M
11:04 | 05/07/2018

Hà Nội:

Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 120.062 tỷ đồng

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 tại phiên họp sáng nay (5/7), Kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đã đạt 50,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017.

ha noi thu ngan sach nha nuoc trong 6 thang dau nam 2018 tang 19 Bổ sung chế độ, chính sách cho người đi cai nghiện ma túy tự nguyện
ha noi thu ngan sach nha nuoc trong 6 thang dau nam 2018 tang 19 Quỹ bảo hiểm xã hội thực chất chỉ giữ tiền hộ người lao động

Theo ông Hà Minh Hải, ngay từ đầu năm, UBND Thành phố đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách với việc ban hành Chương trình hành động về những nhiệm vụ, giải pháp; tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2018 của Thành phố.

ha noi thu ngan sach nha nuoc trong 6 thang dau nam 2018 tang 19
Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Hà Minh Hải báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018.

Kết quả, tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm là 120.062 tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 7.362 tỷ đồng, đạt 36,6% dự toán, bằng 87,1% so với cùng kỳ, thu từ dầu thô: 1.500 tỷ đồng, đạt 80,2% dự toán, tăng 23,7% so với cùng kỳ; thu nội địa thực hiện là 111.200 tỷ đồng, đạt 51,4% dự toán, tăng 21,9% so với cùng kỳ (hầu hết các khoản thu, khu vực thu duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ); có 10 khoản thu có tiến độ đạt khá và 7 khoản thu có tiến độ đạt thấp so với dự toán.

Trong đó, đáng chú ý, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương 22.120 tỷ đồng, đạt 41,9% dự toán và tăng 24,9% so với cùng kỳ. Đây là năm đầu tiên khu vực DNNN trung ương tăng trưởng cao so với các năm trước...

Về chi ngân sách, ông Hà Minh Hải cho biết, với các giải pháp đồng bộ, chủ động và quyết liệt, trong 6 tháng đầu năm nhìn chung ngân sách đã chủ động, đảm bảo, đáp ứng kịp thời các khoản chi cho các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo đúng dự toán được giao và phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước thực hiện 31.123 tỷ đồng, đạt 32,7% dự toán năm và thắng 18,7% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế tồn tại như, công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách mặc dù đã được Thành phố tích cực triển khai nhưng một số khoản thu vẫn thấp hơn so với dự toán, nợ đọng ngân sách còn lớn, do một số doanh nghiệp kinh doanh trong kinh vực xây dựng, bất động sản khó khăn về tài chính trong việc thanh toán các khoản nghĩa vụ nộp NSNN, nhất là đối với khoản tiền phạt chậm nộp…

Xác định những khó khăn, thách thức trong 6 tháng cuối năm là rất lớn, ông Hà Minh Hải cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018, các cấp các ngành, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cần nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết, Chương trình của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố. Trong đó, cần tập trung đẩu mạnh thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, đặc biệt chí trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, nang cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, các kết luận và kiến nghị giám sát của HĐND Thành phố.

Nguồn :