10 kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023

(LĐTĐ) Năm 2023, toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã đặt quyết tâm cao, nỗ lực vượt khó, vươn lên đạt được những kết quả toàn diện, tạo dấu ấn rõ nét ở tất cả các lĩnh vực công tác; qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước.
Kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội Đề xuất điều chỉnh mức lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030

Dưới đây là 10 kết quả nổi bật trong năm 2023 của ngành BHXH Việt Nam:

1. Hệ thống chính trị ở cơ sở vào cuộc mạnh mẽ: 100% các xã, huyện và tỉnh trên toàn quốc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, trong năm 2023, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã có văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy 63 tỉnh, thành phố đề nghị tiếp tục quan tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) và giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến từng thành viên.

Đến nay, 100% các xã tại 63 tỉnh, thành đã thành lập Ban Chỉ đạo (tương ứng có 10.595 Ban Chỉ đạo cấp xã); 60/63 tỉnh đã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; 22/63 tỉnh trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện; 62/63 tỉnh, thành phố trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT.

10 kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023
Cán bộ BHXH tỉnh Quảng Nam truyền thông về chính sách BHXH, BHYT tới người dân.

Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương từ cấp tỉnh tới cấp xã cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng.

2. Diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tiếp tục tăng, đặc biệt tỷ lệ người tham gia BHYT phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chưa như kỳ vọng

Năm 2023, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống mhân dân tiếp tục gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành, nhất là công tác phát triển người tham gia. Song, với quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành động lực hành động, ngành BHXH Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được các kết quả tích cực. Số người tham gia BHXH, BHYT tiếp tục tăng trưởng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, cả nước có khoảng 18,26 triệu người tham gia BHXH, đạt 39,25% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó khoảng 1,83 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 3,92% lực lượng lao động trong độ tuổi (vượt 1,42% mục tiêu đến năm 2025 tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương); 14,7 triệu người tham gia BHTN, đạt gần 31,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đặc biệt, diện bao phủ BHYT tiếp tục phát triển bền vững qua các năm: Năm 2021 tỷ lệ bao phủ là 91,01% (vượt 0,01%); năm 2022 là 92,04% (vượt 0,04%); năm 2023 có trên 93,3 triệu người tham gia, đạt tỷ lệ 93,35% (vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ) tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân.

Việc giữ vững tốc độ phát triển BHXH, BHYT, đặc biệt là tỷ lệ người tham gia BHYT phát triển bền vững trong khi đời sống người dân còn khó khăn một lần nữa đã khẳng định sự kiên định, quyết liệt của ngành BHXH Việt Nam trong việc thực hiện hiệu quả lộ trình BHXH, BHYT toàn dân. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị vừa thể hiện trách nhiệm của Ngành trong đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân.

3. Số người thụ hưởng chính sách ngày càng lớn, quyền lợi người thụ hưởng tiếp tục được đảm bảo kịp thời với chất lượng phục vụ ngày càng cao

Toàn Ngành tiếp tục ghi dấu ấn trong công tác chuyển đổi số, đổi mới tác phong làm việc theo hướng phục vụ; giải quyết và chi trả đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Đặc biệt, thực hiện Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ, với tinh thần khẩn trương, toàn Ngành đã ưu tiên tập trung nguồn lực, chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023 và hoàn thành ngay trong buổi sáng ngày đầu chi trả với 100% người hưởng qua tài khoản cá nhân (khoảng hơn 1,24 triệu người) với tổng số tiền trên 8,8 nghìn tỷ đồng. Việc triển khai hiệu quả, nhanh gọn Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Ngành đã được người dân ghi nhận và đánh giá cao.

Trong năm 2023, toàn Ngành đã giải quyết gần 95,7 nghìn người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; hơn 8,8 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho hơn 1 triệu người hưởng các chế độ BHTN. Tổng số chi các quỹ BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 439,27 nghìn tỷ đồng, trong đó quỹ BHYT là 124,3 nghìn tỷ đồng với hơn 174,8 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT.

10 kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023
Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. (Ảnh minh họa: BHXH Hà Tĩnh)

Xác định công tác phục vụ người hưởng luôn là nhiệm vụ trọng tâm, ngành BHXH Việt Nam không ngừng cải cách hành chính mạnh mẽ. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính từ 114 thủ tục (năm 2015) xuống chỉ còn 25 thủ tục, trong đó 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4; thực hiện giao dịch điện tử với các tổ chức, cá nhân ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ…. Đáng chú ý, năm 2023, cả nước đã có khoảng 64% số người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng 3% so với năm 2022 (vượt 4% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao).

