M
09:59 | 27/03/2018

Phát động toàn dân nâng cao văn hóa ứng xử

HĐND TP vừa ban hành Thông báo số 04/TB-HĐND về kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố.

phat dong toan dan nang cao van hoa ung xu Những điểm nổi bật đáng học hỏi từ văn hóa công sở Nhật Bản
phat dong toan dan nang cao van hoa ung xu Xây dựng văn hóa ứng xử tại các bến xe: Một tay vỗ không kêu

Theo đó, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức phiên giải trình vào ngày 15/3/2018 theo đúng quy định của Luật, với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và đảm bảo nội dung, chương trình theo kế hoạch. Để tạo bước chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Thường trực HĐND Thành phố đề nghị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với UBND Thành phố: Bên cạnh 15 nhóm giải pháp mà đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã nêu, Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các ngành: Triển khai đồng bộ Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”.

Rà soát từng chỉ tiêu và có giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai 2 bộ Quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức và nơi công cộng: Cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh để Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn, tiêu biểu của cả nước.

Tích cực tuyên truyền vận động, quan tâm xây dựng các mô hình, cách làm hay để nhân rộng trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về nội dung của 2 Quy tắc trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Với mỗi Quy tắc phải có các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

Đối với Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội: đề nghị các cơ quan niêm yết công khai đồng thời phát tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; lồng ghép nội dung của Quy tắc vào sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ của các phòng, ban, đơn vị; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hội thi tìm hiểu, thiết kế mẫu bảng, tờ rơi về các nội dung của Quy tắc.

Đối với Quy tắc ứng xử nơi công cộng: Đề nghị niêm yết công khai tại các địa điểm tuyên truyền công cộng, các bảng tin của các tổ dân phố, hệ thống loa truyền thanh... để mọi người dân hiểu, chấp hành và làm theo. Công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng cần gắn với thực hiện xây dựng các mô hình văn hóa ngay từ trong gia đình, tổ dân phố, thôn; cần xây dựng đề án, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các cấp, ngành thực hiện tập trung vào những nơi trọng điểm dễ xảy ra tinh trạng ứng xử thiếu văn hóa như: các khu chợ, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, bến xe... đồng thời có đề án riêng về công tác tuyên truyền về văn hóa, ứng xử của người dân khi tham gia giao thông.

Xây dựng những mô hình phù hợp cho việc triển khai 2 quy tắc trong từng cơ quan, đoàn thể, tổ dân phố; đưa việc tổ chức học tập 2 Quy tắc ứng xử vào sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, các hội nghị đại biểu nhân dân của Mặt trận tổ quốc các cấp nhằm tạo ra sự chuyển biến nhận thức của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và người dân Hà Nội tự hào về truyền thống ngàn năm văn hiến của Hà Nội, từ đó rèn luyện bản thân mình từ việc nhỏ nhất là ứng xử văn hóa với nhau ở mọi nơi mọi lúc để các Quy tắc ứng xử dần trở nên quen thuộc và định hướng cho thái độ, hành vi, ứng xử của mỗi cán bộ công chức và người dân Thủ đô, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phát động toàn dân, với tấm lòng yêu Thủ đô, vì Thủ đô tham gia thực hiện cuộc vận động ngay tại địa phương mình, cơ quan, đơn vị mình và tham gia giám sát chặt chẽ việc thực hiện 2 Quy tắc. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động có thái độ văn hóa với dân nhưng cũng đề nghị người dân ứng xử văn hóa khi đến cơ quan nhà nước giao dịch…

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã: Tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra trong Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND Thành phố về phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn (2016-2020); Xây dựng các chuyên đề và giải pháp cụ thể về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tổ chức phát động phong trào đến từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

Đồng thời triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực hiệu quả thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

P.V

Nguồn :