M
17:33 | 11/05/2017

Những tách càphê không ai nỡ uống ngay vì quá đẹp

Qua bàn tay của nghệ sỹ pha chế đồ uống, các tách càphê này chứa đựng những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Nguồn :