Sự chủ động, kịp thời với tinh thần làm việc chu đáo, chuyên nghiệp của ngành BHXH Việt Nam thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách.

4. Kỷ cương, kỷ luật về tài chính được tăng cường. Quỹ BHXH, BHYT tiếp tục được quản lý chặt chẽ, an toàn, hiệu quả

Quỹ BHXH, BHYT đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, được quản lý, sử dụng đúng mục đích, an toàn, bền vững, công khai, minh bạch dưới sự giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng quản lý BHXH và các cấp, các ngành. Quy mô các quỹ tăng qua từng năm, được thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng, nhờ đó nhân dân, người lao động ngày càng yên tâm, tin tưởng chính sách.

Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi người tham gia, quỹ BHXH, BHYT còn là nguồn tài chính quan trọng của quốc gia. Với cơ cấu đầu tư vào trái phiếu Chính phủ chiếm trên 80% tổng dư nợ đầu tư, các quỹ bảo hiểm đã góp phần đáp ứng nhu cầu huy động vốn của ngân sách nhà nước, giúp thực hiện chính sách tài chính vĩ mô, ổn định tài chính quốc gia, cơ cấu lại nợ công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

5. Công tác truyền thông, tư vấn, giải đáp chính sách tiếp tục đổi mới linh hoạt, sáng tạo

Công tác truyền thông được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, bắt kịp xu hướng hiện đại; kết hợp linh hoạt giữa truyền thông trực tiếp và truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội;… tạo sự lan tỏa sâu rộng để người dân biết đến chính sách, hiểu sâu lợi ích của chính sách, từ đó tin tưởng, tham gia. Đáng chú ý, việc triển khai hiệu quả công tác truyền thông đã góp phần tăng cường sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng.

10 kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023
Công tác truyền thông, tư vấn, giải đáp chính sách tiếp tục đổi mới linh hoạt, sáng tạo. (Ảnh minh họa)

Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đăng tải hơn 32 nghìn tin, bài, phóng sự…; thực hiện khoảng 28.800 hội nghị truyền thông, tập huấn, tư vấn, đối thoại với khoảng 1,58 triệu lượt người tham dự; khoảng 139.000 cuộc truyền thông nhóm nhỏ cho khoảng 1,08 triệu lượt người;... Đặc biệt, Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam mỗi ngày thu hút từ 200 - 300 nghìn lượt truy cập. Đến nay, Cổng đã có 200 triệu lượt truy cập và là một trong những Cổng Thông tin điện tử có lượng người đọc, người xem lớn nhất trong khối các Bộ, ngành.

Công tác tư vấn, giải đáp, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng được ngành BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm đẩy mạnh. Năm 2023, đã hỗ trợ, tư vấn, giải đáp trên 1,7 triệu lượt người; tổ chức 12 hội nghị đối thoại, giải đáp chính sách tại 12 tỉnh, thành phố, thu hút gần 2.450 người tham gia. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh ngành BHXH Việt Nam phục vụ người dân tận tâm, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Nhận thấy lợi ích của BHXH, BHYT rất thiết thực đặc biệt đối với người có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, BHXH Việt Nam đã phát động chương trình tặng sổ BHXH, tặng thẻ BHYT trong toàn hệ thống với thông điệp trao nhân ái, lan tỏa yêu thương. Năm 2023 đã có 24.300 sổ BHXH và 250.000 thẻ BHYT được trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn.

6. BHXH Việt Nam tiếp tục được ghi nhận, đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam đã ưu tiên tập trung nguồn lực, chủ động thực hiện các giải pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, đạt nhiều kết quả trong “Năm Dữ liệu số quốc gia 2023” và vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2023, Ngành đã xác thực hơn 95 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 86,6 triệu người đang tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, chiếm 97% tổng số người tham gia. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách, đồng thời phòng chống trục lợi chính sách hiệu quả.

