M
11:48 | 08/01/2019

Vì một nền hành chính hiện đại

(LĐTĐ) Trong năm qua, Hà Nội đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội...  trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, về đích sớm so với mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, nhờ chú trọng triển khai nhiều khâu đột phá, chỉ số cải cách hành chính (CCHC - PAR Index) của thành phố đang đứng vị trí 2/63 (tăng 1 bậc) so với trước đây.

vi mot nen hanh chinh hien dai Quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử
vi mot nen hanh chinh hien dai Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn
vi mot nen hanh chinh hien dai Tuổi trẻ quận Hà Đông: Xung kích tham gia cải cách hành chính

Chuyển biến rõ nét

Năm 2018 được thành phố Hà Nội chọn là "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, đây là lựa chọn mang tính chiến lược sau chủ đề năm 2017 “Năm kỷ cương hành chính” nhằm xây dựng chính quyền thành phố theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở.

vi mot nen hanh chinh hien dai
Bộ phận một cửa quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NC

Ðể tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, một trong những việc thành phố triển khai đầu tiên khi mở rộng địa giới hành chính là tổ chức bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính từ cơ sở tới thành phố. Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần 5 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả" và tinh thần "một việc - một đầu mối xuyên suốt", công tác CCHC tại Hà Nội đã có những bước chuyển tích cực.

Song song với đó, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính từ thành phố tới cơ sở, thông qua việc đẩy mạnh thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7028/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 của Thành phố. Theo đó, kế hoạch cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành.

UBND Thành phố đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% các sở, cơ quan tương đương sở, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cải cách hành chính cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện nội dung kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 của Thành phố.

100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý. UBND Thành phố cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

H.Phúc

Đó là, toàn bộ công chức của thành phố được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công vụ, tập trung vào các đối tượng trưởng, phó trưởng các phòng, ban thuộc sở, ngành, UBND cấp huyện; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã và chuyên viên trực tiếp thụ lý giải quyết các thủ tục hành chính. Tất cả các viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.

Chính nhờ sự chuẩn bị chu đáo này, năm 2018 tiếp túc đánh dấu sự chuyển biến tích cực và rõ nét trong công tác CCHC của thành phố Hà Nội. Kết quả CCHC của thành phố được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó, nổi bật là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) công bố tháng 4/2018 đứng vị trí 13/63 (tăng 1 bậc); Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) đứng vị trí 2/63 (tăng 1 bậc).

100% đơn vị có sáng kiến CCHC

Xác định rõ CCHC tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành của thành phố trong năm 2019. Ngay từ đầu năm 2019, UBND Thành phố đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu quan trong về CCHC trong năm 2019.

Trong đó, thành phố yêu cầu 100% các sở, cơ quan tương đương sở, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cải cách hành chính cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện nội dung kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 của thành phố, qua đó phải xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm.. 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

Trong năm 2019 có tối thiểu 30% số cơ quan, đơn vị được kiểm tra cải cách hành chính; phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị có sáng kiến cải cách hành chính. 100% UBND các quận, huyện, thị xã triển khai chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính đối với UBND cấp xã trực thuộc; tối thiểu 95% số hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn...

Các cơ quan, đơn vị thực hiện hội nghị đối thoại với người dân về các vấn đề có liên quan tới giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ít nhất 2 lần/năm. 100% các đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ tài chính thực hiện đúng kế hoạch của UBND Thành phố. 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố…

UBND Thành phố cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính.

Tuấn Dũng

Nguồn :