M

“Thủ phủ” hoa loa kèn giữa Thủ đô

Mỗi độ tháng tư về, khi cái nắng hè bắt đầu chiếu rọi, là lúc báo hiệu mùa loa kèn đã tới.