M
17:09 | 22/08/2017

LĐLĐ Thành phố:

Rà soát bổ sung quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2018-2023

Thực hiện kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, chiều nay (22/8), LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt công đoàn thành phố lấy ý kiến rà soát bổ sung quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2018-2023. 

ra soat bo sung quy hoach nhan su nhiem ky 2018 2023 Đại hội CĐ cấp trên cơ sở phải hoàn thành trước 31/3/2018
ra soat bo sung quy hoach nhan su nhiem ky 2018 2023 Chú trọng công tác chăm lo cho CNVCLĐ
ra soat bo sung quy hoach nhan su nhiem ky 2018 2023 Mở các đợt tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VIệt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

ra soat bo sung quy hoach nhan su nhiem ky 2018 2023
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có các Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, Trưởng, Phó các ban, văn phòng, văn phòng UBKT LĐLĐ Thành phố; Chủ tịch LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố. Cùng tham dự hội nghị có Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan LĐLĐ Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, việc lấy ý kiến rà soát quy hoạch nhằm bổ sung nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đề xuất tiếp tục giữ trong quy hoạch những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đây là công tác quan trọng để chuẩn bị nguồn nhân sự phục vụ Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Đề án bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố xem xét, cho ý kiến tại hội nghị tổ chức chiều 21/8. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt lần này, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đại biểu giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan; rà soát, nhận xét, đánh giá kỹ lưỡng và cân nhắc thận trọng khi bỏ phiếu lựa chọn bổ sung những cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu đề ra...

ra soat bo sung quy hoach nhan su nhiem ky 2018 2023
ra soat bo sung quy hoach nhan su nhiem ky 2018 2023
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến và các lãnh đạo LĐLĐ Thành phố bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch nhân sự cán bộ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023

Tại hội nghị, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố Lê Xuân Trường đã trình bày Đề án Rà soát, bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023. Đề án nêu rõ thực trạng quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023; mục đích yêu cầu của công tác rà soát bổ sung quy hoạch nhân sự; tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch đồng thời hướng dẫn nguyên tắc, đối tượng, số lượng dự kiến bổ sung quy hoạch, đề xuất phương án rà soát, lựa chọn bổ sung quy hoạch với từng vị trí cán bộ.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi và cho những ý kiến đánh giá nhận xét xác đáng, các cán bộ chủ chốt công đoàn thành phố đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nguồn nhân sự để bổ sung quy hoạch nhân sự các vị trí: Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023.

Chiều cùng ngày, Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XV cũng tổ chức hội nghị lần thứ 18, dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến để lấy ý kiến rà soát bổ sung quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2018-2023.

Dự kiến chiều mai (23/8), Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố tiếp tục họp lấy ý kiến về nội dung này.

Phạm Diệp

Nguồn :