M
15:44 | 13/03/2016

Nên lồng ghép giới trong dự thảo Luật tiếp cận thông tin

Công đoàn cần mềm dẻo trong công tác tuyên truyền

Góp ý vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) và Luật tiếp cận Thông tin

Việc tạo cơ hội để cả nam và nữ đều được tiếp cận thông tin một cách bình đẳng là nội dung được đưa ra bàn luận sôi nổi trong thời gian gần đây nhằm đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung dự thảo Luật tiếp cận thông tin.

Theo bà Lê Thị Thủy – Giám đốc trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ gia đình và Phát triển Cộng đồng cho biết dự thảo Luật tiếp cận thông tin quy định: "Mọi công dân bình đẳng không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin". Nhưng vấn đề bình đẳng lại phụ thuộc khả năng, cơ hội và điều kiện tiếp cận thông tin và trên thực tế  khả năng, cơ hội và điều kiện tiếp cận thông tin của người phụ nữ thường thấp hơn nam giới, đặc biệt là phụ nữ ở những vùng sâu, vùng xa...

Vì vậy, việc lồng ghép giới trong Dự thảo Luật tiếp cận thông tin sẽ tạo cơ hội để cả nam và nữ đều được tiếp cận thông tin một cách bình đẳng, giúp cho những người dân nói chung, phụ nữ, trẻ em gái nói riêng ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin nhiều hơn nữa.

Ảnh minh họa: Việc lồng ghép giới trong Dự thảo Luật tiếp cận thông tin sẽ tạo cơ hội để cả nam và nữ đều được tiếp cận thông tin một cách bình đẳng

Thừa nhận thực tế này, TS Lê Thu Sao – Phó trưởng khoa Kinh tế vận tải (Trường Đại học công nghệ giao thông vận tải) - Phó chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết, trên thực tế  khả năng, cơ hội và điều kiện tiếp cận thông tin của người phụ nữ thường thấp hơn nam giới. Vì vậy, vai trò của công đoàn trong việc tuyên truyền về dự thảo Luật tiếp cận thông tin với đối tượng là các nữ trí thức là vô cùng quan trọng. Lợi thế của công đoàn các cơ sở giáo dục nói chung là mặt bằng trình độ cao.

Với đặc điểm đối tượng nữ trí thức không chỉ là đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường mà còn là các nữ sinh viên. Do có sự không đồng đều về tuổi tác nên cần có sự mềm dẻo trong công tác tuyên truyền. Cụ thể, việc tuyên truyền này cần được thực hiện có lộ trình và không đơn độc. Tổ chức công đoàn có thể phối hợp với đoàn thanh niên, ban lãnh đạo… để tổ chức các buổi sinh hoạt theo từng chuyên đề trên cơ sở cung cấp kiến thức cho đối tượng là nữ trí thức tại cơ sở mình.

Cùng chung quan điểm với TS Lê Thu Sao, chị Trần Thị Hương – chủ tịch công đoàn Công ty CP thiết bị Tân Phát cho biết: “Công tác tuyên truyền cần có lộ trình và phương pháp phù hợp đối với từng cơ sở, đặc biệt đối với các doanh nghiệp  ngoài nhà nước, các công đoàn viên phần lớn là công nhân. Đội ngũ nữ trí thức hầu hết tập trung ở khối văn phòng. Vì thế phương pháp tuyên truyền cần tập trung vào lực lượng nòng cốt này để từ đó lan tỏa tới các công đoàn viên khác trong công ty…”

Nguồn :

Từ khóa: