M
30/01/2020 13:51

Áp dụng quy định mới nhất về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất

(LĐTĐ) Chính sách mới về bồi thường khi thu hồi đất sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 2/2020.  

ap dung quy dinh moi nhat ve boi thuong ho tro tai dinh cu khi thu hoi dat Hà Nội thông qua danh mục 1.686 dự án đề nghị thu hồi đất
ap dung quy dinh moi nhat ve boi thuong ho tro tai dinh cu khi thu hoi dat Khó thu hồi đất tại các trụ sở
ap dung quy dinh moi nhat ve boi thuong ho tro tai dinh cu khi thu hoi dat

Việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất sẽ được thực hiện theo quy định mới. (Ảnh: H.S)

Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nêu rõ, đối với việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung nội dung “Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” vào khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung, thì trong khung chính sách phải bao gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.

Đối với dự án đầu tư đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án trước ngày 20/2/2020, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 47/CP.

H.P

Nguồn :