M
10:21 | 23/03/2016

Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Phát triển nguồn nhân lực LOD

Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
Thông báo bán đấu giá tài sản

UBCKNN thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Phát triển nguồn nhân lực LOD kể từ ngày 21/12/2015.

Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Phát triển nguồn nhân lực;

Địa chỉ: Số 924 đường Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.3768 9643  Fax: 04.37689644

Website: www.lod.com.vn

UBCKNN

 

 

Nguồn :