M
18:09 | 01/07/2018

Tiếp nhận 1.087 mẫu hài cốt và 140 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 1.087 mẫu hài cốt liệt sĩ và 140 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó đã phân tích và trả kết quả được 87 trường hợp, báo tin mộ liệt sĩ tới 8 gia đình liệt sĩ trong 6 tháng đầu năm 2018.

tin nhap 20180701174226 Quy chế hoạt động của BCĐQG tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
tin nhap 20180701174226 Kiện toàn BCĐ quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
tin nhap 20180701174226 Chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong

Thông tin về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, ngành đã thí điểm giải quyết hồ sơ tồn đọng trong lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) tại 4 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bình Định.

tin nhap 20180701174226

Tiếp nhận, di chuyển hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Thanh Hóa). Ảnh: LĐTBXH

Cụ thể, trong tháng 5/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam về thực hiện chính sách và đề nghị giải quyết chế độ, chính sách liệt sĩ, thương binh đối với cựu TNXP.

Theo báo cáo của Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, hiện cả nước còn 384 trường hợp cựu TNXP chưa được giải quyết chế độ liệt sĩ, 6.541 người chưa được giải quyết chế độ thương binh, 10.701 người và 409 con đẻ cựu TNXP chưa được giải quyết chế độ do: Hầu hết các trường hợp này không còn giấy tờ gốc; người hy sinh chỉ còn đồng đội trong đơn vị biết; nhiều người không còn vết thương thực thể.

Bên cạnh đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 14/7/2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; tập trung thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, huy động nguồn lực của xã hội, cộng đồng chăm lo đời sống người có công với cách mạng.

Ngành cũng tiếp tục thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy trình giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng.

Nguồn :