M
20/08/2020 11:31

Chế độ nối tiếp thẻ bảo hiểm y tế học sinh lên Đại học

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Thái Sơn (email: nguyenson...@gmail.com) hỏi: Tôi hiện đang công tác trong Quân đội và các con tôi được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo bố từ 6 tuổi đến khi tròn 18 tuổi theo quy định. Mới đây, khi lên Đại học, con tôi phải tự trả tiền mua bảo hiểm y tế nhưng trên thẻ bảo hiểm y tế lại ghi là chưa đủ 5 năm đóng bảo hiểm, nghĩa là các năm đóng bảo hiểm trước của cháu không được công nhận có đúng không?

Cấp thẻ BHYT qua mạng xã hội Zalo trong thời gian cách ly xã hội
Thủ tục cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian thực hiện cách ly xã hội
Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế
2235 mua the bhyt 1811083021
Ảnh minh họa.

- Vấn đề ông hỏi, Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xin được trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 14/4/2016 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu quy định: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm Y tế đối với thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ theo mẫu, mã thẻ quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Căn cứ Khoản 5 Điều 12 Nghị định 146/2018 ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế quy định: Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh là thời gian sử dụng ghi trên thẻ Bảo hiểm Y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Như vậy, trường hợp con của ông đã được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế thân nhân quân đội từ năm 6 tuổi đến năm 18 tuổi và thời gian này được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Nếu sau khi thẻ Bảo hiểm Y tế thân nhân quân đội hết hạn, con ông mua nối tiếp thẻ Bảo hiểm Y tế đối tượng khác với thời gian gián đoạn không quá 3 tháng thì thời gian tham gia bảo hiểm y tế vẫn được tính là thời gian tham gia liên tục.

Tuy nhiên, do hệ thống cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng hiện nay chưa được liên thông, do vậy, ông cần mang thẻ Bảo hiểm Y tế thân nhân quân đội của con ông đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ Bảo hiểm Y tế hiện tại của con ông để cập nhật quá trình tham gia bảo hiểm y tế và in lại thẻ Bảo hiểm Y tế đủ 5 năm liên tục theo quy định.

B.D

Nguồn :