BHXH Việt Nam đã phối hợp với ngành Công an, ngành Y tế và các Bộ, ngành liên quan triển khai sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp phục vụ người dân đi khám, chữa bệnh BHYT; triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng”… giúp người dân chỉ cần đến bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ và nhận 3 kết quả cùng lúc. Trong năm 2023, toàn Ngành đã tiếp nhận và giải quyết 443.138 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (rút ngắn thời gian chờ cấp thẻ BHYT từ 5 ngày xuống còn 2 ngày), 5.658 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí (rút ngắn thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 7 ngày)…

Đặc biệt, đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT (tương ứng 12.851 nghìn cơ sở) trên toàn quốc đã triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp, với hơn 55 triệu lượt người sử dụng, rút ngắn thời gian, thủ tục khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

7. Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN giảm sâu nhất từ trước đến nay

Với sự chỉ đạo quyết liệt của BHXH Việt Nam, toàn Ngành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đa dạng, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để thu hồi, giảm số tiền chậm đóng xuống mức thấp nhất. Đặc biệt, Ngành đã tăng cường tập trung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm vào các đơn vị chậm đóng lớn, kéo dài; đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất các đơn vị sử dụng lao động; phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BHXH, BHYT.

Năm 2023, BHXH Việt Nam chủ trì và phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại hơn 22 nghìn đơn vị với tổng số tiền chậm đóng các đơn vị đã khắc phục là trên 2.023 tỷ đồng. Nhờ các giải pháp quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ của Ngành, năm 2023, số tiền chậm đóng chỉ chiếm 2,69% số phải thu - là tỷ lệ thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% năm 2016 xuống còn 2,69%).

Việc tiếp tục duy trì tỷ lệ chậm đóng ở mức thấp là một nỗ lực rất đáng ghi nhận, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của người sử dụng lao động trong thực hiện chính sách.

8. Đặt quyền lợi người tham gia BHYT làm trọng tâm, ngành BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với ngành Y tế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khám, chữa bệnh BHYT và bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT

Năm 2023, để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT theo quy định, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT giai đoạn hậu Covid-19 và giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP giải quyết khó khăn về cơ chế thanh toán kinh phí khám, chữa bệnh BHYT vượt tổng mức thanh toán và bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng thuộc diện tham gia BHYT. Thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, BHXH Việt Nam đã kịp thời thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám, chữa bệnh. Đồng thời, lãnh đạo Ngành đã thường xuyên quán triệt, chỉ đạo BHXH các tỉnh đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí khám, chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động.

Có thể thấy, sự chủ động, quyết liệt của ngành BHXH Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức cung ứng dịch vụ y tế, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHYT và cùng thực hiện trách nhiệm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT.

9. Đã có khoảng 35 triệu người sử dụng ứng dụng “VssID - BHXH số”

Để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, BHXH Việt Nam tiếp tục nâng cấp ứng dụng “VssID - BHXH số” bổ sung nhiều tiện ích quan trọng: tính năng hiển thị số tiền và thời gian đơn vị chưa đóng BHXH, BHTN cho người lao động; cấp lại mật khẩu ứng dụng tự động bằng trí tuệ nhân tạo tích hợp trên Tổng đài chăm sóc khách hàng; liên thông, chia sẻ một số tính năng của VssID với ứng dụng VneID tạo thuận lợi cho người sử dụng…

10 kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023
Cán bộ BHXH tỉnh Quảng Nam hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID.

Ứng dụng VssID là bước đột phá trong công tác chuyển đổi số của Ngành. Sau hơn 3 năm triển khai, người dùng ngày càng hiểu được lợi ích, ý nghĩa, vai trò của ứng dụng không chỉ trong việc cung cấp thông tin, tra cứu, thực hiện các dich vụ công trực tuyến mà còn là công cụ để giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT của chủ sử dụng lao động, cảnh báo, ngăn chặn trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Với các tính năng thiết thực, đến nay ứng dụng đã thu hút khoảng 35 triệu người sử dụng và nhận được nhiều phản hồi tích cực, đánh giá cao.

Theo bảng xếp hạng hiện nay về "Ứng dụng được tải nhiều nhất tại Việt Nam" trên App Store, ứng dụng VssID đứng thứ 25 trong nhóm các ứng dụng cung cấp miễn phí. Đây cũng là một trong 3 ứng dụng của cơ quan nhà nước được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là có lượng người dùng lớn tại Việt Nam.

10. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đổi mới, hội nhập và phát triển

Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, linh hoạt và có nhiều đổi mới; tăng cường các hoạt động cả đa phương và song phương. Quan hệ hợp tác về an sinh xã hội với các nước, nhất là các đối tác truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc...; các tổ chức quốc tế (như Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tiền tệ Quốc tế…) tiếp tục được duy trì, mở rộng.

