7 mục tiêu, định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

(LĐTĐ) Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đang được thành phố Hà Nội triển khai được đánh giá là rất cấp thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển. Hà Nội đang phân tích, đánh giá cụ thể về 7 mục tiêu, quan điểm, định hướng và các giải pháp trọng tâm, nhất là các định hướng chính.
Hướng dẫn các chi bộ sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” Kiên định phát triển 2 thành phố trực thuộc Thủ đô Hà Nội: 4 vị trí dự kiến khởi công Dự án đường Vành đai 4

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, tháng 4/2023, Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã họp góp ý hoàn chỉnh, đề nghị hoàn chỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7 mục tiêu, định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô
Trục không gian Nhật Tân - Nội Bài là trục đô thị thông minh. (Ảnh: Hữu Duyên)

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 12 vừa diễn ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thành phố kiên định với định hướng phát triển 2 thành phố trực thuộc Thủ đô là: Thành phố Bắc sông Hồng (Mê Linh - Sóc Sơn - Đông Anh), Thành phố phía Tây Hà Nội (Hòa Lạc - Xuân Mai) và 5 trục phát triển.

Cụ thể, 5 trục phát triển gồm: (1) Trục không gian sông Hồng, lấy sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, thay đổi quan điểm phát triển theo hướng quay mặt ra sông thay vì quay lưng ra sông như hiện nay; (2). Trục không gian Hồ Tây - Ba Vì kết nối giữa đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh; (3). Trục không gian Hồ Tây - Cổ Loa xác lập không gian kiểm soát đặc biệt là tổ hợp các khu chức năng công cộng gắn với các công trình biểu tượng; (4). Trục không gian Nhật Tân - Nội Bài là trục đô thị thông minh; (5). Trục không gian phía Nam kết nối không gian sinh thái với cụm du lịch tâm linh tại Mỹ Đức và Hà Nam.

Giải trình thêm về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, định hướng điều chỉnh cấu trúc quy hoạch chung cơ bản có sự kế thừa; bao gồm 1 đô thị trung tâm lấy sông Hồng là trục cảnh quan trung tâm quan trọng, không gian văn hóa, không gian xanh; Phía Nam vẫn giữ là Đô thị lịch sử bảo tồn - tôn tạo - cải tạo - tái thiết, liên kết mở rộng phát triển đô thị mới tới Vành đai 4 và sông Đáy; Phía Bắc là đô thị Long Biên - Gia Lâm và có điều chỉnh dự kiến phát triển thành phố phía Bắc (kết hợp cơ bản giữa huyện Đông Anh, Mê Linh và đô thị vệ tinh Sóc Sơn); các đô thị vệ tinh còn lại gồm Thành phố phía Tây (điều chỉnh khu vực đô thị vệ tinh Hòa Lạc kết hợp với vệ tinh Xuân Mai), đô thị vệ tinh Sơn Tây, đô thị vệ tinh Phú Xuyên; các thị trấn sinh thái, liên kết với đô thị trung tâm qua các trục giao thông hướng tâm.

Đối với mô hình Thành phố thuộc thủ đô sẽ được nghiên cứu trong định hướng của quy hoạch. Việc hình thành đơn vị hành chính Thành phố, ranh giới hành chính ở tầm nhìn dài hạn sẽ được nghiên cứu tiếp trong Chương trình phát triển đô thị và chỉ khi thực hiện xong việc đầu tư xây dựng đô thị theo quy hoạch và đủ các tiêu chí theo quy định.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chia sẻ, Thủ đô Hà Nội với vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch của cả nước; với vai trò, vị thế quan trọng như vậy nên mỗi lần lập quy hoạch là một dấu ấn phát triển quan trọng của Thủ đô.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, sau hơn 10 năm thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo Quyết định số 1259 ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nhìn chung, diện mạo Thủ đô đã có nhiều thay đổi; cảnh quan đô thị và nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Hà Nội tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại hóa, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Do đó, việc nghiên cứu, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô để phù hợp với tình hình thực tiễn của Hà Nội và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trước mắt và lâu dài.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy trình, quy định của Luật Quy hoạch 2017, Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Xây dựng 2014 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 383/TTg-CN ngày 26/3/2021.

Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được lập, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan và trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thông qua tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 10 (tháng 11/2022). Ngày 12/4/2023, Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng đã họp, cho ý kiến đối với Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô (kết quả có 21/21 Phiếu đồng ý thông qua, đề nghị hoàn chỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Trong đó, nội dung quan trọng là đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh thời hạn của Đồ án quy hoạch là “Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065” để thống nhất với Khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương từ 20 đến 25 năm, tầm nhìn đến 50 năm).

7 mục tiêu, định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô
Mỗi lần lập quy hoạch là một dấu ấn phát triển quan trọng của Thủ đô. (Ảnh: Hữu Duyên)

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, mặc dù Nhiệm vụ Đồ án đang trình Thủ tướng Chính phủ; song để đảm bảo tiến độ triển khai lập và phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND Thành phố báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về Định hướng nghiên cứu Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065).

Hiện nay, thành phố Hà Nội đang phân tích, đánh giá cụ thể về 7 mục tiêu, quan điểm, định hướng và các giải pháp trọng tâm, nhất là các định hướng chính.

