M
19/05/2021 10:07

Chương trình hành động của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

(LĐTĐ) Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Công Anh hiện là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Công Anh được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 14 huyện Thanh Oai.

Nguồn :