M
11:14 | 29/11/2016

Cán bộ văn thư có được hưởng chế độ phụ cấp độc hại?

Hỏi: Tôi hiện đang là cán bộ văn thư của một đơn vị cơ quan trực thuộc Sở Lao động Thương bình và Xã hội nhưng chỉ được ký HĐLĐ không xác định thời hạn có tham gia BHXH, BHTN, BHYT và có quyết định nâng lương. Xin luật sư cho biết, tôi có được hưởng phụ cấp văn thư và phụ cấp độc hại không? 

can bo van thu co duoc huong che do phu cap doc hai Không chốt sổ BHXH cho NLĐ có vi phạm?
can bo van thu co duoc huong che do phu cap doc hai Bồi thường cho NLĐ khi đóng cửa chi nhánh công ty ra sao?
can bo van thu co duoc huong che do phu cap doc hai Quyền và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn
can bo van thu co duoc huong che do phu cap doc hai

Trả lời: Theo quy định tại mục I Thông tư 07/2005/TT-BNV quy định về thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức về đối tượng áp dụng phụ cấp độc hại như sau:

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi độc hại nguy hiểm mà yếu tố độc hại nguy hiểm cao hơn bình thường chưa được tính vào hệ số lương, bao gồm: Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự,thử việc thuộc biên chế trả lương của các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.

Công văn 2939/BNV-TL có quy định về mức hưởng đối với người làm công việc văn thư lưu trữ như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc trong các kho lưu trữ thuộc các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như sau:

1) Mức 2, hệ số 0,2 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm các công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ.

2) Mức 3, hệ số 0,3 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công việc khử trùng tài liệu, tu sửa phục chế tài liệu hư hỏng.

Như vậy, phụ cấp độc hại với văn thư lưu trữ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, không áp dụng với lao động theo hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị nhà nước.

LS Trịnh Khánh Toàn

(Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Nguồn :