M
08:22 | 27/08/2018

Tìm hiểu những thành phố thông minh trên khắp thế giới

Thành phố thông minh (Smart City) được hiểu là sự hội tụ của 3 yếu tố gồm hạ tầng hiệu quả, phát triển bền vững và môi trường sống thân thiện. Trên thế giới đã có một số quốc gia xây dựng khá thành công mô hình phát triển Smart City.

Nguồn :