M
12:03 | 05/07/2018

HĐND Thành phố Hà Nội:

Sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện kiến nghị của cử tri

Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XV sáng 5/7, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết, trong nửa năm còn lại, HĐND TP sẽ tổ chức triển khai giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện kết quả kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn TP từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

se giam sat chuyen de viec thuc hien kien nghi cua cu tri Hà Nội: Đã có 7/20 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm 2018
se giam sat chuyen de viec thuc hien kien nghi cua cu tri Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri
se giam sat chuyen de viec thuc hien kien nghi cua cu tri Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho hay, ngay đầu năm, Thường trực HĐND TP đã ban hành Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 4/1/2018 của Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND trong năm 2018 để cụ thể hóa theo danh mục 252 công việc trọng tâm.

Trong 6 tháng qua, HĐND Thành phố đã thực hiện được 130 công việc đều theo đúng thời gian, tiến độ và đảm bảo chất lượng; triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

se giam sat chuyen de viec thuc hien kien nghi cua cu tri
Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà cũng cho biết, nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả, chẩt lượng các công việc theo thẩm quyền của Thường trực HĐND TP, Thường trực HĐND TP đã đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, tổng hợp, tham mưu, chuẩn bị đối với các nội dung quan trọng.

Theo đó, trước khi tham gia các cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, các nội dung cụ thể đã được các Ban HĐND TP chuẩn bị và thống nhất trước bằng văn bản, chuẩn bị kỹ càng các luận cứ, các tài liệu, văn bản có liên quan, qua đó ý kiến của Thường trực HĐND TP luôn đảm bảo chất lượng.

Đặc biệt, chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, các đại biểu HĐND TP đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trong các ngày từ 11 đến 19/6/2018 đảm bảo đúng quy định, với tổng số 30 cuộc tiếp xúc, tiếp thu 227 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các cuộc tiếp xúc đổi mới theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo, tăng phần giải trình, trả lời của các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã có liên quan.

Thường trực cũng đã chủ trì, tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP”, với sự tham dự của 330 đại biểu và đông đảo cử tri trên địa bàn 14 quận, huyện; đã tổng hợp đầy đủ và chuyển đến UBND TP 39 kiến nghị của cử tri các địa phương để chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả của hội nghị cho thấy Thường trực HĐND TP lựa chọn đúng, trúng nội dung tiếp xúc công tác quản lý nhà chung cư là vấn đề được cử tri, nhân dân rất quan tâm thời gian qua.

se giam sat chuyen de viec thuc hien kien nghi cua cu tri
Đại biểu HĐND TP Hà Nội dự Kỳ họp thứ 6, khóa XV.

Phát huy những kết quả đã đạt được, từ nay đến cuối năm, Thường trực HĐND TP sẽ tập trung, triển khai các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý, sẽ thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của TP và từng địa phương, hoàn thành chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND TP năm 2018.

Phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo nội dung các kỳ họp của HĐND TP; chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội đung kỳ họp thường kỳ cuối năm, đặc biệt là nội dung ỉây phiêu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo hướng dẫn của ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đặc biệt, theo Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà, trong nửa năm còn lại, HĐND TP sẽ tổ chức, triển khai giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện kết quả kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các quyết định gỉải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn TP từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đồng thời, các Ban, tổ đại biểu HĐND TP triển khai chương trình giám sát, khảo sát theo kế hoạch. HĐND TP cũng sẽ tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biếu HĐND TP, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề...

Song song với đó, HĐND Thành phố sẽ tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội; tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thủ đô; kiểm điểm thực hiện các nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2016-2020; triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đề án thí điểm chính quyền đô thị...

Cùng với đó, duy trì tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề của HĐND các cấp về trao đổi kỹ năng, tình hình hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan và đại biểu dân cử; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hợp nhất các cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND TP; triển khai quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại CBCC, NLĐ tại cơ quan Văn phòng.

Nguồn :