 20/7: Hà Nội mưa lớn, trời dịu mát

Thời tiết ngày 20/7: Hà Nội mưa lớn, trời dịu mát

(LĐTĐ) Dự báo ngày 20/7, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao

Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá làm một số khu vực sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, cùng với sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định, lợi nhuận thấp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nông dân. Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã có những giải pháp tổng thể nhằm khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị cao, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao đảm bảo phù hợp với quy hoạch, bền vững.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tổ chức Công đoàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Sinh thời, dù ở cương vị nào, từ Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội đến Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều dành sự quan tâm đặc biệt đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Tin khác

Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

(LĐTĐ) Trong những ngày tháng 7 lịch sử, để thể hiện sự tri ân, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” trên khắp mọi miền đất nước đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực đối với thương binh, người có công và gia đình liệt sĩ. Hoà cùng hoạt động ý nghĩa này, ngày 18/7, Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Hường ở tỉnh Quảng Nam.
Hơn 200 cán bộ Công đoàn HANDICO, UDIC được tập huấn nghiệp vụ

Hơn 200 cán bộ Công đoàn HANDICO, UDIC được tập huấn nghiệp vụ

(LĐTĐ) Ngày 19/7, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) và Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn 2 Tổng Công ty.
Sôi nổi Vòng chung kết Giải cầu lông cán bộ Công đoàn huyện Phú Xuyên

Sôi nổi Vòng chung kết Giải cầu lông cán bộ Công đoàn huyện Phú Xuyên

(LĐTĐ) Thiết thực Chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 70 năm Giải phóng huyện Phú Xuyên (30/7/1954 - 30/7/2024), ngày 17/7, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Văn hoá - thông tin và thể thao huyện tổ chức Vòng chung kết Giải cầu lông cán bộ Công đoàn huyện năm 2024.
Quận Thanh Xuân: Đổi mới trong tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động

Quận Thanh Xuân: Đổi mới trong tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Nhằm tăng thêm hiểu biết, sự tin yêu với tổ chức Công đoàn, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động.
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì: Cùng Công đoàn Việt Nam đổi mới và phát triển

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì: Cùng Công đoàn Việt Nam đổi mới và phát triển

(LĐTĐ) Cùng với chiều dài lịch sử của Công đoàn Việt Nam, trong những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, sát cánh cùng người lao động (NLĐ). Tổ chức Công đoàn huyện cũng không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của NLĐ, là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với NLĐ.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 18/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; biểu dương 95 cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu năm 2024; biểu dương “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận năm 2024; công bố quyết định thành lập Nghiệp đoàn cơ sở.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát triển mới 1.054 đoàn viên

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát triển mới 1.054 đoàn viên

(LĐTĐ) Cùng với 45 người lao động của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội được kết nạp vào tổ chức Công đoàn, tính đến tháng 7/2024, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã phát triển mới 1.054 đoàn viên và thành lập thêm 8 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS), nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn luôn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây chú trọng triển khai và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị

(LĐTĐ) Ngày 18/7, Đoàn cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị.
Hà Nội: Biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu

Hà Nội: Biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng nay (18/7), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động