M
09:45 | 30/06/2018

​Phát huy vai trò của báo chí trong truyền thông dân số

Chiều 29/6, tại Hà Nam, Tổng cục Dân số - KHHGĐ (Bộ Y tế) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo “Báo chí với chính sách dân số và phát triển giai đoạn 2017-2030”.

phat huy vai tro cua bao chi trong truyen thong dan so Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019
phat huy vai tro cua bao chi trong truyen thong dan so ​“Thực địa” tình hình công tác dân số tại các tỉnh biên giới phía bắc

Tại hội thảo, các đại biểu được truyền đạt nội dung Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới và Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

phat huy vai tro cua bao chi trong truyen thong dan so
Ông Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ phát biểu tại hội thảo.

Trong đó, xác định dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài và là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển.

Nội dung truyền thông sẽ tập trung vào các vấn đề: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số, điều chỉnh phân bổ dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Nghị quyết đó là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ; bảo đảm nguồn lực; kiện toàn tổ chức bộ máy,... Từ đó, giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số...

phat huy vai tro cua bao chi trong truyen thong dan so
Quang cảnh buổi hội thảo.

Các ý kiến trao đổi tại hội thảo đã nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong công tác dân số hiện nay như tình trạng già hóa dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh… đồng thời làm rõ một số thuật ngữ trong công tác dân số để bảo đảm tính chính xác. Nhiều ý kiến khẳng định báo chí có vai trò rất quan trọng trong tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp của chính sách dân số và phát triển.

Các đại biểu tại hội thảo cũng nêu nhiều ý kiến, trao đổi, thống nhất việc truyền thông về dân số cần phải bám sát định hướng mới, cách thức truyền thông đa dạng, hiệu quả,...để góp phần thay đổi nhận thức, hành động trong thực hiện các mục tiêu về dân số...

Nguyễn Công

Nguồn :