M
16:50 | 05/07/2018

Trong 6 tháng tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng hơn 4.000 người

Trong 6 tháng qua, toàn quốc xảy ra 9.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết trên 4.000 người, bị thương hơn 7.000 người.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia, 6 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra 8.999 vụ TNGT, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người. So với 6 tháng đầu năm 2017, số vụ TNGT giảm 594 vụ (giảm 6,19%), số người chết giảm 31 người (giảm 0,75%), số người bị thương giảm 908 người (giảm 11,44%).

tin nhap 20180705161401
Một vụ tai nạn giao thông

Trong đó, đường bộ xảy ra 8.889 vụ, làm chết 4.027 người, bị thương 6.997 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 568 vụ (6.01%), giảm 4 người chết (0.10%), giảm 893 người bị thương (11.32%).

Đường sắt xảy ra 62 vụ, làm chết 53 người, bị thương 28 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 14 vụ (18.42%), giảm 12 người chết (18.46%), giảm 2 người bị thương (6.67%).

Đường thuỷ nội địa xảy ra 40 vụ, làm chết 22 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 10 vụ (20%), giảm 4 người chết (15.38%), giảm 12 người bị thương (85.71%).

Hàng không đã xảy ra 10 sự cố; trong đó có 3 sự cố mức C, 7 sự cố mức D; so với cùng kỳ năm 2017 tăng 5 sự cố. Hàng hải xảy ra 8 vụ, làm chết 1 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 2 vụ (20%), giảm 11 người chết (91.67%), giảm 1 người bị thương (100%).

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong số các nạn nhân bị TNGT có 6,62% dưới 18 tuổi; 31,6% từ 18 đến dưới 27 tuổi; 52,5% từ 27 đến 55 tuổi và 9,66% trên 55 tuổi. TNGT liên quan đến ô tô chiếm 32,8%, mô tô 60,62%, phương tiện khác 6,58%.

Nguồn :