M
07/09/2020 20:24

Quận Ba Đình:

Chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng nâng cao

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ quận Ba Đình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố; nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực lãnh đạo hệ thống chính trị đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đi vào cuộc sống. Nhờ vậy giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Quận Ba Đình: Duy trì vệ sinh môi trường sáng thứ 7 hàng tuần phòng, chống dịch Covid-19
Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
Quận Ba Đình: Hàng trăm người từ Đà Nẵng trở về được test nhanh Covid-19

Báo cáo của Quận ủy Ba Đình về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho thấy, trong 5 năm qua, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Theo đó, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Quận Ba Đình đã đẩy mạnh các chương trình y tế tại tuyến cơ sở; quan tâm chăm sóc sức khỏe các gia đình chính sách, người cao tuổi; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; duy trì và nâng cao chất lượng các phường đạt chuẩn quốc gia về y tế (đến nay, 14/14 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế); đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, thực hiện tốt công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập....

Chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng nâng cao
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, quận Ba Đình cũng triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Là địa bàn xuất hiện ca nhiễm đầu tiên của thành phố Hà Nội, quán triệt quan điểm chỉ đạo "chống dịch như chống giặc", cả hệ thống chính trị quận Ba Đình đã bình tĩnh, đoàn kết, khẩn trương thực hiện quyết liệt, nghiêm túc công tác khoanh vùng cách ly, điều tra dịch tễ, truy vết, xét nghiệm, tận dụng triệt để ứng phó trong phòng, chống dịch.

Đồng thời chủ động xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó, công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng cho từng cấp độ dịch; hỗ trợ, chăm lo hộ gia đình thực hiện cách ly y tế và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo công tác an sinh xã hội theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, quận Ba Đình đã tiếp tục đổi mới công tác truyền thông, tăng cường phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về dân số; đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng dân số, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; duy trì quy mô dân số ổn định, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đạt và vượt chỉ tiêu; đẩy mạnh xã hội hóa, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống giảm tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em; quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt.

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, quận Ba Đình còn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội. Công tác chi trả trợ cấp hằng tháng, quà Tết của Trung ương và Thành phố đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ “Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo", "Quỹ người cao tuổi"; tổ chức tốt các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Tập trung làm tốt công tác giảm nghèo với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; hoàn thành sớm 2 năm so với Nghị quyết Đại hội (giảm toàn bộ 554 hộ nghèo), đồng thời duy trì việc thoát nghèo bền vững, không phát sinh hộ nghèo mới, hộ tái nghèo trên địa bàn.

Đặc biệt, quận Ba Đình đã triển khai có hiệu quả chương trình vay vốn giải quyết việc làm; sử dụng tốt nguồn vốn cho 11.542 lượt hộ vay với số tiền 454,8 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; giới thiệu việc làm đều vượt chỉ tiêu 5 - 7%/năm. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định; tỷ lệ thẻ bảo hiểm xã hội bao phủ đạt khoảng 88% dân số. Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hôi bắt buộc tăng dần qua các năm; mở rộng và phát triển các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo đúng lộ trình.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác tuyên truyền, giáo dục và đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn được quận Ba Đình thực hiện quyết liệt. Tỷ lệ người được cai nghiện qua các năm đạt và vượt kế hoạch giao. Quận thường xuyên quản lý rà soát, nắm bắt biến động của người nghiện ma túy; tập trung các hoạt động tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện; duy trì hoạt động Câu lạc bộ B93. Trên địa bàn quận không có tụ điểm ma túy.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bước sang nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI sẽ đoàn kết, nỗ lực, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng quận Ba Đình phát triển bền vững.

T.P

Nguồn :