M
07:58 | 08/01/2017

Công đoàn Ngân hàng Nhà nước

Xây dựng môi trường không khói thuốc trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) Từ năm 2012 đến nay, Công đoàn Ngân hàng Nhà nước (NHVN) đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai chương trình phòng chống (PC) tác hại của thuốc lá, Luật PC tác hại thuốc lá một cách kịp thời và hiệu quả đến CNVCLĐ trong toàn Ngành.

tin nhap 20170107233847 Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với ngành Ngân hàng
tin nhap 20170107233847 Công đoàn NHVN trao 800 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ
tin nhap 20170107233847
Ảnh minh họa

Trong những năm qua, Công đoàn NHVN đã chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của CNVCLĐ đối với công tác PC tác hại của thuốc lá như tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề, mít tinh, hội thảo, xem phim…

Bên cạnh đó, bổ sung tiêu chí không sử dụng thuốc lá vào tiêu chí thi đua trong ngành Ngân hàng; động viên CNVCLĐ mỗi người phấn đấu trở thành một tuyên truyền viên, vận động mọi người trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng xã hội và người thân trong gia đình cùng chung sức PC tác hại của thuốc lá.

Ngoài ra, Công đoàn NHNN hướng dẫn các Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc tích cực lồng ghép các hoạt động PC tác hại của thuốc lá vào các phong trào thi đua lao động, sản xuất của ngành Ngân hàng làm cơ sở để xây dựng môi trường làm việc văn minh hiện đại, chuyên nghiệp.

Hiện nay hệ thống Công đoàn NHVN có 9 Công đoàn cấp trên cơ sở và 90 CĐCS trực thuộc Công đoàn NHVN, tổng số có 917 CĐCS tổ chức cho 143.914 đoàn viên lao động ký cam kết không hút thuốc lá nơi làm việc.

Nguồn :