M
19:34 | 08/12/2019

Tăng cường biện pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã của thành phố thực hiện Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH, ngày 26/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

tang cuong bien phap phong chong bao luc xam hai tre em Một số vấn đề cần biết về tội phạm xâm hại trẻ em qua mạng xã hội
tang cuong bien phap phong chong bao luc xam hai tre em Những dấu hiệu nhận biết hành vi xâm hại trẻ em
tang cuong bien phap phong chong bao luc xam hai tre em Xâm hại trẻ em: Đối tượng có rất nhiều thủ đoạn

Công văn nêu rõ, Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo: Lồng ghép các chỉ tiêu về thực hiện quyền trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, nhất là trong kế hoạch trung hạn và 5 năm tới tại địa phương; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư nhằm bảo đảm các quyền của trẻ em, để trẻ em được sống an toàn, lành mạnh.

tang cuong bien phap phong chong bao luc xam hai tre em

Đồng thời tăng cường công tác truyền thông, giáo dục đối với gia đình, người dân trong cộng đồng và trẻ em về chính sách, pháp luật liên quan đến quyền của trẻ em.

Bên cạnh đó, chăm lo sự phát triển toàn diện trẻ em về sức khỏe, dinh dưỡng, những kiến thức, hiểu biết cho trẻ em, hạn chế tối đa những tiêu cực, rủi ro, những yếu tố dễ tổn thương. Tăng cường kỹ năng sống thích ứng trong quan hệ và ứng xử để các em đủ sức đối phó với các tác động tiêu cực.

Đề cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong phòng ngừa và xử lý các mối nguy hiểm, hậu quả của các yếu tố, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em; tiến hành ngay việc giám sát, kiểm tra, thanh tra toàn diện việc thực hiện quyền trẻ em của các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục trẻ em trên địa bàn.

Chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh tất cả các vụ việc, những người vi phạm bạo lực, xâm hại trẻ em. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở để xảy ra tình trạng chậm trễ, thực hiện không đầy đủ trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc bao che vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự tới các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Về việc trên, Uỷ ban nhân dân thành phố giao các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu đề xuất thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố theo quy định.

PV.H

Nguồn :