M
09:43 | 08/02/2016

Phân công nhiệm vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII

Ngày 4/2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 01-QĐNS/TW về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII.

Danh sách Bộ Chính trị khóa XII
22 người vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII đối với 7 chức danh sau:

1- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

2- Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

3- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

4- Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

5- Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

6- Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

7- Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm:

1- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

3- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

4- Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

5- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

6- Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 5/2, tại Thành ủy Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị, Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI, giữ chức Bí thư Thành ủy.

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Quyết định của Bộ Chính trị
cho Đồng chí Hoàng Trung Hải.

Thay mặt Bộ Chính trị chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đồng chí Hoàng Trung Hải, Đồng chí Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học và đầu mối giao lưu, hợp tác quốc tế của cả nước.

Sự phát triển của Thủ đô có vai trò đặc biệt quan trọng với cả nước. Vì vậy, việc lựa chọn, phân công đồng chí nào trong Bộ Chính trị giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cho biết ngày 4/2/2016, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, cân nhắc kỹ nhiều mặt và thống nhất rất cao phân công Đồng chí Hoàng Trung Hải giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh khẳng định, Đồng chí Hoàng Trung Hải là cán bộ lãnh đạo có năng lực, giàu kinh nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IX, X, XI, XII; từng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công Thương, rồi Phó Thủ tướng Chính phủ hai nhiệm kỳ; vừa qua, đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bầu vào Bộ Chính trị. 

Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ, mong muốn Đồng chí Hoàng Trung Hải sớm nắm bắt tình hình thực tiễn Thủ đô, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và những kết quả công tác đã đạt được để cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh
chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Trung Hải

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm hết sức nặng nề.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nói: "Tôi ý thức được những đòi hỏi và nhiệm vụ hết sức nặng nề đặt ra cho riêng tôi cũng như với tập thể lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố. Để có thể đáp ứng được những yêu cầu và nhiệm vụ đó, chúng tôi sẽ cùng nhau ra sức nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2020, Luật Thủ đô và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố; quyết tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cảm ơn Đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy tiền nhiệm, người mà trong 10 năm gắn bó với Thủ đô, với tình yêu Hà Nội sâu nặng, đã nêu cao tấm gương của một người lãnh đạo hết sức tận tụy, gương mẫu, tâm huyết, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ và chính quyền Thành phố; đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào những thành tựu xuất sắc, những dấu ấn có ý nghĩa lịch sử đối với Thủ đô Hà Nội trong suốt hai nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nêu rõ được kế thừa, phát huy những thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng, đi lên của Thủ đô Hà Nội, của các đồng chí lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ, đồng chí trân trọng và coi đó là tiền đề quan trọng, để Đảng bộ và nhân dân Thủ đô vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trong 5 năm tới (2016-2020), Thành ủy Hà Nội quyết tâm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng: dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, có nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững. Văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại được mở rộng, nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô; phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

16 giờ chiều ngày 5/2, tại Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Tham dự Hội nghị có ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư TƯ Đảng; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức TƯ; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; ông Võ Văn Thưởng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng GTVT.

Tân Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng nhận hoa chúc mừng từ đồng chí Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư 

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Đinh La Thăng tham gia Đảng bộ TP.HCM, giữ chức Bí thư Thành ủy; Công bố quyết định phân công ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 

Phát biểu tại Lễ Công bố, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: Tôi rất vinh dự và xúc động khi được Đảng và Bộ Chính trị tin tưởng giao cho trọng trách công tác tại Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu giao nhiệm vụ của đồng chí Đinh Thế Huynh và lời phát biểu dặn dò, nhắn nhủ đầy trách nhiệm và tình cảm sâu lắng của đồng chí Lê Thanh Hải - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố - người lãnh đạo với vai trò đầu tàu, gương mẫu, đầy trách nhiệm, đã gắn bó máu thịt với đồng bào và đã có những cống hiến rất to lớn, quan trọng cho thành phố trong nửa thế kỷ qua.

Kể từ giờ phút này, toàn bộ tâm trí của tôi sẽ dành cho một việc duy nhất, đó là cùng với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại kế tục một cách xứng đáng sự nghiệp vẻ vang được gây dựng bởi các vị tiền bối mà tôi kính trọng.

Áp lực lớn nhất của tôi là nhận trách nhiệm lãnh đạo một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tầu có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của cả khu vực phía Nam, có vị trí địa lý - chính trị và chiến lược quan trọng của cả nước.

May mắn lớn nhất của tôi là kế thừa truyền thống đoàn kết, sáng tạo được duy trì bền vững bởi những nhà lãnh đạo tài năng, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc hiện đại hóa và phát triển đất nước, nhất là từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới đến nay.

Hôm nay, được gánh vác công việc của những người tiền nhiệm, của đồng chí Lê Thanh Hải đáng kính, là niềm tự hào to lớn của cá nhân tôi. Những gì mà Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, những người tiền nhiệm, đồng chí Lê Thanh Hải, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đóng góp cho Thành phố sẽ là nguồn động lực và niềm tin rất lớn để tôi làm việc và hoàn thành nhiệm vụ. Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí về điều đó.

"Tôi xin cam kết, sẽ kế thừa truyền thống đổi mới của thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cùng với các đồng chí bắt tay thực hiện một giai đoạn “Đổi mới” thành công tiếp theo, để cùng với toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X với quyết tâm cao để thành phố không ngừng phát triển nhanh, bền vững; xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại, nghĩa tình; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xứng đáng là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành phố Anh hùng. Đó trách nhiệm của tập thể chúng ta, của cá nhân tôi, đồng thời cũng là mong ước, là khát vọng của tất cả công dân thành phố.

Và để hoàn thành nhiệm vụ, tôi tha thiết và thành tâm mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp thẳng thắn của các đồng chí lão thành cách mạng, của các đảng viên, nhân sĩ trí thức và đặc biệt là nguồn trí tuệ cùng với lòng yêu nước trong nhân dân. Tất cả những điều đó chính là chỗ dựa tinh thần, là sự bổ sung nguồn sáng tạo để giúp tôi tự tin và hành động", đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nói.

Nguồn :