M
16:18 | 05/11/2019

Phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp: Lợi cả đôi đường

(LĐTĐ) Việc tập trung phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội không những góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn làm tốt hơn vai trò vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động cũng như nâng cao bản lĩnh chính trị cho công nhân.

loi ca doi duong Bạn đồng hành, nơi gửi gắm niềm tin
loi ca doi duong Tạo động lực để người lao động không ngừng phấn đấu
loi ca doi duong Góp phần tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh
loi ca doi duong
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức (Khu công nghiệp Quang Minh).

Phó Bí thư Đảng ủy các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long cho biết, nhận thức được tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể hiện có và thành lập mới các tổ chức Đảng, đoàn thể ở những doanh nghiệp có đủ điều kiện, Đảng bộ các khu công nghiệp đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” đến các tổ chức Đảng, đảng viên, tổ chức Công đoàn và người lao động trong doanh nghiệp tại các khu công nghiệp.

Đảng ủy các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cũng đã chỉ đạo tiến hành khảo sát tình hình tổ chức Đảng, đảng viên, đoàn viên và công nhân lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Đảng ủy đã thống kê, phân loại doanh nghiệp có đủ 03 đảng viên chính thức trở lên, sản xuất, kinh doanh ổn định, trực tiếp đến gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp có đảng viên để tuyên truyền, vận động, thuyết phục các chủ doanh nghiệp hiểu và tạo điều kiện để thành lập tổ chức Đảng, hướng dẫn làm thủ tục thành lập chi bộ.

Những nơi không đủ 03 đảng viên chính thức trở lên thì tổ chức ghép đảng viên ở các doanh nghiệp lân cận về sinh hoạt cho đủ số lượng tối thiểu 03 đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng để thành lập chi bộ. Kết quả, từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã thành lập mới được 71 tổ chức đảng, trong đó, có 38 tổ chức Đảng ở doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, 32 tổ chức Đảng ở doanh nghiệp trong nước và 01 tổ chức Đảng liên doanh Việt Nam với nước ngoài.

Bên cạnh các tổ chức Đảng cử quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Đảng ủy các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã chỉ đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tuyên truyền, vận động các Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp giới thiệu những đoàn viên ưu tú, có nguyện vọng vào Đảng để bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện nhằm tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.

Kết quả, từ năm 2012 đến nay, Đảng ủy các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã mở được 25 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 2.375 quần chúng ưu tú là Giám đốc nhân sự, Trưởng phòng nhân sự - hành chính, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn và công nhân lao động trong doanh nghiệp tại các khu công nghiệp.

loi ca doi duong
Tại những doanh nghiệp có tổ chức Đảng, đoàn thể, người lao động được bảo vệ tốt hơn (Ảnh Mai Quý)

Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, đảng viên mà có quần chúng được cấp giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Đảng ủy các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội lập danh sách và phân công các chi bộ ở doanh nghiệp và chi bộ thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trực tiếp đến doanh nghiệp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thủ tục, quy trình kết nạp đảng viên.

Thực tế cho thấy, mặc dù tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp còn chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn so với tổng số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (77 tổ chức Đảng/653 doanh nghiệp, chỉ chiếm tỷ lệ 11,79%), với số lượng đảng viên chỉ chiếm 0,69% tổng số lao động trong các khu công nghiệp, nhưng đa số các tổ chức Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, cùng với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của người lao động để tham gia với chủ doanh nghiệp giải quyết, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, hạn chế những vụ tranh chấp, đình công, lãn công xảy ra trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng, đoàn thể đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp, tạo được niềm tin của chủ doanh nghiệp đối với hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

Chia sẻ về những kinh nghiệm bước đầu trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long cho biết, trước hết cần chú trọng việc tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức cho các cấp ủy về vai trò, sự cần thiết thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp.

Đảng ủy phải quan tâm chỉ đạo, trực tiếp gặp gỡ chủ doanh nghiệp để vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận; thường xuyên tiến hành rà soát, thống kế số lượng đảng viên trong doanh nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, thuyết phục các chủ doanh nghiệp và đảng viên hiểu và nhận thức được mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết phải thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp phải bám sát hoạt động của đơn vị, chủ động đề ra nội dung, phương thức hoạt động thiết thực gắn với lợi ích của doanh nghiệp. Thường xuyên hướng dẫn nội dung, trau dồi kỹ năng, phương pháp hoạt động, chăm lo cán bộ làm công tác Đảng trong các doanh nghiệp.

Phó Bí thư Đảng ủy các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long cho biết, nhận thức được tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể hiện có và thành lập mới các tổ chức Đảng, đoàn thể ở những doanh nghiệp có đủ điều kiện, Đảng bộ các khu công nghiệp đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Cạnh đó, để làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, chi bộ cần bám sát, chỉ đạo cụ thể tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp, thông qua các tổ chức đoàn thể này để bồi dưỡng, giúp đỡ công nhân, người lao động hiểu về Đảng và phấn đấu vào Đảng. Trước hết là ưu tiên cán bộ Công đoàn, cán bộ quản lý lao động trực tiếp, gắn bó lâu năm với doanh nghiệp; từng bước thực hiện chủ trương nhất thể hóa trong công tác cán bộ cấp ủy và cán bộ doanh nghiệp nhất là người đứng đầu.

Đối với doanh nghiệp có Chủ tịch Công đoàn hoặc phụ trách nhân sự là đảng viên thì cần cơ cấu đảm nhiệm Bí thư cấp ủy; những doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước mà người đứng đầu là Chủ tịch Công đoàn hoặc Phụ trách nhân sự của Công ty chưa phải đảng viên thì cần có kế hoạch vận động thuyết phục, giáo dục, giúp đỡ họ phấn đấu trở thành đảng viên để có điều kiện bổ sung cấp ủy nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với doanh nghiệp; định kỳ cấp ủy làm việc với Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể để nghe báo cáo về tình hình hoạt động, xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động đúng hướng, hiệu quả.

Mai Quý

Nguồn :