M
10:48 | 05/11/2014

Nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học học 2 buổi/ ngày

Đối với các trường và lớp dạy học 2 buổi/ngày, Bộ GD- ĐT yêu cầu các nhà trường hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tại lớp; Nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh; Khuyến khích tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

 Đây là một trong những nội dung quan trọng của Chỉ thị về chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học vừa được Bộ GD - ĐT đưa ra.

Đồng thời, nhằm thực hiện nghiệm các quy định về đánh giá học sinh tiểu học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường tiểu học ở địa phương tổ chức quán triệt đến từng giáo viên các quy định về dạy thêm, học thêm và nội dung đổi mới đánh giá học sinh tiểu học để mọi người hiểu rõ và làm đúng quy định.

Tuyên truyền, giải thích để nhân dân, đặc biệt là cha mẹ học sinh nắm vững các quy định của ngành về dạy thêm, học thêm và đổi mới đánh giá học sinh tiểu học để tạo sự đồng thuận và phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc đấu tranh chống tiêu cực và triển khai đổi mới ở cấp tiểu học.

Đối với các trường và lớp dạy học 2 buổi/ngày, Bộ GD- ĐT yêu cầu các nhà trường hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tại lớp; Nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh; Khuyến khích tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

 Đối với các trường và lớp dạy học 1 buổi/ngày: Chỉ giao bài tập về nhà tối đa bằng số lượng bài tập của học sinh học 2 buổi/ngày; Không giao bài tập ngoài sách giáo khoa.

 Không tổ chức thi học sinh giỏi đối với học sinh tiểu học; Không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các “sân chơi” trí tuệ. Thực hiện nghiêm túc việc nghiệm thu chất lượng giáo dục và bàn giao học sinh từ lớp dưới lên lớp trên, từ tiểu học lên THCS.  Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6.

Kim Thoa

Nguồn :