M
12/05/2020 18:37

Các khoản thu phải công khai, minh bạch theo số tháng thực học

(LĐTĐ) Các cơ sở giáo dục ngoài công lập không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ nếu không tổ chức học trực tuyến trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Nếu đã thu, sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh

cac khoan thu phai cong khai minh bach theo so thang thuc hoc Trường đại học đồng hành, chia sẻ với sinh viên trong mùa dịch Covid-19
cac khoan thu phai cong khai minh bach theo so thang thuc hoc Miễn giảm học phí cho sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
cac khoan thu phai cong khai minh bach theo so thang thuc hoc Đề xuất miễn, giảm học phí cho sinh viên trường nghề bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn 1620/BGDĐT-KHTC về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá Quý I/2020 về việc kiểm soát chặt chẽ giá dịch vụ giáo dục để bình ổn mặt bằng giá thị trường, giảm khó khăn cho sản xuất và đời sống của nhân dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục cùng phối hợp thực hiện tốt các nội dung liên quan đến điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021.

cac khoan thu phai cong khai minh bach theo so thang thuc hoc
Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch, cơ sở giáo dục công lập nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí. (Ảnh minh họa: P.T)

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019 - 2020 phải bảo đảm tuân thủ các quy định, thông báo công khai minh bạch và thoả thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học.

Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục công lập: Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí. Việc thu học phí chỉ được thực hiện khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù.

Mức thu học phí thực hiện theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố bảo đảm nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP (cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên theo số tháng thực học; cơ sở giáo dục phổ thông không quá 9 tháng/năm; cơ sở giáo dục đại học không quá 10 tháng/năm).

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố quyết định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố.

Việc quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các quy định khác có liên quan để khuyến khích các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, viện trợ, hỗ trợ giáo dục đào tạo.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

Nếu tổ chức học trực tuyến, các cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học… để xác định mức thu hợp lí trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học; đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.

T.P

Nguồn :