M
17:58 | 25/12/2019

Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mại dâm

(LĐTĐ) Theo đánh giá của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, năm 2019, công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về phòng, chống mại dâm có nhiều kết quả đáng ghi nhận.  

nhieu ket qua tich cuc trong cong tac phong chong mai dam Ngăn chặn tệ nạn mại dâm qua mạng xã hội
nhieu ket qua tich cuc trong cong tac phong chong mai dam Hoạt động mại dâm trá hình biến tướng vẫn phức tạp
nhieu ket qua tich cuc trong cong tac phong chong mai dam Hà Nội: Triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người bán dâm

Năm 2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch Phòng chống mại dâm năm 2019, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019; kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm và Tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm Thành phố.

Sở chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ Thành phố và tình hình thực tiễn tại địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cấp huyện xây dựng Kế hoạch và triển khai tại địa phương; chỉ đạo các địa phương tích cực tuần tra, cắm chốt, kiểm soát không để hoạt động mại dâm công khai tại các điểm công cộng, trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự.

nhieu ket qua tich cuc trong cong tac phong chong mai dam
Tệ nạn mại dâm đang được kiềm chế. (Ảnh minh họa nguồn: Dân trí)

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã; tích cực tuần tra, kiểm soát không để hoạt động mại dâm diễn ra tại các địa bàn công cộng và trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động khảo sát và nắm bắt tình hình tại các khu vực có biểu hiện nghi ngờ hoạt động mại dâm tại các địa bàn công cộng và trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố; xây dựng Chương trình công tác phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố năm 2019.

Sở cũng đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt, đồng thời ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án thí điểm “Mô hình hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội” trên địa bàn quận Ba Đình, quận Cầu Giấy.

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực về công tác kiểm tra cho thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm Thành phố và cấp huyện; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

T.Trang

Nguồn :