Thứ nhất, nghiên cứu điều chỉnh thời hạn của Đồ án quy hoạch là “Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065” để thống nhất với Khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương từ 20 đến 25 năm, tầm nhìn đến 50 năm) theo như đề nghị của Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng; thứ 2, nghiên cứu định hướng Dự báo dân số; thứ 3 là định hướng phát triển không gian đô thị trung tâm, các Thành phố phía Bắc, phía Tây của Thủ đô; thứ 4 là nghiên cứu định hướng các trục không gian của Thành phố; thứ 5 là định hướng phát triển đô thị hai bên trục đường Vành đai 4; thứ 6 là nghiên cứu định hướng Sân bay thứ hai cho vùng Thủ đô Hà Nội tại khu vực phía nam thành phố Hà Nội; thứ 7 là định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Đây là 7 định hướng để Ban cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu trong quá trình nghiên cứu, lập, thẩm định và phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Phạm vi, ranh giới và quy mô nghiên cứu: Toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô có 30 đơn vị hành chính cấp huyện (12 quận, 17 huyện, 1 thị xã) với quy mô 3.359,84 km2.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tòa án dựng nhà bạt, triệu tập hơn 30.000 bị hại đến phiên tòa xét xử ông Trịnh Văn Quyết

Tòa án dựng nhà bạt, triệu tập hơn 30.000 bị hại đến phiên tòa xét xử ông Trịnh Văn Quyết

(LĐTĐ) Ngoài bố trí phòng xét xử chính, Tòa án cũng bố trí thêm hội trường và khu vực sân cơ quan (dựng nhà bạt) để các bị hại, người liên quan tham gia phiên tòa theo hình thức trực tuyến.
Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết

Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết

(LĐTĐ) Ngày 22/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng 49 bị cáo liên quan ra xét xử sơ thẩm về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thao túng thị trường chứng khoán", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".
Hà Nội: Rà soát, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính

Hà Nội: Rà soát, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, thành phố Hà Nội đã ban hành 33 quyết định và 15 kế hoạch liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, ủy quyền giải quyết TTHC, tái cấu trúc TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Tổng thống Mỹ Joe Biden từ bỏ cuộc đua với đối thủ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Joe Biden từ bỏ cuộc đua với đối thủ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kết thúc chiến dịch tái tranh cử của mình vào ngày 21/7, dọn đường cho Phó Tổng thống Kamala Harris thành ứng viên đảng Dân chủ.
Bão số 2 di chuyển nhanh, gây mưa lớn ở Bắc Bộ

Bão số 2 di chuyển nhanh, gây mưa lớn ở Bắc Bộ

(LĐTĐ) Thông tin về bão số 2, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Hệ thống Mặt trận Thủ đô luôn khắc ghi những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hệ thống Mặt trận Thủ đô luôn khắc ghi những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Khi còn công tác, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc vận động nhân dân tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.
Những quy định chi tiết về Lễ Quốc tang

Những quy định chi tiết về Lễ Quốc tang

(LĐTĐ) Lễ Quốc tang là nghi thức lễ tang cao nhất tại Việt Nam, áp dụng cho các lãnh đạo cấp cao như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Nghị định 105/2012/NĐ-CP quy định chi tiết 16 nội dung về quy trình, tổ chức, nghi thức... trong Lễ Quốc tang.

Tin khác

Hà Nội: Rà soát, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính

Hà Nội: Rà soát, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, thành phố Hà Nội đã ban hành 33 quyết định và 15 kế hoạch liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, ủy quyền giải quyết TTHC, tái cấu trúc TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Hệ thống Mặt trận Thủ đô luôn khắc ghi những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hệ thống Mặt trận Thủ đô luôn khắc ghi những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Khi còn công tác, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc vận động nhân dân tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.
100% cán bộ, viên chức hoàn thành cài đặt ứng dụng iHanoi trước ngày 30/7

100% cán bộ, viên chức hoàn thành cài đặt ứng dụng iHanoi trước ngày 30/7

(LĐTĐ) Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, quán triệt, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên iHanoi đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trước ngày 30/7/2024.
Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ phải phù hợp với quy hoạch đô thị

Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ phải phù hợp với quy hoạch đô thị

(LĐTĐ) Đối với nhà chung cư cũ trong khu chung cư hoặc khu đô thị, việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ theo quy định của pháp luật về nhà ở chỉ được thực hiện khi phù hợp với quy hoạch đô thị và yêu cầu cải tạo, chỉnh trang đô thị đối với cả khu chung cư.
Huyện Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Huyện Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), huyện Gia Lâm đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn, quan tâm tri ân các thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách.
Ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, Đông Anh

Ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, Đông Anh

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, xã Hải Bối.
Tăng cường tuyên truyền 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tăng cường tuyên truyền 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo Thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Quận Tây Hồ: Nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng dịp 27/7

Quận Tây Hồ: Nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng dịp 27/7

(LĐTĐ) Với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), lãnh đạo quận Tây Hồ đã đến thăm, tặng quà người có công với Cách mạng và các thương, bệnh binh tiêu biểu trên địa bàn quận.
Chung khảo Hội thi “Dân vận khéo” quận Đống Đa năm 2024

Chung khảo Hội thi “Dân vận khéo” quận Đống Đa năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 18/7, Quận ủy Đống Đa tổ chức chung khảo hội thi “Dân vận khéo” năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.
Sơn Tây: Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

Sơn Tây: Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác an sinh xã hội trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, việc quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động đã được triển khai đồng bộ.
Xem thêm
Phiên bản di động