M
08:20 | 20/05/2018

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến giữa tháng 5 đạt gần 19 tỷ USD

Số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2018 (từ 1/5 đến 15/5/2018) đạt 18,93 tỷ USD, tăng 3,7% so với nửa cuối tháng 4/2018. Qua đó, đưa giá trị tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước từ đầu năm đến nay đạt 162,74 tỷ USD​.

tong kim ngach xuat nhap khau den 155 dat gan 19 ty usd Dệt may Việt Nam trên đà trở lại thời hoàng kim
tong kim ngach xuat nhap khau den 155 dat gan 19 ty usd Xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 4 ước đạt 3,2 tỷ USD

Cụ thể về xuất khẩu, trong kỳ 1 tháng 5/2018 giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 8,78 tỷ USD, giảm 7,9% (tương ứng giảm 752 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2018. Tính đến hết ngày 15/5/2018, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 82,63 tỷ USD, tăng 18,7% (tương ứng tăng 13,02 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

tong kim ngach xuat nhap khau den 155 dat gan 19 ty usd
Dệt may là một trong những mặt hàng xuất khẩu có giá trị giảm trong kỳ 1 tháng 5/2018

So với nửa cuối tháng 4/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 5/2018 biến động giảm ở một số nhóm hàng như: Dệt may giảm 10,5%, tương ứng giảm 114 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 109 triệu USD, tương ứng giảm 30,3%; sắt thép các loại giảm 94 triệu USD, tương ứng giảm 39,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 88 triệu USD, tương ứng giảm 12,4%...

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 6,11 tỷ USD, giảm 6,6% (tương ứng giảm 435 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/5/2018 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 58,52 tỷ USD, tăng 18,6% tương ứng tăng 9,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm đến 70,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Về nhập khẩu, trong kỳ 1 tháng 5/2018 đạt 10,15 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 1,42 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2018. Tính đến hết ngày 15/5/2018 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 80,11 tỷ USD, tăng 10,4% (tương ứng tăng 7,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 5/2018 đạt 5,64 tỷ USD, tăng 13,3% (tương ứng tăng 662 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/5/2018 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 47,11 tỷ USD, tăng 7,2%, tương ứng tăng 3,15 tỷ USD, chiếm 58,8% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Đỗ Đạt

Nguồn :