M
18:33 | 10/01/2017

Kiểm định cơ sở đại học:

Thống nhất thước đo chất lượng giáo dục

(LĐTĐ) Một thước đo chung nhằm đánh giá các cơ sở đào tạo giáo dục đại học được thiết kế theo chuẩn quốc tế đang được Bộ GD – ĐT hoàn tất trên cơ sở bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường ĐH ASEAN (AUN-QA) mới ban hành tháng 7-2016 sẽ góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong thời gian tới.

thong nhat thuoc do chat luong giao duc Hiệu trưởng các trường đại học cùng giải bài toán việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp
thong nhat thuoc do chat luong giao duc Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
thong nhat thuoc do chat luong giao duc Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Thông tin mới nhất từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT, để các cơ sở giáo dục đại học được đánh giá theo một thang đo đồng nhất với các trường trong khu vực và quốc tế, Bộ dự kiến đưa ra quy định mới về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Bộ tiêu chí này được xây dựng trên cơ sở bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường ĐH ASEAN (AUN-QA) mới ban hành tháng 7-2016.

Các cơ sở giáo dục đại học phải hoàn thành việc tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đến hết ngày 30-6-2017. Việc đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục này được thực hiện cho đến hết ngày 31-12-2017. Việc thẩm định kết quả đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện cho đến hết ngày 30-6-2018.

thong nhat thuoc do chat luong giao duc
Ảnh minh họa.

Đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, giấy chứng nhận kiểm định chất lượng theo bộ đánh giá mới chỉ có hiệu lực trong thời gian 5 năm. Bộ GD-ĐT yêu cầu, hai năm rưỡi sau khi được công nhận, cơ sở giáo dục đại học phải được cơ quan chức năng thực hiện rà soát giữa chu kỳ.

Trường hợp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn thời hạn giá trị mà cơ sở giáo dục vi phạm pháp luật hoặc không còn đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn thì sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận. Đáng lưu ý là các trường tham gia kiểm định nhưng không được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ bị hạn chế quyền tự chủ. Nếu liên tục 3 năm sau đó vẫn không thực hiện cải tiến chất lượng để được công nhận, cơ sở sẽ bị áp dụng chế tài hạn chế hoặc đình chỉ việc tuyển sinh.

Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học mới đang hoàn thiện gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí chia thành 4 nhóm: Đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược (8 tiêu chuẩn, 37 tiêu chí); Đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống (4 tiêu chuẩn, 19 tiêu chí); Đảm bảo chất lượng về mặt thực hiện chức năng (9 tiêu chuẩn, 39 tiêu chí); Kết quả hoạt động (4 tiêu chuẩn, 16 tiêu chí).

Việc đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng có sự thay đổi cơ bản so với quy định hiện hành. Từng tiêu chí được đánh giá theo thang 7 mức để đánh giá thay vì chỉ có mức đạt và chưa đạt như hiện nay. Cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng khi có điểm trung bình của các tiêu chuẩn trong từng nhóm đều đạt từ mức 3,5 điểm trở lên và không có tiêu chuẩn nào có điểm trung bình dưới 2,0 điểm. Sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành và có hiệu lực trong thời gian 5 năm, các cơ sở giáo dục cũng có thể đăng ký để đánh giá thêm theo quy định mới.

H.Thành

Nguồn :