Trong năm 2023, Đoàn công tác của BHXH Việt Nam do Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với các cơ quan an sinh xã hội của Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp triển khai hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thực hiện Hiệp định song phương về BHXH. BHXH Việt Nam tích cực đẩy mạnh công tác đối ngoại với Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tổ chức thành công Hội nghị Đối thoại với khoảng 100 doanh nghiệp FDI Nhật Bản về thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Có thể nói, những kết quả tích cực, toàn diện đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành BHXH Việt Nam đã cho thấy quyết tâm chính trị của toàn Ngành trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đươc giao, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần củng cố, tạo thêm niềm tin vững chắc của người dân, người lao động, doanh nghiệp với các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

L.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cổ phiếu ngân hàng bùng nổ, VN-Index bật tăng

Cổ phiếu ngân hàng bùng nổ, VN-Index bật tăng

(LĐTĐ) Hôm nay (12/4), VN-Index bật tăng mạnh trong phiên chiều dưới sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng. Một số mã đạt mức giá trần như CTG, LPB.
Hà Nội bổ sung 2.648 biên chế giáo viên năm học 2023 - 2024

Hà Nội bổ sung 2.648 biên chế giáo viên năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung 2.648 biên chế giáo viên năm học 2023 - 2024.
Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024 người lao động có 6 dịp nghỉ lễ, Tết, trong đó lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch là 1 ngày.
Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp

Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh vừa chủ trì phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp, do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo.
Xử lý hàng chục trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông

Xử lý hàng chục trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông

(LĐTĐ) Nhiều học sinh vẫn bất chấp quy định, điều khiển xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, đi thành hàng hai, hàng ba trên đường... Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường phối hợp với nhà trường tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông cho học sinh; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.
Dự án “Âm thanh của tình anh em” quy tụ 41 nghệ sĩ đến từ 20 quốc gia

Dự án “Âm thanh của tình anh em” quy tụ 41 nghệ sĩ đến từ 20 quốc gia

(LĐTĐ) Với mong muốn chung tay đưa âm nhạc hàn lâm - tinh hoa lịch sử âm nhạc của nhân loại và dân tộc tới gần hơn nữa với công chúng trong nước, cũng như chắp cánh cho những tài năng giao hưởng Việt vươn ra thế giới, ABBANK đồng hành cùng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức dự án “Âm thanh của tình anh em” (Sounds of Brotherhood).
Giá vàng SJC lại lập đỉnh, tăng lên 85 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC lại lập đỉnh, tăng lên 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Chiều nay (12/4), giá vàng SJC tiếp tục tăng và thiết lập đỉnh mới khi đạt 85 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Hà Nội yêu cầu tăng cường phổ biến pháp luật cho người lao động

Hà Nội yêu cầu tăng cường phổ biến pháp luật cho người lao động

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn.
TP.HCM: Đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động

TP.HCM: Đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành kế hoạch triển khai có hiệu quả Quyết định số 1400 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030”.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Tăng thêm quyền lợi thai sản cho lao động nữ

Tăng thêm quyền lợi thai sản cho lao động nữ

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), cán bộ Công đoàn làm công tác Nữ công kiến nghị: Cần bổ sung thêm quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản cho các trường hợp hiếm muộn phải nghỉ việc không lương dài ngày, để điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, đối với lao động nữ đã có thời gian đóng BHXH 5 năm liên tục trở lên.
Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024

Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
Tai nạn lao động vẫn “đáng” báo động!

Tai nạn lao động vẫn “đáng” báo động!

(LĐTĐ) Mặc dù có xu hướng giảm, nhưng trong năm 2023, số vụ tai nạn lao động (TNLĐ), số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng trên địa bàn cả nước vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại. Trước thực tế này, các cơ quan chức năng đã đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều biện pháp, giải pháp, trong đó có việc, tăng cường thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chăn ngừa từ sớm những nguy cơ mất ATLĐ.
Để lộ trình trả lương mới không “bị nghẽn”

Để lộ trình trả lương mới không “bị nghẽn”

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Người lao động có bắt buộc phải đi làm vào các ngày lễ 30/4-1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương?

Người lao động có bắt buộc phải đi làm vào các ngày lễ 30/4-1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương?

(LĐTĐ) Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động không bắt buộc phải đi làm vào các ngày lễ. Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi có sự đồng ý của người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động