M
13:57 | 15/03/2018

Xây dựng chế tài xử phạt những hành vi ứng xử không văn hóa

Ban Chỉ đạo Chương trình 04 - CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020” vừa giao cho Sở Nội vụ nghiên cứu đưa ra chế tài xử phạt từng mức độ vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc khối các cơ quan TP Hà Nội.

tin nhap 20180315091912 HĐND Thành phố tổ chức phiên giải trình về quy tắc ứng xử trong công sở và nơi công cộng
tin nhap 20180315091912 Thực hiện Chương trình 04 - CTr/TU: Phải đưa Quy tắc ứng xử vào cuộc sống

Nếu được ban hành, chế tài sẽ góp phần nắn chỉnh những hành vi ứng xử thiếu văn minh của một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Một trong những vấn đề được xem là then chốt trong việc đưa Chương trình 04 và hai bộ quy tắc ứng xử thành nét văn hóa ứng xử của người Hà Nội là công tác tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Sáng nay (15/3), Thường trực HĐND TP khóa XV sẽ tiến hành phiên giải trình thực hiện quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc TP Hà Nội, quy tắc ứng xử nơi công cộng và nhiều vấn đề khác. Trong đó, nhiệm vụ triển khai thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử trong năm 2018 cũng là vấn đề trọng tâm trong phiên giải trình này.

Hoàng Phúc

Nguồn :